intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quỹ đầu tư chứng khoán

Xem 1-20 trên 1271 kết quả Quỹ đầu tư chứng khoán
 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kinh doanh chứng khoán" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghiệp vụ tự doanh và tín dụng chứng khoán; dịch vụ lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lí quỹ; quản lí hoạt động kinh doanh của các định chế tài chính thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán" Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chứng khoán và đặc trưng cơ bản của chứng khoán; Các loại chứng khoán; Phát hành và niêm yết chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán ngân quỹ, tiền gửi, đầu và kinh doanh chứng khoán, cung cấp cho người học những kiến thức như Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ; Kế toán tiền gửi tại ngân hàng nhà nước và các TCTD khác; Kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán; Hai vấn đề chung cần lưu ý trong KTNH. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt85p khanhchi2550 10-05-2024 5 0   Download

 • Nghiên cứu "Xác định thực trạng đầu tư quá mức của các doanh nghiệp điện niêm yết tại Việt Nam qua mô hình định lượng" nhằm đánh giá thực trạng về đầu tư quá mức tại các công ty điện lực Việt Nam. Bằng phương pháp hồi quy SGMM và dữ liệu bảng không cân bằng thu thập từ 41 doanh nghiệp điện lực niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), sàn UPCoM trong giai đoạn 2013 - 2022, tương ứng với bộ dữ liệu toàn diện gồm 410 quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp điện lực Việt Nam chủ yếu có dấu hiệu đầu tư quá mức.

  pdf18p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 3   Download

 • Bài giảng "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 2: Chương 2 - Các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng" trình bày những nội dung chính sau đây: Quỹ đầu tư tương hỗ; Công ty bảo hiểm; Quỹ hưu trí; Công ty chứng khoán; Công ty tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p gaupanda020 21-03-2024 7 2   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Các hàng hoá giao dịch trên thị trường chứng khoán" trình bày những nội dung chính sau đây: Tổng quan về hàng hoá của thị trường chứng khoán; Chứng khoán vốn - Cổ phiếu; Chứng khoán nợ - Trái phiếu; Chứng chỉ quỹ đầu tư; Chứng khoán phái sinh (Derivative). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p gaupanda020 21-03-2024 5 3   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán: Chương 6 - Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm về quỹ đầu tư và chứng chỉ quỹ đầu tư; Các lợi ích khi đầu tư qua quỹ; Vai trò của quỹ đầu tư; Cơ chế tổ chức về hoạt động của quỹ đầu tư; Phân biệt quỹ thành viên và quỹ đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu mong muốn làm sáng tỏ thêm thực trạng đầu tư của DN trong bối cảnh HCTC bằng cách dựa trên dữ liệu tài chính của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vốn được đánh giá là quy mô còn nhỏ so với các nước trong khu vực và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

  pdf8p vigojek 02-02-2024 3 1   Download

 • Đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB – ACBS" mang lại một số ý nghĩa về lý thuyết và thực tiễn dành cho ACBS về hoạt động tư vấn đầu tư, quản trị chiến lược - chính sách kinh doanh. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư tại ACBS từ đó đưa ra các giải pháp dành cho quý công ty.

  pdf5p modungvanthu 13-12-2023 9 2   Download

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là nguồn thông tin chủ yếu để đánh giá tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho các quyết định đầu tư và cho vay. Trong bài biết này, tác giả sử dụng các biến trong mô hình Beneish để dự đoán bằng mô hình Binary Logistic xem BCTC có gian lận hay không.

  pdf3p vigeorge 06-12-2023 6 3   Download

 • Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tôi đã đầu tư như thế nào trong hơn 20 năm qua; bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021; tư duy hệ sinh thái làm giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 15 quy tắc vàng trong đầu tư cổ phiếu; quản trị tài chính cá nhân; đầu tư cổ phiếu dài hạn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf275p minhquan0791 02-11-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình "Thị trường chứng khoán" gồm những nội dung chính sau: Chương V - Sở giao dịch chứng khoán; Chương VI - Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC); Chương VII - Công ty chứng khoán; Chương VIII - Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Chương IX - Trung tâm lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf303p vankhinh0210 15-10-2023 11 9   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình "Thị trường tài chính: Thị trường chứng khoán" gồm những nội dung chính sau: Chương VII - Phát hành chứng khoán; Chương VIII - Thị trường thứ cấp Sở giao dịch chứng khoán; Chương IX - Thị trường phi tập trung (OTC); Chương X - Công ty chứng khoán; Chương XI - Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Chương XII - Trung tâm lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf290p vankhinh0210 15-10-2023 12 8   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của giao dịch khối ngoại tới thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và các chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu cho rằng việc khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam là cần thiết, tuy nhiên, cần có các quy định chặt chẽ hơn để giảm thiểu hành vi thao túng thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf14p viintuit 06-09-2023 9 4   Download

 • Nghiên cứu của nhóm tác giả được thực hiện để phân tích ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Bài nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng gồm 374 doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), không bao gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

  pdf14p viintuit 06-09-2023 8 4   Download

 • Tin tưởng thị trường chứng khoán đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Tuy nhiên, nghiên cứu về sự tin tưởng thị trường chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu lấp khoảng trống bằng cách kiểm tra mối quan hệ giữa sự tin tưởng và sử dụng đòn bẩy trên thị trường chứng khoán.

  pdf13p vifriedrich 25-08-2023 5 3   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng tài chính học hành vi đến quyết định đầu tư cá nhân trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố tài chính học hành vi đến quá trình ra quyết định và hiệu quả đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf5p viberkshire 09-08-2023 8 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hành trình doanh nhân khởi nghiệp - Bí quyết đầu tư chứng khoán" tiếp trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng đầu tư; Những lỗi thường gặp của các nhà đầu tư chứng khoán; Bí quyết để thành công trong đầu tư chứng khoán; Chiến lược đầu tư; Mua bán cổ phiếu là mua bán tư duy; Tận dụng quỹ đầu tư để sinh lời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf119p vithor 20-07-2023 13 10   Download

 • Bài viết Bitcoin và thị trường chứng khoán các nước ASEAN 6: Tiếp cận bằng mô hình hồi quy phân vị đánh giá tác động của lợi nhuận Bitcoin đến thị trường chứng khoán ASEAN-6 (Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines).

  pdf13p viwolverine 11-07-2023 4 3   Download

 • Bài viết này nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến mức độ chấp nhận rủi ro. Sử dụng dữ liệu gồm 577 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2007-2017, kết quả hồi quy cho thấy sở hữu nhà nước (nước ngoài) tác động nghịch chiều (thuận chiều) đến mức độ chấp nhận rủi ro.

  pdf10p viwolverine 11-07-2023 9 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2