intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Định hướng phát triển

Xem 1-20 trên 15906 kết quả Định hướng phát triển
 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong các doanh nghiệp" cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ sở lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS thông qua việc tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trước đây để đưa ra định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững: Lợi ích và khó khăn đối với doanh nghiệp" sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu để nghiên cứu về kế toán xanh như khái niệm về kế toán xanh, sự khác biệt giữa kế toán xanh và kế toán truyền thống. Đồng thời bài viết đã trình lợi ích kế toán xanh mang lại cho doanh nghiệp và khó khăn thách thức đối với doanh nghiệp ở Việt Nam khi ứng dụng kế toán xanh, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kế toán xanh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của kế toán xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp" nhằm đánh giá hiệu quả của kế toán xanh dưới góc độ doanh nghiệp. Thông qua các lý thuyết liên quan và kết quả các nghiên cứu trước đây để xác định mối quan hệ giữa kế toán xanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm nguồn thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động về kinh tế và môi trường, đồng thời giúp doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam" đƣợc thực hiện nhằm xem xét các yếu tố ảnh hƣởng đến việc thúc đẩy áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bằng phƣơng pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở phân tích nội dung trực tiếp từ các bài báo và báo cáo đƣợc công bố về kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững để cung cấp sự rõ ràng hơn về các yếu tố ảnh hƣởng đến việc thúc đẩy áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 11 11   Download

 • Nghiên cứu "Phát triển giả thuyết về mối quan hệ giữa môi trường, xã hội, hiệu quả quản trị và sự phát triển bền vững doanh nghiệp" nhằm phát triển giả thuyết về tác động của hiệu suất ESG đối với sự phát triển bền vững của công ty và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ này từ góc độ của các cấu trúc quản trị bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ảnh hưởng đến tăng trưởng xanh tại tỉnh Bắc Ninh" nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018–2022. Với dữ liệu thu thập từ niên giám thống kê, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu chỉ ra quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh thời gian qua chưa đảm bảo yếu tố bền vững xét trên cả ba phương diện: kinh tế - xã hội – môi trường.

  pdf15p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam: Hành trình hướng đến ngân hàng xanh" sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích một số kết quả đạt được ban đầu của hoạt động ngân hàng xanh tại VCB và đưa ra các khuyến nghị để phát triển mô hình ngân hàng xanh trong các ngân hàng thương mại nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển giả thuyết về mối quan hệ giữa chi phí thuê và nợ thuê hoạt động được vốn hóa trong hợp đồng cho vay tư nhân" nghiên cứu cách người cho vay tư nhân sử dụng thông tin về hợp đồng thuê hoạt động để xác định lãi suất cho vay và ảnh hưởng (nếu có) của chuẩn mực kế toán hợp đồng thuê (ASC 842) mới của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính Hoa Kỳ (FASB). ASC 842 chi phối cách các doanh nghiệp tư nhân hạch toán cho các hợp đồng thuê của họ trên cơ sở liên tục.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Báo cáo chi phí phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất" đưa ra các giải pháp hoàn thiện là giải pháp các doanh nghiệp nên báo cáo chi phí theo khách hàng và báo cáo chi phí theo chi nhánh. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo chi phí của các doanh nghiệp, bao gồm mẫu và hướng dẫn cách lập các báo cáo chi phí nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Ấn phẩm Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020 cung cấp khá đầy đủ số liệu thống kê về hoạt động xây dựng được thu thập, xử lý và phân tích trên phạm vi cả nước theo phương pháp luận và quy định của thống kê quốc tế, phản ánh tổng quan tình hình phát triển hoạt động xây dựng giai đoạn 2010-2020 của cả nước và các vùng kinh tế. Ấn phẩm giúp người dùng tin có cái nhìn tổng quan về kết quả hoạt động của ngành xây dựng trong giai đoạn 2010-2020 và gợi mở định hướng phát triển ngành xây dựng của Việt Nam trong tương lai.

  pdf410p zizaybay1103 05-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này xác định vùng đất phù hợp cho loài cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển bền vững loài cây này tại tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng thông qua mô hình phối hợp tuyến tính có trọng số trong GIS để thiết lập bản đồ phù hợp cho loài cây Huỷnh ở tỉnh Quảng Bình.

  pdf10p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Cây Sơn tra đã được gây trồng tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu từ năm 2015 với định hướng phát triển vùng nguyên liệu nhưng chưa có báo cáo đánh giá hiện trạng. Bài viết này đánh giá hiện trạng gây trồng Sơn tra tại Than Uyên. Kết quả cho thấy tổng diện tích Sơn tra tại Than Uyên đạt 397,5 ha.

  pdf9p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Trồng rừng theo hướng kinh doanh gỗ lớn là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Bài viết trình bày thực trạng và giải pháp phát triển rừng trồng Keo lai theo hướng kinh doanh gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại tỉnh Quảng Trị.

  pdf13p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Vi khuẩn sinh màng nhầy (polysacarit) có vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm đất và vật liệu cháy dưới tán rừng. Trong quá trình sinh trưởng phát triển, vi khuẩn sinh màng nhầy tiết ra polysacarit sinh học có khả năng giữ ẩm cho đất. Màng nhầy của vi sinh vật có vai trò rất quan trọng trong cải tạo đất và giữ ẩm cho đất. Nghiên cứu này xác định một số điều kiện thích hợp để nuôi cấy các chủng vi khuẩn sinh màng nhầy; đây là cơ sở khoa học nhằm mục đích nghiên cứu sản xuất chế phẩm giữ ẩm đất và vật liệu cháy dưới tán rừng thông.

  pdf8p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của video trên nền tảng mạng xã hội Tiktok đến ý định trải nghiệm dịch vụ du lịch tâm linh của gen Z" tập trung vào việc đánh giá tác động của video trên nền tảng mạng xã hội TikTok đến ý định trải nghiệm dịch vụ du lịch tâm linh. Đối tượng nghiên cứu là người thuộc thế hệ Z, và nghiên cứu sử dụng bốn biến độc lập: (1) Tính giải trí, (2) Tính hữu ích, (3) Tính thông tin; cùng với một biến trung gian: (1) Thái độ đối với xem video và một biến phụ thuộc: (1) Ý định trải nghiệm.

  pdf15p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Hội thảo du lịch Quốc gia "Ứng dụng công nghệ số, khai thác giá trị di sản, phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam" nhằm đánh giá về thực trạng, phân tích các xu hướng nghiên cứu và ứng dụng mới trong ngành Du lịch, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững ở phạm vi quốc gia. Kỷ yếu gồm 3 chủ đề chính: Chủ đề 1 - Ứng dụng công nghệ số trong du lịch; Chủ đề 2 - Phát triển du lịch bền vững; Chủ đề 3 - Khai thác giá trị của di sản trong hoạt động du lịch.

  pdf742p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận trải nghiệm lưu trú tại khách sạn ứng dụng công nghệ thông minh của du khách tại Cần Thơ" nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận trải nghiệm lưu trú tại khách sạn ứng dụng công nghệ thông minh của du khách: trường hợp tại Sojo Hotel Cần Thơ. Trên cơ sở nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc tổng quan tài liệu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

  pdf17p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Du lịch Thiền (Zen tourism) - Hướng phát triển bền vững cho du lịch Tây Nguyên" nhằm xác định tiềm năng phát triển du lịch Thiền tại Tây Nguyên và phân tích tác động của du lịch Thiền đến ba trụ cột của phát triển du lịch bền vững gồm: kinh tế, môi trường, và văn hóa - xã hội. Từ đó xác định được sự phù hợp của việc phát triển du lịch Thiền như một hướng đi bền vững cho du lịch Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe và bài học vận dụng cho Nha Trang" đề xuất những định hướng phát triển bền vững sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang: Tập trung nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thế mạnh của Nha Trang trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá nhu cầu thể chất, tinh thần của khách du lịch; Xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe cho Nha Trang.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố tác động đến thái độ của khách du lịch đối với sự phát triển du lịch bền vững" sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định sự phù hợp của mô hình và các giả thuyết nghiên cứu với dữ liệu phân tích được thu thập từ 308 khách du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như tác động tích cực, động cơ và sự hài lòng có ảnh hưởng tích cực đến thái độ của khách du lịch đối với sự phát triển du lịch bền vững.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2