intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chia sẻ: Đinh Gấu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

240
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" để nắm bắt được tổng quan về Internet, khái niệm giao thức, network edge, core, access network packet-switching và circuit-switching, cấu trúc Internet/ISP, mô hình phân lớp, dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

 1. Mạng máy tính Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng Khoa Công nghệ Thông tin Đại học Sư phạm Hà Nội Tổng quan về Mạng máy tính 1-1
 2. Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính Mục đích: ‰ Khái niệm Internet ‰ Hình dung về mạng ‰ Khái niệm giao thức máy tính và một số ‰ Network edge khái niệm trong mạng ‰ Network core máy tính ‰ Access net, physical media ‰ Các vấn đề sâu và chi ‰ Cấu trúc Internet/ISP tiết hơn trong môn học ‰ Hiệu năng: độ mất gói, độ trễ ‰ Cách tiếp cận: sử ‰ Tầng giao thức, mô hình dịch vụ dụng Internet làm ví ‰ Mô hình mạng dụ Tổng quan về Mạng máy tính 1-2
 3. Chương 1: Tổng quan về Mạng máy tính 1.1 Một số khái niệm cơ bản trong Internet 1.2 Network edge 1.3 Network core 1.4 Network access và physical media 1.5 Cấu trúc Internet và ISP 1.6 Độ trễ và độ mất gói trong mạng chuyển mạch gói 1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ 1.8 Lịch sử Tổng quan về Mạng máy tính 1-3
 4. Hình dung về Internet ‰ Kết nối hàng tỷ thiết bị tính router workstation toán: host = hệ thống cuối server ‰ Host chạy các ứng dụng mobile mạng local ISP ‰ Liên kết truyền thông  Cáp quang, cáp đồng, sóng vô tuyến, vệ tinh regional ISP  Tốc độ truyền (transmission rate) = bandwidth ‰ Router: chuyển tiếp các gói tin (đoạn dữ liệu) company network Tổng quan về Mạng máy tính 1-4
 5. Hình dung về Internet ‰ Giao thức router workstation Điều khiển việc truyền, nhận server các bản tin mobile  Ví dụ: TCP, IP, HTTP, FTP, local ISP PPP ‰ Internet: Mạng của các mạng regional ISP  Phân cấp lỏng lẻo  Public Internet và private intranet ‰ Các chuẩn trong Internet  RFC: Request for comments company  IETF: Internet Engineering network Task Force Tổng quan về Mạng máy tính 1-5
 6. Sự tiêu chuẩn hóa Internet ‰ International Telecommunications Union (ITU)  Các chuẩn truyền (ví dụ: modem - V.90)  Các dịch vụ điện thoại, fax truyền thống ‰ Internet Engineering Task Force (IETF)  Core: Internet Protocol, transport (TCP)  Ứng dụng: email, HTTP, FTP, SSH, NFS, VoIP ‰ W3C  HTML, XML, schema, SOAP, semantic web, … ‰ OASIS  XML schema cho các ứng dụng cụ thể ‰ Nhiều các tổ chức khác Tổng quan về Mạng máy tính 1-6
 7. Góc nhìn dịch vụ ‰ Hạ tầng truyền thông Cho phép các ứng dụng phân tán:  Web, email, games, thương mại điện tử, chia sẻ file ‰ Các dịch vụ truyền thông Cung cấp cho các ứng dụng:  Truyền không tin cậy không hướng kết nối  Truyền tin cậy hướng kết nối Tổng quan về Mạng máy tính 1-7
 8. Khái niệm giao thức Giao thức của con Các giao thức mạng người: (network protocol): ‰ “what’s the time?” ‰ Tất cả các hoạt động ‰ “I have a question” trong Internet dựa trên các giao thức … Các bản tin nào đó Các giao thức định nghĩa gửi đi định dạng, thứ tự của các … Hành động nào đó khi bản tin gửi và nhận giữa các bản tin nhận các thực thể mạng và các hoạt động truyền nhận bản tin Tổng quan về Mạng máy tính 1-8
 9. Khái niệm giao thức Giao thức của con người và giao thức của mạng máy tính: Hi TCP connection req Hi TCP connection Got the response time? Get http://www.hnue.edu.vn 2:00 Thời gian Các giao thức khác của con người? Tổng quan về Mạng máy tính 1-9
 10. Chương 1: Tổng quan về Mạng máy tính 1.1 Một số khái niệm cơ bản trong Internet 1.2 Network edge 1.3 Network core 1.4 Mạng truy cập và phương tiện vật lý 1.5 Cấu trúc Internet và ISP 1.6 Độ trễ và độ mất gói trong mạng chuyển mạch gói 1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ 1.8 Lịch sử Tổng quan về Mạng máy tính 1-10
 11. Cấu trúc mạng: Nhìn cụ thể hơn ‰ Network edge: các ứng dụng và các host ‰ Network core:  Các thiết bị định tuyến  Mạng của các mạng ‰ Mạng truy cập, phương tiện vật lý: các liên kết truyền thông Tổng quan về Mạng máy tính 1-11
 12. Network edge: ‰ Hệ thống cuối (hosts):  Chạy các chương trình ứng dụng  Ví dụ: Web, email  tại “edge of network” ‰ Mô hình client/server  Client gửi yêu cầu và nhận dịch vụ từ server  Ví dụ: Web browser/server, email client/server ‰ Mô hình peer-peer:  Sử dụng rất ít hoặc không sử dụng các server dành riêng  Ví dụ: Gnutella, KaZaA Tổng quan về Mạng máy tính 1-12
 13. Network edge: Dịch vụ hướng kết nối Mục đích: truyền dữ liệu Dịch vụ TCP [RFC 793] giữa các hệ thống cuối ‰ Tin cậy, truyền dữ liệu ‰ Handshaking: thiết lập dòng byte có thứ tự (chuẩn bị) cho việc  Mất gói: báo nhận (ACK) và truyền dữ liệu truyền lại  Giao thức của con ‰ Điều khiển luồng: người: A: Hello, B: hello  Bên gửi không truyền vượt  Thiết lập trạng thái trong quá khả năng bên nhận hai host truyền thông ‰ Điều khiển tắc ngẽn: ‰ TCP - Transmission  Bên gửi giảm tốc độ gửi khi Control Protocol mạng tắc ngẽn  Dịch vụ hướng kết nối của Internet Tổng quan về Mạng máy tính 1-13
 14. Network edge: Dịch vụ không hướng kết nối Mục đích: Truyền dữ liệu Các ứng dụng sử dụng giữa các hệ thống cuối TCP: ‰ UDP - User Datagram ‰ HTTP (Web), FTP (file Protocol [RFC 768]: transfer), Telnet (remote  Không hướng kết nối login), SMTP (email)  Truyền dữ liệu không tin cậy Các ứng dụng sử dụng  Không điều khiển UDP: luồng ‰ Truyền dòng media, hội  Không điều khiển tắc nghị truyền hình, DNS, ngẽn điện thoại Internet Tổng quan về Mạng máy tính 1-14
 15. Chương 1: Tổng quan về Mạng máy tính 1.1 Một số khái niệm cơ bản trong Internet 1.2 Network edge 1.3 Network core 1.4 Network access và physical media 1.5 Cấu trúc Internet và ISP 1.6 Độ trễ và độ mất gói trong mạng chuyển mạch gói 1.7 Các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ 1.8 Lịch sử Tổng quan về Mạng máy tính 1-15
 16. Network Core ‰ Mạng lưới của các router kết nối với nhau ‰ Câu hỏi: Dữ liệu truyền qua mạng như thế nào?  Chuyển mạch kênh: đường dành riêng cho mỗi cuộc gọi: mạng điện thoại  Chuyển mạch gói: dữ liệu gửi qua mạng dưới các đoạn riêng rẽ Tổng quan về Mạng máy tính 1-16
 17. Network Core: Chuyển mạch kênh Tài nguyên end-end dành riêng cho cuộc gọi ‰ Băng thông đường truyền, khả năng chuyển mạch ‰ Tài nguyên dành riêng: không chia sẻ khi rỗi ‰ Chuyển mạch kênh đảm bảo hiệu năng ‰ Đòi hỏi thiết lập cuộc gọi Tổng quan về Mạng máy tính 1-17
 18. Network Core: Chuyển mạch kênh Các tài nguyên mạng ‰ Chia các bandwidth của (ví dụ: bandwidth) đường truyền thành các được chia thành các phần phần  Chia theo tần số ‰ Các phần này cấp cho  Chia theo thời gian các cuộc gọi ‰ Các phần tài nguyên rỗi nếu không được sử dụng bởi cuộc gọi mà tài nguyên đó đã cấp phát cho cuộc gọi này (no sharing) Tổng quan về Mạng máy tính 1-18
 19. Chuyển mạch kênh: FDM và TDM Ví dụ: FDM 4 users Tần số Thời gian TDM Tần số Thời gian Tổng quan về Mạng máy tính 1-19
 20. Câu hỏi bài tập ‰ Tính thời gian để gửi một file 640.000 bits từ host A tới host B qua mạng chuyển mạch kênh?  Các đường truyền là 1.536 Mbps  Mỗi đường truyền sử dụng TDM 24 slot  Thời gian thiết lập kênh giữa hai host là 500 msec Tổng quan về Mạng máy tính 1-20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2