intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều ước quốc tế

Xem 1-20 trên 1025 kết quả Điều ước quốc tế
 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế; các thiết chế cơ bản điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; một số vấn đề pháp lý về incoterms; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dongcoxanh25 22-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 1 Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự phát triển thương mại quốc tế; Khái niệm Luật Thương mại quốc tế; Chủ thể trong thương mại quốc tế; Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh luật thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 3 Một số vấn đề pháp lý về Incoterms, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập quán thương mại là gì; Phạm vi áp dụng của Incoterms; Những lưu ý khi sử dụng Incoterms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p dongcoxanh25 22-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm của Luật thương mại quốc tế; chủ thể của Luật thương mại quốc tế; nguồn gốc của Luật thương mại quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "129 câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế" tổng hợp nhiều câu hỏi bài tập khác nhau nhằm giúp học viên ôn tập và nâng cao khả năng tư duy, khả năng ghi nhớ, kỹ năng trả lời câu hỏi tự luận chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p mamama1234 10-05-2022 37 2   Download

 • Trong bài viết này tác giả lý giải sự cần thiết phải quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, đồng thời phân tích những khía cạnh pháp lý trong nội dung của Điều 420 để làm rõ: Các điều kiện để điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; nội dung điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; chủ thể điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; hậu quả pháp lý của việc điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 11 3   Download

 • Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung riêng một điều luật về các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân (Điều 27). Những quy định này phù hợp với các Công ước quốc tế, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam năm 2013, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội và đặc biệt là tôn trọng và bảo đảm các quyền của phạm nhân được thực hiện.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu về nguyên tắc xác định luật có mối quan hệ mật thiết nhất theo các điều ước quốc tế và pháp luật của các quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó đóng góp kinh nghiệm cho việc giải thích áp dụng quy định này tại Việt Nam.

  pdf15p viplato 05-04-2022 17 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về giải thích pháp luật, đánh giá tình hình giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giải thích pháp luật ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf230p badbuddy09 29-03-2022 27 2   Download

 • Bài viết đánh giá tổng thể quá trình tăng cường hệ thống cơ quan điều ước về quyền con người hiện nay trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 68/268 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc về tăng cường và thúc đẩy hoạt động hiệu quả của hệ thống cơ quan điều ước.

  pdf14p viottohahn 28-03-2022 6 0   Download

 • Bài viết phân tích quy định trong các văn kiện pháp lí quốc tế liên quan đến tội phạm công nghệ cao và vấn đề hài hoà hoá pháp luật - một biện pháp để một mặt vẫn tôn trọng chủ quyền quốc gia nhưng đồng thời có thể hạn chế khoảng cách quá lớn giữa các quy định pháp luật các quốc gia, tạo điều kiện tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trong ngăn ngừa, trừng phạt tội phạm.

  pdf12p viottohahn 28-03-2022 6 0   Download

 • Bài viết phân tích hai căn cứ áp dụng tập quán và thói quen giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 CISG. Thực tiễn áp dụng các quy định này thông qua việc nghiên cứu thực tiễn xét xử trong đó tòa án, trọng tài đưa ra quan điểm của mình về căn cứ áp dụng tập quán, cũng như cách thức xác định thói quen của các bên để trở nên có giá trị ràng buộc.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 18 0   Download

 • Qua việc làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giám sát tối cao của Quốc hội trong hoạt động đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

  pdf124p badbuddy09 29-03-2022 6 0   Download

 • Trên cở sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vấn đề tội phạm và dẫn độ tội phạm xâm phạm đến hoạt động hàng không dân dụng quốc tế trong các Điều ước quốc tế đa phương và những Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định về dẫn độ tội phạm, đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng những quy định về dẫn độ tội phạm.

  pdf100p badbuddy09 29-03-2022 6 3   Download

 • Bài viết phân tích các nội dung quan trọng chủ yếu của Công ước La Hay năm 2019 nhằm gợi mở cho các nghiên cứu sâu hơn về khả năng Việt Nam gia nhập công ước này, các nghiên cứu nhằm sửa đổi pháp luật trong nước về điều kiện công nhận, thi hành, từ chối công nhận, thi hành đối với bản án của quốc gia chưa có điều ước quốc tế với Việt Nam.

  pdf15p viottohahn 28-03-2022 41 4   Download

 • Bài viết phân tích “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” trong định nghĩa điều ước quốc tế của Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế và trong phán quyết của một số cơ quan tài phán quốc tế, nhấn mạnh vai trò của “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” trong việc nhận diện bản chất điều ước của các văn kiện quốc tế, đặc biệt là các văn kiện có tên gọi gây tranh cãi; chỉ ra những vướng mắc về mặt pháp lí trong các quy định hiện hành của Việt Nam.

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 8 0   Download

 • Bài viết phân tích quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về các nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế chủ yếu trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 với các điều ước quốc tế phổ biến liên quan, từ đó đưa ra đánh giá và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành về việc giới hạn quyền lựa chọn hệ thống pháp luật của các bên trong hợp đồng cũng như xác định hệ thống pháp luật có mối liên hệ gắn bó nhất một cách hợp lí.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 11 0   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá quy định trong một số điều ước quốc tế phổ cập liên quan đến trách nhiệm của pháp nhân nói chung và trách nhiệm hình sự của pháp nhân nói riêng; Từ đó đưa ra những kết luận khoa học và khẳng định: Trên cơ sở chủ quyền và bằng pháp luật của mình, quốc gia toàn quyền định đoạt trách nhiệm pháp lí của pháp nhân là trách nhiệm hình sự, dân sự hay hành chính.

  pdf11p vinikolatesla 28-03-2022 12 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu tổng thể về các Điều ước quốc tế phổ cập và khu vực về đấu tranh chống khủng bố hàng không cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, đề xuất một số nội dung có tính chất khuyến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc gia và quốc tế về đấu tranh chống khủng bố hàng không.

  pdf43p badbuddy08 25-03-2022 5 0   Download

 • Luận văn sẽ góp phần hệ thống hóa những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như một số quy định cơ bản của các điều ước quốc tế cũng như pháp luật một số nước quy định về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; góp phần làm rõ cũng như bổ sung và hoàn thiện về mặt lý luận của vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong khoa học pháp lý.

  pdf90p badbuddy08 16-03-2022 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Điều ước quốc tế
p_strCode=dieuuocquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2