intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoạt động đầu tư

Xem 1-20 trên 12439 kết quả Hoạt động đầu tư
 • Bài viết trình bày nghiên cứu sự ảnh hưởng của sóng siêu âm và các điều kiện như nhiệt độ, thời gian siêu âm tới quá trình nảy mầm của hạt đậu đồng thời theo dõi sự biến đổi hàm lượng protein và chất béo trong quá trình nảy mầm của hạt đậu nhằm nhằm nâng cao hiệu quả nảy mầm của hạt đậu, từ đó định hướng sử dụng hạt mầm như một nguyên liệu cung cấp nguồn dinh dưỡng thực vật tốt cho sức khỏe con người với chi phí thấp.

  pdf5p vijaychest 16-05-2024 1 0   Download

 • Mẫu Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư (Mẫu A.I.13) là việc nhà đầu tư ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu A.II.10) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Đây là loại giấy tờ mang ý nghĩa cho phép nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có thể rót vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây!

  doc6p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày xác định kết quả hoạt động của Tổ tự quản liên quan đến tình hình an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể trong trường học, doanh nghiệp tại huyện Dầu Tiếng năm 2023 và các yếu tố liên quan nhằm đề ra giải pháp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

  pdf5p vicarlos 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Kết luận kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Quyết định về việc Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc12p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Báo cáo kiểm tra đối với lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc4p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng giới thiệu những vấn đề cơ bản về NHTW, về NHTM, phân biệt loại hình NHTM với các định chế tài chính khác trong nền kinh tế, tìm hiểu cụ thể về các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của NHTM: tạo vốn, ngân quỹ, tín dụng, đầu tư tài chính, các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt12p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 1: Hệ thống thông tin trong xu hướng kinh doanh toàn cầu, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hệ thống thông tin chuyển đổi kinh doanh và tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong việc vận hành và quản lý kinh doanh; Định nghĩa hệ thống thông tin, hoạt động của hệ thống thông tin, các thành phần quản lý, tổ chức và công nghệ của hệ thống thông tin; Đầu tư hiệu quả để hệ thống thông tin có thể cung cấp giá trị cho doanh nghiệp/tổ chức;...

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 4: Thâm nhập thị trường quốc tế, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và phân định được các hình thức kinh doanh quốc tế; phân tích được các ưu và nhược điểm của từng hình thức kinh doanh mà doanh nghiệp đã lựa chọn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ra thị trường quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Toàn cầu hóa sản xuất; Các định chế toàn cầu; Động lực của toàn cầu hóa; Những hàm ý của toàn cầu hóa; Sự thay đổi về nhân khẩu học của nền kinh tế toàn cầu; Đầu tư và Thương Mại quốc tế của Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Đề tài "Ứng dụng robo-advisor để phát triển hoạt động của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam" đã tiến hành (i) Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của robo-advisor trong lĩnh vực tư vấn đầu tư; những ưu điểm và thách thức đặt ra khi ứng dụng robo-advisor; (ii) Thực tiễn ứng dụng của robo-advisor và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua robo-advisor ở một số nước trên thế giới; (iii) Đánh giá thực trạng ứng dụng robo-advisor tại một số công ty quản lý quỹ Việt Nam và khuyến nghị về chính sách quản lý sử dụng robo-advisor tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Ứng dụng Fintech trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị" tập trung vào phân tích thực trạng phát triển Fintech tại Việt Nam, nhấn mạnh ưu điểm và thách thức của nó. Cuối cùng, bài báo đề xuất các biện pháp như hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực và đầu tư công nghệ để thúc đẩy ứng dụng Fintech trong ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán quốc tế: Thực trạng và bài học cho Việt Nam" nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chứng khoán trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy AI ngày càng có tác động lớn đến hoạt động của con người trên tất cả các khía cạnh.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc116p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Đầu tư là là hoạt động tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; là cốt lõi, động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao trình độ khoa học - công nghệ cho đất nước. Bài viết này, khái quát ý nghĩa và tác động của đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của đầu tư trong và ngoài nước đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 7.1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm, đặc điểm hoạt động của ngân hàng thương mại; ngân hàng đầu tư; hiểu được khái niệm, đặc điểm hoạt động của quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm; hiểu được khái niệm, đặc điểm hoạt động của một số định chế tài chính khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của thuế GTGT; Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế được khấu trừ, thuế phải nộp; Nắm vững các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết nhận diện các yếu tố nổi bật nhất, cụ thể gồm: (i) nhóm các yếu tố từ phía thị trường EU (ii) nhóm các yếu tố từ phía ngành trái cây Việt Nam (iii) nhóm yếu tố liên quan đến tác động từ hiệp định EVFTA và các hoạt động hợp tác, giao thương, đầu tư trong lĩnh vực trái cây giữa Việt Nam và EU. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà sản xuất và xuất khẩu trái cây của Việt Nam đang, hoặc có ý định sẽ xuất khẩu trái cây sang thị trường EU trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2