intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đầu tư ngắn hạn

Tham khảo và download 10 Đầu tư ngắn hạn chọn lọc sau:
 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được lập để ghi nhận các khoản lỗ có thể phát sinh do sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra.

  doc2p chikorita 03-12-2009 704 112   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm. Trong các trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá,…) giá trị khoản đầu tư được tính theo giá thoả thuận của các bên tham gia đầu tư đối với các tài sản đưa đi đầu tư. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán...

  doc2p chikorita 03-12-2009 714 163   Download

 • Nội dung: quản trị tiền mặt, dự toán tiền mặt, kỹ thuật quản trị tiền mặt, đầu tư ngắn hạn,mô hình Baumol, mô hình Miller-Orr

  pdf4p diemanh 11-03-2009 461 97   Download

 • Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ, mua bán trao đổi. Là một bộ phận của vốn lưu động nhưng có tính lưu động nhất, dễ chuyển đổi thành tài sản khác nhất. Sự luận chuyển của nó liên quan đến hầu hết các giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.

  doc33p hoangha144 21-02-2010 2738 1158   Download

 • Để kinh doanh và đầu tư cổ phiếu thành công, thì bước đầu tiên chúng ta phải phân biệt được sự khác nhau giữa hai lọai kinh doanh ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Tham khảo tài liệu "Kinh doanh ngắn hạn hay đầu tư dài hạn" sẽ giúp bạn hiểu rõ về 2 loại hình đầu tư này.

  pdf15p thoaimy91 08-12-2010 205 15   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN,cùng với công cuộc Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ,văn minh thì nền kinh tế đất nước cần phải được tăng trưởng và phát triển. Mặt khác trong bối cảnh Việt Nam đã ra nhập WTO,nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của các Doanh nghiệp ngày càng cao.Các Ngân hàng cũng xuất hiện ngày càng nhiều gồm cả ngân hàng vốn nước ngoài với tiềm lực vô cùng...

  pdf81p yeutinh98 21-09-2012 155 26   Download

 • Đầu tư là một công cụ quan trọng để bảo vệ tiền của bạn trong khi cho phép tiền được hưởng lãi suất. Đầu tư ngắn hạn thường là các khoản đầu tư mà kéo dài trong một năm hoặc ít hơn. Nếu đầu tư kéo dài sau một năm, nó thường được coi là một khoản đầu tư dài hạn

  pdf4p demnammopho123 19-07-2013 120 4   Download

 • Nước ta đang trong thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất của một nền sản xuất lớn, hiện đại nên nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế là rất cao. Trong khi đó, tuy thị trường chứng khoán ở nước ta đã ra đời nhưng việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế chưa nhiều, do đó, nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế chủ yếu vẫn do hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại quốc doanh...

  pdf71p hocbong1122 24-02-2013 110 25   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu...) có thời hạn thu hồi không quá một năm, hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiếm lời. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm: - Cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán; - Trái phiếu gồm trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ; - Các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật....

  doc3p chikorita 03-12-2009 704 184   Download

 • Tài liệu "Cách đầu tư cổ phiếu ngắn hạn" sẽ hướng dẫn bạn cách đầu tư 1 cách hiệu quả nhất. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư mới "lướt sóng" hiệu quả nhất.

  doc2p luckman 01-10-2009 1178 398   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=dau-tu-ngan-han

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2