intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều ước quốc tế

Xem 1-20 trên 936 kết quả Điều ước quốc tế
 • 1. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên...

  pdf53p truongbao 10-07-2009 1101 172   Download

 • Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Bàn về định nghĩa khủng bố trong các điều ước quốc tế.

  pdf7p cat1764 10-06-2011 212 62   Download

 • Paul E. Salmon Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai. Vì các điều ước quốc tế về IPR tạo ra cơ sở pháp lý và quy định chung nên những văn bản này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chặt chẽ sở hữu trí tuệ, và nhờ vậy sẽ thúc đẩy việc mở rộng kinh tế toàn cầu và phát triển những công nghệ...

  pdf14p meomayhamchoi 27-06-2011 184 57   Download

 • Điều ước quốc tế số 112/2004/LPQT về Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác và tham khảo song phương

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 105 31   Download

 • Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia chủ yếu thể hiện qua quan hệ thứ bậc giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia cũng như việc áp dụng điều ước quốc tế ở quốc gia đó. Đây là một trong những vấn đề cơ bản của khoa học pháp lý hiện đại. Những luận điểm cơ bản là: 1. Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là hai bộ phận cấu thành của cùng một hệ thống pháp luật hay là hai hệ thống khác nhau ...

  pdf9p nuber_12 26-08-2013 241 26   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

  pdf53p abcdef_45 30-10-2011 105 19   Download

 • Pháp luật về Điều ước quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 85 15   Download

 • Giải quyết vấn đề xung đột về hiệu lực áp dụng giữa các điều ước quốc tế Điều 36 Luật công chứng quy định các tổ chức hành nghề công chứng có quyền "thuê nhân viên làm việc" nhưng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật(2) lại không quy định rõ về việc tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên làm việc của các tổ chức hành nghề công chứng nên dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau....

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 98 15   Download

 • Phần 1 của tài liệu Hệ thống Luật điều ước quốc tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, bản chất pháp lý và các loại điều ước quốc tế; ký kết và việc tạo hiệu lực cho các điều ước quốc tế, các vấn đề về hiệu lực của điều ước quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p thuongdanguyetan08 16-04-2019 66 6   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở pháp lý để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng hoạt động giám sát của Quốc hội trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nguyetdong1 13-04-2017 42 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về thực tiễn ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hàng hải ở Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề thời sự và liên quan trực tiếp đến xu thế hình thành một trật tự pháp lý mới, khả dĩ có thể từng bước đưa việc quản lý hoạt động của các tàu biển - như là một chủ thể sử dụng khai thác biển và đại dương trong hệ thống pháp luật có tính chất toàn cầu.

  pdf16p vimaryland2711 05-04-2021 9 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hệ thống Luật điều ước quốc tế tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thực hiện điều ước quốc tế, chấm dứ và tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế, Việt Nam và các điều ước quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p thuongdanguyetan08 16-04-2019 24 1   Download

 • Bảo lưu điều ước quốc tế là một thực tiễn pháp lý được các nước, trong đó có Liên bang Nga, sử dụng trong hoạt động phê chuẩn điều ước quốc tế. Thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật Liên bang Nga và thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về bảo lưu điều ước quốc tế, Việt Nam có thể tham khảo một số nội dung từ các quy định của pháp luật Liên bang Nga.

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 23 1   Download

 • Bên cạnh việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người, với tư cách là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đang tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế của mình. Bài viết trình bày các điều ước quốc tế đa phương về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, nội dung tuyên bố bảo lưu của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế về quyền con người.

  pdf7p viankanra2711 11-09-2020 9 1   Download

 • Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, để hài hòa lợi ích giữa các thành viên, góp phần tranh thủ số lượng chủ thể tối đa tham gia vào điều ước quốc tế, luật quốc tế ghi nhận quyền bảo lưu của các thành viên điều ước. Thông qua phương pháp lịch sử-so sánh, bài viết tập trung vào việc nghiên cứu một số học thuyết pháp lý về bảo lưu gắn với quá trình hình thành và phát triển của chế định này; từ đó, xác định bản chất pháp lý của bảo lưu so với các tuyên bố đơn phương khác của quốc gia.

  pdf13p meolep4 02-01-2019 25 0   Download

 • Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Một trong những nội dung mới nổi bật của các đạo luật này là đã nội luật hóa các quy định có liên quan của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần phù hợp với pháp luật quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm của Việt Nam, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của nhà nước Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế. Để làm rõ vấn đề này, tác giả nghiên cứu một số vấn đề về nội luật hóa điều ước quốc tế trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

  pdf8p nguyenminhlong19 16-05-2020 46 0   Download

 • Mẫu Thông báo miễn, giảm thuế theo điều ước quốc tế (Mẫu số: 01/MTPDTA) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11./2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu.

  doc2p ocmo999 01-03-2021 0 0   Download

 • Cùng tìm hiểu về công pháp quốc tế với bài giảng gồm 5 bài học sau: Bài 1 khái niệm và nguồn của luật quốc tế, bài 2 các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, bài 3 chủ thể của luật quốc tế, bài 4 dân cư trong luật quốc tế, bài 5 luật điều ước quốc tế, bài 6 lãnh thổ và biên giới quốc gia.

  pdf72p thanhthienhoang23 14-05-2014 594 177   Download

 • Phần 1 giáo trình "Công pháp quốc tế" (Giáo trình đào tạo từ xa) đề cập đến 6 chương đầu: Khái niệm lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản và chủ thể của luật quốc tế, luật điều ước quốc tế, dân cư và lãnh thổ trong luật quốc tế.

  pdf71p lalala02 13-11-2015 831 127   Download

 • Giáo trình Luật quốc tế - Phần 1 gồm 5 chương đầu có nội dung giới thiệu về: lý luận chung về luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, khái niệm các loại chủ thể, luật điều ước quốc tế, dân cư trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf121p couple 16-06-2014 276 107   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều ước quốc tế
p_strCode=dieuuocquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2