intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện tử tương tự

Xem 1-0 trên 0 kết quả Điện tử tương tự
 • Luận án Tiến sĩ Vật lý "Nghiên cứu các tính chất, các quá trình động và ứng dụng của một số trạng thái phi cổ điển hai và ba mode mới" đề xuất được trạng thái phi cổ điển hai mode mới và khảo sát các tính chất của trạng thái mới; nghiên cứu các tính chất và các quá trình động của các trạng thái phi cổ điển hai mode và ba mode mới trong quá trình tương tác với nguyên tử thông qua mô hình JC khi có xét đến và không xét đến ảnh hưởng của môi trường; đánh giá được mức độ thành công của quá trình viễn tải lượng tử với các nguồn rối là kênh lượng tử rối nguyên tử-trường.

  pdf128p vineville 03-02-2023 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu tổng hợp hệ điều khiển cho hệ thống truyền động điện nhiều động cơ liên kết đàn hồi bằng phương pháp nội suy thực" trình bày các nội dung chính sau: Bài toán điều khiển hệ truyền động điện nhiều động cơ có chứa phần tử liên kết đàn hồi; Ước lượng hàm truyền đạt mô tả các đối tượng có tham số phân bố; Cơ sở tổng hợp hệ thống điều khiển ứng dụng phương pháp nội suy thực; Xây dựng hệ truyền động điện hai động cơ có chứa băng tải đàn hồi dạng vòng kín.

  pdf165p vineville 03-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Ôn tập lại một số kiến thức đã học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các linh kiện cơ bản; Định luật Kirchhoff; Các mạch với điện trở; Mạch chia dòng; Nguyên lý xếp chồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf8p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Các khái niệm và tham số cơ bản của hệ thống điện tử tương tự" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hệ số khuếch đại; Định thiên cho bộ khuếch đại làm việc ở chế độ tuyến tính; Điểm qua mô hình mạng 4 cực cho bộ khuếch đại; Sự phối hợp giữa điện trở nguồn và tải; Hàm truyền đạt và đáp ứng tần số. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf10p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Diode bán dẫn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu mạch tương đương, Diode Zener, Diode LED; Ứng dụng của diode bán dẫn;... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Transistor lưỡng cực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu cấu trúc và hoạt động của transistor lưỡng cực; Các dạng mắc mạch cơ bản; Các phương pháp phân cực cho BJT; Đánh giá sự ổn định của mạch phân cực cho BJT; Một số mạch phân cực dạng hỗn hợp; Tham số kỹ thuật quan trọng của BJT. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor lưỡng cực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm sơ đồ tương đương; Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor lưỡng cực; Sự phụ thuộc của chế độ làm việc xoay chiều vào chế độ phân cực một chiều; Tổng kết đặc điểm của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor lưỡng cực.

  pdf36p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Transistor trường" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cấu trúc và hoạt động của transistor trường; Các dạng mắc mạch; Các phương pháp phân cực cho trasistor trường; Các tham s ố kỹ thuật quan trọng của FET. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf28p kimphuong59 01-02-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường; Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường; Tổng kết đặc điểm của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf20p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Các vấn đề trong mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ. Ảnh hưởng của điện trở nguồn và điện trở tải" được biên soạn với các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của điện trở nguồn và điện trở tải; Mạng bốn cực và các tham số đặc trưng; Khảo sát ảnh hưởng của điện trở nguồn dựa trên sơ đồ mạng bốn cực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf23p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Các vấn đề trong mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Ghép giữa các tầng khuếch đại; Các cấu hình kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf39p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Đáp ứng tần số" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc tuyến tần số của mạch khuếch đại; Đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại dùng BJT/FET; Hiệu ứng Miller và ảnh hưởng của điện dung Miller; Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại dùng BJT/FET; Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại nhiều tầng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Hồi tiếp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về hồi tiếp; Các phương pháp hồi tiếp; Ảnh hưởng của hồi tiếp đến các thông số của mạch khuếch đại; Các mạch hồi tiếp thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf38p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Cân bằng pha của hệ đa cấu tử" được biên soạn với các nội dung chính sau: Dung dịch và cách biểu diễn thành phần dung dịch; Dung dịch lý tưởng, dung dịch vô cùng loãng và dung dịch thực; Cân bằng hệ dung dịch-hơi của hai cấu tử tan lẫn vô hạn;... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf41p kimphuong59 01-02-2023 1 1   Download

 • Xử lý tín hiệu và lọc số (tập 2): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (bộ lọc số IIR); cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số; biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái; lọc số nhiều nhịp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf233p baphap06 31-01-2023 2 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu đơn lớp phân tử diazonium trên nền graphite bằng phương pháp cấy ghép điện hóa" trình bày phương pháp biến tính bề mặt vật liệu graphite nhiệt phân định hướng (HOPG) - một loại vật liệu đa lớp của graphene bằng phân tử 3,5-bis-tert-butylbenzenediazonium (3,5-TBD). Các nhóm chức tert-butyl gắn trên các vị trí 3,5 của vòng benzen làm cho các gốc aryl tự do sau khi hình thành không tương tác với những phân tử đã cấy ghép mà ưu tiên tạo liên kết với bề mặt điện cực HOPG để tạo thành màng đơn lớp phân tử.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 3 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, vi khuẩn phân hủy nhựa PVC được làm giàu và phân lập từ các vùng ô nhiễm rác thải nhựa ven biển Việt Nam. Từ 18 chủng vi khuẩn phân lập, các tác giả đã lựa chọn được chủng vi khuẩn VK3 có khả năng phân hủy nhựa PVC và sử dụng vật liệu này như nguồn carbon duy nhất sau 8 tuần thử nghiệm. Kết quả phân tích trình tự gen 16S rRNA cho thấy, chủng vi khuẩn này có độ tương đồng 99% với Alcanivorax sp.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Sau khi hoàn tất môn học này, học viên có năng lực: vận dụng các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý; vận dụng phù hợp các định lý các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp; giải thích một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện;...

  pdf154p damtuyetha 30-01-2023 3 1   Download

 • Giáo trình Bản vẽ thiết bị đo lường trang bị những kiến thức về các thành phần của một bản vẽ tiêu chuẩn của thiết bị đo lường và thiết bị điện, các biểu tượng của các loại thiết bị đo lường và thiết bị điện – điện tử, ý nghĩa của các chữ cái cũng như các kiểu liên kết giữa các thiết bị đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p trangtrang0906 28-01-2023 4 1   Download

 • Giáo trình Bản vẽ thiết bị đo lường được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể nhận biết được và thuyết minh được các biểu tượng và ký hiệu được sử dụng trên bản vẽ; Nhận biết được và diễn giải được các thành phần tiêu chuẩn như biểu tượng và số trên bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p trangtrang0906 28-01-2023 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Điện tử tương tự
p_strCode=dientutuongtu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2