intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoàn thiện hệ thống

Xem 1-20 trên 7989 kết quả Hoàn thiện hệ thống
 • Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình chuyển đổi số nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, trong đó có vấn đề về môi trường pháp lý cần phải được nghiên cứu toàn diện. Bên cạnh những chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước thì việc cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật cần phải tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện với những giải pháp được đưa ra trên những căn cứ lý luận và thực tiễn khoa học.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp phát triển kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay" đưa ra cơ sở lý luận về khái niệm kế toán môi trường và hệ thống kế toán kinh tế môi trường (SEEA) mà cụ thể là yếu tố chi phí môi trường. Bên cạnh đó bài viết cũng đánh giá tầm quan trọng của kế toán môi trường trong phát triển kinh tế, thực trạng áp dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Báo cáo chi phí phục vụ quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất" đưa ra các giải pháp hoàn thiện là giải pháp các doanh nghiệp nên báo cáo chi phí theo khách hàng và báo cáo chi phí theo chi nhánh. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo chi phí của các doanh nghiệp, bao gồm mẫu và hướng dẫn cách lập các báo cáo chi phí nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Luận văn "Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thực thi chính sách GNBV tại cấp huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách GNBV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hực thi chính sách GNBV tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

  pdf96p khanhchi2590 10-06-2024 3 2   Download

 • Đề án "Hoàn thiện quản lý rủi ro kinh doanh bán hàng đa cấp tại Công ty TNHH GCOOP Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống lý luận về quản lý rủi ro trong kinh doanh bán hàng đa cấp, thực trạng quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp của Công ty TNHH GCOOP Việt Nam, tác giả đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý rủi ro trong kinh doanh bán hàng đa cấp của Công ty.

  pdf105p khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Luận văn "Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa khung lý thuyết quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  pdf24p khanhchi2590 10-06-2024 4 2   Download

 • Bài viết "Pháp luật về ngân hàng hợp tác xã ở Việt Nam" làm rõ hơn về sự hình thành, phát triển của Ngân hàng Hợp tác xã ở Việt Nam; đối chiếu với Trung Quốc, Philippines; chỉ ra hạn chế và kiến nghị giải pháp hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Chính sách thu ngân sách bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững, góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính và cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước cho giai đoạn tới là một trong những nội dung quan trọng trong hoàn thiện hệ thống chính sách thu ngân sách của Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng chính sách thu ngân sách bảo vệ môi trường, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách trên trong thời gian tới.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Chính sách thuế môi trường (hay còn gọi là thuế xanh, thuế sinh thái) là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính sách thuế gián thu của nhiều quốc gia. Bài viết khái quát kinh nghiệm của châu Âu trong việc áp dụng thuế môi trường và đưa ra khuyến nghị về việc hoàn thiện chính sách thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết trình bày chính sách thuế tài nguyên của một số quốc gia trên thế giới; Phân tích chính sách thuế tài nguyên của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện chính sách về thuế tài nguyên tại Việt Nam.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu biến dị di truyền Keo tai tượng được tiến hành trên 2 khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 tại Quỳ Hợp - Nghệ An và Bàu Bàng - Bình Dương, để tìm hiểu thông tin di truyền của các tính trạng sinh trưởng và chất lượng thân cây sau 8 - 9 năm trồng nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho chương trình cải thiện giống Keo tai tượng ở Việt Nam.

  pdf10p viamancio 03-06-2024 2 0   Download

 • Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý khá toàn diện về lĩnh vực kế toán để thực hiện vai trò là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu và chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế, tài chính phục vụ cho việc quản lý, điều hành và đưa ra quyết định kinh tế của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác trong nền kinh tế. Bài viết này phân tích các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi và đề xuất hoàn thiện Luật Kế toán năm 2015.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 13 2   Download

 • Hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng của Việt Nam đang được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng trong xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với thế giới. Nghiên cứu này tập trung vào tổng hợp các vấn đề và phân tích một số điểm còn chưa rõ ràng, có mâu thuẫn trong tính toán thiết kế nền và móng trong các tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới.

  pdf5p viamancio 04-06-2024 4 4   Download

 • Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về kế toán CPMT, thực trạng kế toán CPMT trong các DN tại Việt Nam từ đó đưa ra những giải pháp và lợi ích khi áp dụng kế toán CPMT trong DN tại tỉnh Lào Cai.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm phát triển hạ tầng viễn thông di động của một số quốc gia châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam" phân tích thực trạng phát triển hạ tầng viễn thông nói chung, hạ tầng viễn thông di động nói riêng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đồng thời rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 3 1   Download

 • Bài viết "Phát triển các dịch vụ thanh toán lớp phủ kỹ thuật số (digital overlay payment) tại một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" phân tích kinh nghiệm của các nền kinh tế như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc gần đây đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế số nhờ ứng dụng dịch vụ lớp phủ số. Các dịch vụ này cho phép người dùng kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ và thanh toán thuận tiện theo thời gian thực, tối đa hóa sự tiện lợi trên thiết bị di động thông qua mã QR, ví điện tử.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Đề tài "Ứng dụng robo-advisor để phát triển hoạt động của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam" đã tiến hành (i) Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của robo-advisor trong lĩnh vực tư vấn đầu tư; những ưu điểm và thách thức đặt ra khi ứng dụng robo-advisor; (ii) Thực tiễn ứng dụng của robo-advisor và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua robo-advisor ở một số nước trên thế giới; (iii) Đánh giá thực trạng ứng dụng robo-advisor tại một số công ty quản lý quỹ Việt Nam và khuyến nghị về chính sách quản lý sử dụng robo-advisor tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Công nghệ tài chính và hệ sinh thái công nghệ tài chính: Các yếu tố quyết định và hàm ý cho Việt Nam" nhằm mục đích khám phá sự phát triển của hệ sinh thái FinTech thông qua việc áp dụng lý thuyết hệ thống kỹ thuật xã hội và khía cạnh đổi mới dịch vụ. Với góc độ lý thuyết hệ thống kỹ thuật xã hội, nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn về vai trò của các tác nhân xã hội, công nghệ và tổ chức trong quá trình phát triển của các hệ sinh thái này. Từ góc độ đổi mới dịch vụ, nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái FinTech và kết quả mà nó mang lại.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu "Tài chính toàn diện dưới góc độ tài chính số: Vai trò nhận thức rủi ro và dân trí tài chính" được thực hiện với mục tiêu góp phần làm làm rõ ảnh hưởng nhận thức rủi ro và dân trí tài chính đến ý định sử dụng DFS của người dân. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm nghiên cứ đã thu thập được 1177 khảo sát định lượng. Kết quả cho thấy: “Nhận thức về rủi ro” được phản ánh tích cực thông qua “Rủi ro tài chính”, “Rủi ro bảo mật thông tin”, “Rủi ro an ninh mạng”, “Những sự cố gây mất thời gian và thiếu hiệu quả”, “Rủi ro xã hội” và “Rủi ro ảnh hưởng tâm lý”.

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng Mobile Banking của nhóm người yếu thế tại Việt Nam" đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng thanh toán số của nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở Việt Nam trong ứng dụng Mobile Banking, nhấn mạnh vai trò của đa dạng hóa dịch vụ (đổi mới) và các rào cản cá nhân trong mô hình nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát 446 quan sát đối với các cá nhân dễ bị tổn thương, bao gồm cả người khuyết tật thể chất và người về hưu.

  pdf15p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2