intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Luật Đầu tư - Chương 4: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

6
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Đầu tư - Chương 4: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, hình thức, thủ tục, triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; đăng ký đầu tư; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Đầu tư - Chương 4: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

 1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài Khái niệm Hình thức Thủ tục Triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 3. Nguyên tắc chung  Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài  Nhà đầu tư phải tuân thủ quy định PL VN, PL nước tiếp nhận và điều ước QT  NĐT tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
 4. Hình thức đầu tư
 5. Thành lập tổ chức kinh tế Các hình thức đầu tư khác Đầu tư theo hình thức hợp đồng Đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trung gian khác ở nước ngoài; Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác
 6. Chấp thuận, quyết định chủ trương Thủ tục đầu tư Đăng ký đầu tư
 7. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ • a) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; Quốc hội • b) Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định. Thủ tướng • a) Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; Chính phủ • b) Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.
 8. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG CP lấy ý kiến Bộ Kế Quyết định Bộ Kế thẩm định hoạch và Thủ tướng chủ trương Nhà đầu tư hoạch và của cơ quan Đầu tư tổ Chính phủ. đầu tư ra Đầu tư nhà nước có chức thẩm liên quan. định nước ngoài
 9. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CỦA QUỐC HỘI Nghị Cơ quan quyết về Thủ Bộ Kế Hội đồng chủ trì chủ Nhà đầu tướng Chính hoạch và thẩm định thẩm tra Quốc hội trương tư Chính phủ Đầu tư. nhà nước. của Quốc đầu tư ra phủ hội. nước ngoài
 10. ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ  Thẩm quyền quyết định đầu tư của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước  Ngoài ra  do nhà đầu tư quyết định  Nhà đầu tư và cơ quan quyết định việc đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư ra nước ngoài.
 11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận ĐKĐT  Điều kiện?  Thủ tục?
 12. Điều kiện  Phù hợp với nguyên tắc quy định tại LĐT.  Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh  Cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết  Có quyết định đầu tư ra nước ngoài  Có xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
 13. Thủ tục Đối với các dự án • Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong đầu tư thuộc diện thời hạn 05 ngày làm việc phải chấp thuận chủ trương • Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày. Ngoài ra • Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 14. Điều chỉnh Chấm dứt hiệu GCN lực của GCN
 15. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
 16. Mở tài khoản vốn  Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
 17. ĐK chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài • Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài • Ngoại lệ? • Đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. • Có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư; • Có tài khoản vốn theo quy định • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 18. Chuyển lợi nhuận về nước  Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương  NĐT phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam.  Ngoại lệ?  Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.
 19. Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài Dùng lợi nhuận thu • điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo được để tăng vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài Dùng lợi nhuận thu • cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó được để thực hiện và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến dự án đầu tư khác ở độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với nước ngoài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 20. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2