intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải quyết đàm phán

Xem 1-20 trên 669 kết quả Giải quyết đàm phán
 • Để thực thi các quy định về quyền con người nói chung và quyền sống nói riêng, bài viết phân tích các vấn đề sau: i) Đảm bảo bình đẳng thực chất thể hiện qua việc cung cấp các cách thức tiếp cận thông tin, cách thức giải quyết vấn đề pháp lý cho người phạm tội. ii) Không phân biệt đối xử giữa chủ thể bị tổn hại và chủ thể phạm tội.; iii) Được xét xử công bằng bởi Tòa án và cải cách tư pháp nhằm định tội danh đúng mức độ và hành vi.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Nghiên cứu này giải quyết về vấn đề tối ưu công suất phát trong mạng không đồng nhất mật độ cao. Trong mạng lưới truyền thông, các phương pháp phân bổ công suất phát hiệu quả, nhằm giảm công suất phát tổng cộng, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ của thiết bị người dùng là một thách thức lớn.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 2 0   Download

 • Bài báo này đề xuất một thuật toán phân lớp không có giám sát để nhận dạng đối tượng (MT) có liên quan đến yêu cầu chuyển vùng nhằm làm cơ sở ra quyết định lựa chọn hệ thống tối ưu quản lý MT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài tham luận góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ; nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự; từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p tuanodin 25-04-2022 24 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ảnh hưởng của thương mại tự do đến nhân quyền" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quyền lao động và bảo vệ quyền của người lao động khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương; Bảo đảm quyền tự do thành lập, gia nhập công đoàn của người lao động theo Hiệp định TPP; Bảo hộ sáng chế trong các Hiệp định thương mại tự do và việc bảo đảm quyền con người về chăm sóc sức khỏe;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf136p viedison 13-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết này phân tích các tranh luận trong đàm phán văn kiện này để ủng hộ quan điểm rằng: Việc thiết lập các công cụ quản lí dựa trên khu vực (ABMTs), bao gồm các khu bảo tồn biển (MPAs), cần tính đến quyền của các quốc gia ven biển đối với tất cả các khu vực thuộc quyền tài phán của họ.

  pdf12p viplato 05-04-2022 3 0   Download

 • Hoạt động thu hồi và bồi thường đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều điểm bất cập, khiến cho tỉ lệ đồng thuận của người sử dụng đất với Nhà nước chưa cao. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến hai vấn đề về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường, thông qua việc phân tích quy định của pháp luật về đất đai và thực tiễn thi hành hiện nay.

  pdf12p viplato 05-04-2022 4 0   Download

 • Luật tố tụng hành chính năm 2015 (Luật TTHC năm 2015) tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho hoạt động khiếu kiện nhằm bảo đảm quyền lợi của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Nội dung bài viết tập trung phân tích những bất cập tồn tại trong Luật TTHC năm 2015 và đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu kiện tại Tòa án.

  pdf9p viottohahn 30-03-2022 2 0   Download

 • Bài viết này bình luận về một vụ án tranh chấp hợp đồng tặng cho, hợp đồng mua bán nhà ở đã được HĐTP TANDTC xét xử giám đốc thẩm tại kỳ họp tháng 5 năm 2019. Với cách giải quyết thuyết phục về các vấn đề pháp lý trong vụ án của HĐTP TANDTC, chúng tôi mong muốn (TANDTC) sẽ lựa chọn, phát triển quyết định giám đốc thẩm trên thành án lệ, bảo đảm sự thống nhất trong thực tiễn xét xử.

  pdf8p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Với nhiều ưu thế như: Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo bí mật kinh doanh; phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng, có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên và không những được thi hành trong nước mà còn cả ở 157 nước thành viên theo Công ước New York về Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 1958 mà Việt Nam là thành viên.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 1 0   Download

 • Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về bị hại từ các góc độ khác nhau như khái niệm, quyền và nghĩa vụ của bị hại và việc bảo đảm thực hiện; nhận xét, đánh giá các quy định về quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự và việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của bị hại; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, góp phần giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 5 0   Download

 • Bài viết phân tích các yếu tố với những đặc điểm mang tính đặc thù của Tây Nguyên có tác động lớn tới việc giải quyết tranh chấp đất đai để qua đó góp phần xây dựng cơ sở đề xuất biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững ở khu vực Tây Nguyên.

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 5 0   Download

 • Giai đoạn 2016-2020, phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với việc phân cấp, quản lý điều hành ngân sách địa phương. Kết quả đó đã đảm bảo các nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và phân phối sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh trong xã hội. Nghiên cứu nhìn nhận lại thực trạng phân cấp quản lý ngân sách địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương phù hợp với bối cảnh mới.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 10 2   Download

 • Với đề tài này, tác giả nhằm làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh việc bồi thường thiệt hại khi có sự xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Từ đó, đưa ra những giải pháp thiết thực để góp phần giải quyết những bất cập, tồn tại của những quy định pháp luật, hướng đến đảm bảo một cách tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng nói chung và quyền được bồi thường thiệt hại nói riêng.

  pdf110p badbuddy08 16-03-2022 21 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về quan hệ cấp dưỡng, từ đó đi sâu vào phân tích các trường hợp cần cấp dưỡng khi ly hôn; đánh giá việc áp dụng pháp luật về cấp dưỡng trong quá trình giải quyết ly hôn; trên cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng chỉ ra được những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác xét xử của tòa án để đề xuất những kiến nghị, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và quyền, lợi chính đáng của vợ chồng, các con khi ly hôn.

  pdf89p badbuddy08 16-03-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ được thực trạng của công tác thi hành án dân sự ở Thái Bình bằng việc nghiên cứu, phân tích những vụ việc cụ thể, đánh giá được những vướng mắc khó khăn hiện nay, tìm ra được nguyên nhân của những vướng mắc. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được đưa ra thi hành.

  pdf113p badbuddy08 16-03-2022 1 0   Download

 • Mục đích của luận văn là lãm rõ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn công tác thi hành án dân sự ở Ninh Bình. Trên cơ sở đó thấy được thực trạng của công tác thi hành án dân sự, đánh giá đúng và nghiêm túc về vai trò, vị trí của công tác thi hành án dân sự, để đưa ra các yêu cầu và giải pháp tăng cường hơn nữa vai trò của công tác hoạt động thi hành án dân sự, đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được đưa ra thi hành góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự ở tỉnh Ninh Bình nói riêng và thi hành án dân sự cả nước nói chung trong giai đoạn hiện nay.

  pdf111p badbuddy08 16-03-2022 7 0   Download

 • Tham gia các chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm là hoạt động phòng xét nghiệm y học thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm, tiến đến liên thông kết quả xét nghiệm theo lộ trình đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf6p vileonardodavinci 16-03-2022 12 0   Download

 • Để giúp các bên có liên quan giải quyết một cách thuận lợi, trong khoảng thời gian hợp lý, đồng thời vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, pháp luật đã có các quy định về thời hạn khiếu nại cũng như thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại. Bài viết đề cập, phân tích các hạn chế đó và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 19 1   Download

 • Hậu quả tai nạn giao thông đường thủy nội địa là rất lớn, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông mà còn gây thiệt hại về tài sản, phương tiện, công trình liên quan. Do đó, nhiệm vụ điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật các vụ vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy nội địa là một yêu cầu tất yếu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ở nước ta.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải quyết đàm phán
p_strCode=giaiquyetdamphan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2