Giao dịch dân sự

Xem 1-20 trên 1801 kết quả Giao dịch dân sự
 • "Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự" (Điều 121 BLDS).

  doc24p manhduc384 25-03-2011 619 221   Download

 • Giao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dùng, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa qua trọng trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy việc tuyên bố giao dịch dân sự vô hiều và giải quyết hậu quả pháp...

  doc15p hieutv76134 02-10-2011 330 107   Download

 • 1. Xác định điều kiện có hiệu lực đối với giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương; 2. Xác định các trường hợp giao dịch vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch nhưng giao dịch vẫn có hiệu lực;

  doc5p hoanghue22 08-04-2011 272 83   Download

 • Có thể khẳng định rằng, giao dịch dân sự là loại quan hệ có tính chất phổ biến, được áp dụng rộng rãi nhất trong giao lưu dân sự, xảy ra hàng ngày và tất cả các chủ thể tiến hành xác lập, thực hiện giao dịch dân sự được Bộ luật dân sự ghi nhận là căn cứ pháp lý để xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự.

  doc21p tailieu060695 27-03-2013 110 38   Download

 • ĐẶT VẤN ĐỀ Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tham gia các giao dịch dân sự của chủ thể ngày càng tăng, bởi nó làm thỏa mãn các nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Cũng chính vì vậy, mà tình trạng tranh chấp trong các giao dịch dân sự ngày càng trở nên phổ biến hơn. Trong số đó những tranh chấp có liên quan đến hình thức của giao dịch dân sự cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Vì vậy, nhằm làm rõ hơn về vấn...

  doc19p tailieu060695 27-03-2013 54 18   Download

 • Bài viết tiến hành rà soát các qui định về giao dịch dân sự trong BLDS năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.

  pdf8p emvaolop1 07-03-2015 31 7   Download

 • Với kỳ vọng xây dựng Bộ luật Dân sự tương lai đảm bảo sức sống lâu dài, có tính thích ứng cao, bài viết tiến hành rà soát các quy định về giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.

  pdf8p nganga_03 23-09-2015 33 4   Download

 • Khi nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này, tác giả xác định mục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh các giao dịch dân sự đối với TSHTTTL, đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế gây khó khăn cho giao lưu dân sự, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật, giải quyết các vấn đề bất cập này.

  pdf13p hannguyetti 09-04-2017 7 3   Download

 • Bài viết tiến hành rà soát các quy định về giao dịch dân sự trong BLDS năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Luật dân sự Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam và các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu.

  pdf114p canon_12 28-03-2014 372 174   Download

 • Giáo trình Luật dân sự (Giáo trình đào tạo từ xa) phần 1 gồm những chương như: Khái niệm luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu, giao dịch dân sự, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự.

  pdf99p lalala02 13-11-2015 153 65   Download

 • BÀI 4 GIAO DỊCH DÂN SỰ, ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN, THỜI HIỆU 1. I. Giao dịch dân sự - Quy định từ điều 121 đến điều 138 của BLDS (chương VI phần 1 của BLDS) 1. 1. Khái niệm và ý nghĩa của GDDS GDDS là một trong các hình thức cơ bản, phổ biến của QHPLDS. Theo Đ121 BLDS: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. 1. 2. Phân loại GDDS Căn cứ vào các bên tham gia vào giao dịch...

  pdf8p hoathietmoclan 17-09-2011 111 39   Download

 • Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 3 đến chương 5 với các nội dung: đại diện trong pháp luật dân sự, thời hạn trong pháp luật dân sự, thời hiệu trong pháp luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, khái quát chung về sở hữu và quyền sở hữu, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, các hình thức sở hữu, những quy định khác về quyền sở hữu, giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự.

  pdf176p kloi1122 24-10-2017 47 17   Download

 • Ý chí trong giao dịch dân sự Song, nếu lựa chọn mô hình thừa phát lại triển khai áp dụng trên diện rộng thì trước hết cần sửa đổi một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan về hoạt động của thừa phát lại đồng thời cần xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mô hình thừa phát lại.

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 36 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề giao dịch dân sự', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p thiuyen2 12-08-2011 110 27   Download

 • Khi nào một hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự Trước hết, trong công tác xây dựng pháp luật, nhận thức sâu sắc giới hạn của hành vi pháp luật giúp các chủ thể có thẩm quyền xác định đúng đối tượng tác động của pháp luật để có thể điều chỉnh có hiệu quả đối với chúng.

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 88 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 59 5   Download

 • Tư cách chủ thể của cá nhân khi tham gia giao dịch dân sự Trong khi đó, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định cha mẹ có nghĩa vụ và quyền yêu thương con; con cháu có bổn phận kính trọng ông bà, cha mẹ; vợ chồng yêu thương, quý trọng nhau(10)… Chúng tôi cho rằng vấn đề này phải được suy nghĩ một cách cẩn trọng hơn.

  pdf4p congchuabrave 26-04-2013 28 5   Download

 • Câu 1: Khái niệm giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vô hiệu Khái niệm giao dịch dân sự:( Điều 121-BLDS) Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu: Giao dịch dân sự vô hiệu là giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện quy định ở Điều 122- BLDS:

  doc7p hoangdung 15-03-2009 2422 501   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Luật tố tụng dân sự (TTDS) bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh những quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự.

  pdf69p xedapcam 05-05-2010 483 295   Download

Đồng bộ tài khoản