intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Luật đầu tư - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
81
lượt xem
24
download

Bài giảng Luật đầu tư - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Luật đầu tư được trình bày như sau: Tổng quan về pháp luật đầu tư, các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư trong nước, hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hoạt động đầu tư công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật đầu tư - ĐH Thương Mại

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> D<br /> BM Luật chuyên ngành- Khoa Kinh tế- luật<br /> <br /> U<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _<br /> <br /> U<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về phápM đầu tư TM<br /> TM<br /> TM<br /> T luật<br /> TM<br /> D tư<br /> DH Chương 2: DH biện pháp DH đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầuH<br /> DH<br /> Các<br /> bảo<br /> Chương 3: Hoạt động đầu tư trong nước<br /> Chương 4: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM 5: Hoạt động đầu tư côngM<br /> TM<br /> Chương<br /> _<br /> _<br /> _T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _<br /> <br /> U<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br />  Luật đầu tư, năm 2015 U<br /> U<br /> TM<br /> TM<br />  Luật đầu tư công 2014<br /> <br /> _<br /> <br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> TM<br /> _<br /> <br />  Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốM<br /> TM của Luật đầuM<br /> T tư<br /> TM<br /> TM<br /> T<br /> DH<br /> DH điều<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br />  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013<br />  Luật thuế xuất nhập khẩu 2016<br />  Luật đất đai 2013<br />  Luật khoa học công nghệ 2013<br /> <br /> U<br />  Luật công nghệ cao 2008 U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM giá trị gia tăng 2013<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br />  Luật thuế<br /> _<br /> _<br /> _<br /> _<br /> _<br />  Nghị<br /> và khu<br /> TM định 29/2008/NĐ-CP quy định M khu công nghiệp, khu chế xuất HTM<br /> TM<br /> T về<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> D<br /> DH kinh tế DH<br /> <br /> U<br /> TM<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Mục tiêu học phần<br /> U<br /> U<br /> U<br />  Người học hiểu rõ cách thức thựcU<br /> hiện quy trình, thủ tục<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> U<br /> TM<br /> _<br /> <br /> đầu tư và triển khai các dự án _T tư<br /> đầu<br /> _T<br /> _T<br /> _T<br /> TM biện pháp đảm bảo và ưu đãi, hỗ trợHđầu tư, đối tượng<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> H  Các<br /> DH<br /> D và phạm vi H dụng các biện pháp đó D<br /> D áp<br /> DH<br />  Các quy định cơ bản về đầu tư trong nước và đầu tư ra<br /> nước ngoài<br />  PhápU<br /> luật về hoạt động đầu tư công.<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> TM<br /> TM<br /> TM trong hoạtM<br /> T động đầu _TM<br />  Các biện pháp giải quyết tranh chấp<br /> _<br /> _<br /> _<br /> _<br /> tư<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> DH<br /> <br /> DH<br /> <br /> DH<br /> <br /> DH<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> VỀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> M_<br /> Khái niệm M_<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> DH  Đối tượngHđiều chỉnh DH<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br />  Phương pháp điều chỉnh<br />  Chủ thể đầu tư<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _<br /> <br /> U<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản