intTypePromotion=3
ANTS

Điều ước quốc tế

Xem 1-20 trên 880 kết quả Điều ước quốc tế
 • 1. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên...

  pdf53p truongbao 10-07-2009 1077 172   Download

 • Tạp chí luật học số 11 năm 2009 - Bàn về định nghĩa khủng bố trong các điều ước quốc tế.

  pdf7p cat1764 10-06-2011 208 62   Download

 • Paul E. Salmon Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai. Vì các điều ước quốc tế về IPR tạo ra cơ sở pháp lý và quy định chung nên những văn bản này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chặt chẽ sở hữu trí tuệ, và nhờ vậy sẽ thúc đẩy việc mở rộng kinh tế toàn cầu và phát triển những công nghệ...

  pdf14p meomayhamchoi 27-06-2011 151 57   Download

 • Điều ước quốc tế số 112/2004/LPQT về Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác và tham khảo song phương

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 100 31   Download

 • Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia chủ yếu thể hiện qua quan hệ thứ bậc giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia cũng như việc áp dụng điều ước quốc tế ở quốc gia đó. Đây là một trong những vấn đề cơ bản của khoa học pháp lý hiện đại. Những luận điểm cơ bản là: 1. Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia là hai bộ phận cấu thành của cùng một hệ thống pháp luật hay là hai hệ thống khác nhau ...

  pdf9p nuber_12 26-08-2013 180 24   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

  pdf53p abcdef_45 30-10-2011 93 19   Download

 • Pháp luật về Điều ước quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 73 15   Download

 • Giải quyết vấn đề xung đột về hiệu lực áp dụng giữa các điều ước quốc tế Điều 36 Luật công chứng quy định các tổ chức hành nghề công chứng có quyền "thuê nhân viên làm việc" nhưng Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật(2) lại không quy định rõ về việc tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên làm việc của các tổ chức hành nghề công chứng nên dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau....

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 78 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở pháp lý để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng hoạt động giám sát của Quốc hội trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nguyetdong1 13-04-2017 23 2   Download

 • Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, để hài hòa lợi ích giữa các thành viên, góp phần tranh thủ số lượng chủ thể tối đa tham gia vào điều ước quốc tế, luật quốc tế ghi nhận quyền bảo lưu của các thành viên điều ước. Thông qua phương pháp lịch sử-so sánh, bài viết tập trung vào việc nghiên cứu một số học thuyết pháp lý về bảo lưu gắn với quá trình hình thành và phát triển của chế định này; từ đó, xác định bản chất pháp lý của bảo lưu so với các tuyên bố đơn phương khác của quốc gia.

  pdf13p meolep4 02-01-2019 15 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu Hệ thống Luật điều ước quốc tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, bản chất pháp lý và các loại điều ước quốc tế; ký kết và việc tạo hiệu lực cho các điều ước quốc tế, các vấn đề về hiệu lực của điều ước quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p thuongdanguyetan08 16-04-2019 50 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hệ thống Luật điều ước quốc tế tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thực hiện điều ước quốc tế, chấm dứ và tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế, Việt Nam và các điều ước quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p thuongdanguyetan08 16-04-2019 11 1   Download

 • Cùng tìm hiểu về công pháp quốc tế với bài giảng gồm 5 bài học sau: Bài 1 khái niệm và nguồn của luật quốc tế, bài 2 các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, bài 3 chủ thể của luật quốc tế, bài 4 dân cư trong luật quốc tế, bài 5 luật điều ước quốc tế, bài 6 lãnh thổ và biên giới quốc gia.

  pdf72p thanhthienhoang23 14-05-2014 540 175   Download

 • Phần 1 giáo trình "Công pháp quốc tế" (Giáo trình đào tạo từ xa) đề cập đến 6 chương đầu: Khái niệm lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản và chủ thể của luật quốc tế, luật điều ước quốc tế, dân cư và lãnh thổ trong luật quốc tế.

  pdf71p lalala02 13-11-2015 595 112   Download

 • Giáo trình Luật quốc tế - Phần 1 gồm 5 chương đầu có nội dung giới thiệu về: lý luận chung về luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, khái niệm các loại chủ thể, luật điều ước quốc tế, dân cư trong luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf121p couple 16-06-2014 258 106   Download

 • Giáo trình "Luật Quốc tế" gồm có 14 chương, được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức hữu ích về Luật Quốc tế. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 7 với các nội dung: một số vấn đề lý luận cơ bản của Luật Quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, chủ thể của Luật Quốc tế, Luật Điều ước quốc tế, dân cư trong Luật Quốc tế, lãnh thổ trong Luật Quốc tế và Luật Biển quốc tế.

  pdf136p kloi1122 24-10-2017 236 56   Download

 • Là ngành luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể của luật quốc tế trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế Các chủ thể: năng lực ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của các thực thể bên trong quốc gia (các bang, vùng tự trị)?

  ppt49p chaen_12 10-12-2013 125 26   Download

 • Bài giảng "Luật quốc tế: Khái luận chung về luật quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm, đặc điểm của luật quốc tế, vai trò của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt89p tramnamcodon_01 28-03-2016 109 23   Download

 • Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị viết tắt là ICCPR, được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1966, là điều ước quốc tế quan trọng nhất bảo vệ và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị của mọi cá nhân trong cộng đồng nhân loại. Xin giới thiệu đến bạn đọc Tài liệu “Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” sau đây. Nội dung Tài liệu được cấu trúc thành 3 chương. Trong phần 1 này sẽ trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: Lịch sử hình thành và những nội dung cơ bản của ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf224p nganga_00 28-08-2015 77 19   Download

 • Bài giảng Pháp lý đại cương: Chương 3 - Công pháp quốc tế được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm công pháp quốc tế; những đặc trưng của Công pháp quốc tế hiện đại; vấn đề công nhận chủ thể mới trong công pháp quốc tế hiện đại; điều ước quốc tế và một số kiến thức khác.

  ppt36p cocacola_08 14-11-2015 107 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Điều ước quốc tế
p_strCode=dieuuocquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản