intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - TS. Ngô Bá Hùng

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
277
lượt xem
21
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - TS. Ngô Bá Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính Chương 6 LAN & MAC nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản sau các phương chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong một mạng cục bộ. Giới thiệu chi tiết về nguyên tắc hoạt động của các chuẩn mạng cục bộ thuộc mạng Ethernet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - TS. Ngô Bá Hùng

 1. LAN & MAC Trình bày: TS Ngô Bá Hùng
 2. Mục đích  Chương này nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản sau: • Các phương chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong một mạng cục bộ như: • Các phương pháp chia kênh, • Các phương pháp truy cập đường truyền ngẫu nhiên • Các phương pháp phân lượt truy cập đường truyền. • Giới thiệu chi tiết về nguyên tắc hoạt động của các chuẩn mạng cục bộ thuộc mạng Ethernet LAN & MAC Ngô Bá Hùng 2
 3. Yêu cầu  Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau: • Trình bày được sự khác biệt cơ bản về cách thức chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong các phương pháp chia kênh, truy cập đường truyền ngẫu nhiên và phân lượt truy cập đường truyền. • Trình bày được nguyên tắc chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính theo các phương pháp FDMA, TDMA, CDMA, ALOHA, CSMA, CSMA/CD, Token Passing, … • Trình bày được những đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của các chuẩn thuộc họ mạng Ethernet LAN & MAC Ngô Bá Hùng 3
 4. Giới thiệu mạng cục bộ 4
 5. Phân loại mạng máy tính Theo khoảng cách địa lý Đường kính mạng Vị trí của các máy tính Loại mạng 1m Trong một mét vuông Mạng khu vực cá nhân 10 m Trong 1 phòng 100 m Trong 1 tòa nhà 1 km Trong một khu vực 10 km Trong một thành phố Mạng cục bộ, gọi tắt là mạng LAN (Local Area Network) 100 km Trong một quốc gia 1000 km Trong m ột châu lục 10000 km Cả hành tinh LAN & MAC Ngô Bá Hùng 5
 6. Các đặc tính quan trọng về mặt kỹ thuật  Tất cả các host trong mạng LAN cùng chia sẻ đường truyền chung.  Hoạt động dựa trên kiểu quảng bá (broadcast).  Không yêu cầu phải có hệ thống trung chuyển (routing/switching) trong một LAN đơn. LAN & MAC Ngô Bá Hùng 6
 7. Các thông số định định nghĩa mạng LAN  Hình thái (topology): Chỉ ra kiểu cách mà các host trong mạng được đấu nối với nhau.  Đường truyền chia sẻ (xoắn đôi, đồng trục, cáp quang): Chỉ ra các kiểu đường truyền mạng (network cables) được dùng để đấu nối các host trong LAN lại với nhau.  Kỹ thuật truy cập đường truyền (Medium Access Control - MAC): Chỉ ra cách thức mà các host trong mạng LAN sử dụng để truy cập và chia sẻ đường truyền mạng.  MAC sẽ quản trị việc truy cập đến đường truyền trong LAN và cung cấp cơ sở cho việc định danh các tính chất của mạng LAN theo chuẩn IEEE. LAN & MAC Ngô Bá Hùng 7
 8. LAN Topologies BUS STAR RING LAN & MAC Ngô Bá Hùng 8
 9. MAC Layer 9
 10. Kênh truyền đa truy cập (Multiple Access Links)  Có 3 loại đường truyền: • Point – to – point (single wire, e.g. PPP, SLIP) • Broadcast (shared wire or medium; e.g, Ethernet, Wavelan, etc) • Switched (switched Ethernet, ATM ) LAN & MAC Ngô Bá Hùng 10
 11. Giao thức điều khiển truy cập đường truyền (Media Access Control Protocols)  Vấn đề đa truy cập trong mạng LAN: • Một kênh giao tiếp được chia sẻ • Hai hay nhiều nút cùng truyền tin đồng thời sẽ dẫn đến giao thoa tín hiệu => tạo ra trạng thái lỗi  Chỉ cho phép một trạm truyền tin thành công tại một thời điểm  Cần có giao thức chia sẻ đường truyền chung giữa các nút trong mạng, gọi là giao thức điều khiển truy cập đường truyền (MAC Protocol) LAN & MAC Ngô Bá Hùng 11
 12. MAC Protocol trong mô hình OSI  Tầng liên kết dữ liệu được chia thành hai tầng con: • Tầng điều khiển kênh truyền luận lý (Logical Link Control Layer ) • Tầng điều khiển truy cập đường truyền (Midium Access Control Layer) LAN & MAC Ngô Bá Hùng 12
 13. LLC layer  Giao tiếp với tầng mạng  Điều khiển lỗi và điều khiển luồng  Dựa trên giao thức HDLC  Cung cấp các loại dịch vụ: • Unacknowledged connectionless service • Connection mode service • Acknowledged connectionless service LAN & MAC Ngô Bá Hùng 13
 14. MAC layer  Tập hợp dữ liệu thành khung cùng với trường địa chỉ nhận/gởi, chuỗi kiểm tra khung  Phân tách dữ liệu khung nhận được với trường địa chỉ và thực hiện kiểm tra lỗi  Điều khiển việc truy cập đường truyền • Một điều không có trong tầng liên kết dữ liệu truyền thống  Cùng một tầng LLC có thể có nhiều tùy chọn cho tầng MAC LAN & MAC Ngô Bá Hùng 14
 15. Các giao thức mạng LAN trong ngữ cảnh chung LAN & MAC Ngô Bá Hùng 15
 16. Giao thức điều khiển truy cập đường truyền  Phương pháp chia kênh (Channel Partitioning) • Phân chia kênh truyền thành nhiều phần nhỏ (time slots, frequency, code) • Cấp phát những phần nhỏ này cho các nút sử dụng một cách loại trừ nhau  Phương pháp truy cập ngẫu nhiên (Random Access) • Cho phép đụng độ • Phục hồi lại từ đụng  Phương pháp phân lượt (Taking turns) • Hợp tác chặt chẽ trong việc truy cập kênh truyền được chia sẻ để tránh đụng độ LAN & MAC Ngô Bá Hùng 16
 17. Phương pháp chia kênh  Đường truyền sẽ được chia thành nhiều kênh truyền  Mỗi kênh truyền sẽ được cấp phát riêng cho một trạm.  Có ba phương pháp chia kênh chính: • FDMA (Frequency Division Multiple Access ) • TDMA (Time Division Multiple Access ) • CDMA (Code Division Multiple Access ) LAN & MAC Ngô Bá Hùng 17
 18. Phương pháp chia tần số FDMA  Phổ của kênh truyền được chia thành nhiều băng tần (frequency bands) khác nhau.  Mỗi trạm được gán cho một băng tần cố định.  Những trạm nào được cấp băng tần mà không có dữ liệu để truyền thì ở trong trạng thái nhàn rỗi (idle). LAN & MAC Ngô Bá Hùng 18
 19. Phương pháp chia tần số FDMA  Ví dụ: • Một mạng LAN có sáu trạm, • Các trạm 1, 3, 4 có dữ liệu cần truyền, • Các trạm 2, 5, 6 nhàn rỗi. LAN & MAC Ngô Bá Hùng 19
 20. Phương pháp chia tần số FDMA  Ưu điểm: • Không có sự đụng độ xảy ra. • Hiệu quả trong hệ thống có số lượng người dùng nhỏ và ổn định, mỗi người dùng cần giao tiếp  Nhược điểm: • Lãng phí nếu ít người sử dụng hơn số phần đã chia • Người dùng bị từ chối nếu số lượng vượt quá số phần đã chia • Không tận dụng được kênh truyền một cách tối đa LAN & MAC Ngô Bá Hùng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2