intTypePromotion=1
ADSENSE

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 572 kết quả Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Dưới đây là Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo để nắm bắt được cấu trúc đề thi, những nội dung chính được đưa ra trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi môn học một cách hiệu quả. Với các bạn đang học và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc17p quanglinhcfo 26-05-2011 563 148   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham đề thi kết thúc học phần "Tư tưởng Hồ Chí Minh" dưới đây. Đề thi gồm 2 câu hỏi, hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf1p habangdi 10-09-2015 190 11   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ vấn đề: Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa tại văn kiện Đại hội XII vào giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

  pdf7p danhvi95 05-12-2018 75 3   Download

 • Mục tiêu của học phần "Tư tưởng Hồ Chí Minh" nhằm: Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta; góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc75p nganga_03 25-09-2015 191 16   Download

 • Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề số 3 giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức của môn học thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị thi môn này.

  pdf1p lalala10 27-01-2016 97 5   Download

 • Đề thi kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (năm 2013-2014) của Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Đại học Thủ Dầu một. Đề thi bao gồm 2 câu hỏi tự luận với các nội dung chính về làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống tổ chức và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng;...

  pdf1p anh0510 23-01-2016 75 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương ôn thi tốt nghiệp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang ôn thi môn học đại cương này.

  doc3p lalala10 27-01-2016 96 3   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình dạy học mới đối với học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là phương pháp “lớp học đảo ngược” - flipped classroom.

  pdf8p vimoskva2711 02-01-2020 32 3   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chi Minh cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầu tiên, nhập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học này và mối quan hệ của nó với các môn học khoa học Mác - Lênin. Bài giảng làm rõ cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu môn học này. Phần cuối của chương sẽ rút ra ý nghĩa của việc học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc52p taonemay108 11-12-2010 2313 885   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các quan điểm cơ bản về giải phóng dân tộc, giai cấp và con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn...

  doc4p taonemay108 11-12-2010 406 163   Download

 • Đề thi kết thúc học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với thời gian 90 phút, hình thức tự luận, giúp các bạn có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn học.

  pdf1p thanhdien94mt 20-03-2014 183 14   Download

 • Bài giảng gồm các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc56p quachhuungan 14-03-2017 47 3   Download

 • Bài viết phân tích tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa đạo đức người thầy trong trường sư phạm. để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p danhvi10 26-11-2018 34 1   Download

 • Trên cơ sở khái quát một số kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại của quá trình tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tác giả bài viết đề xuất 03 biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học tại địa bàn nghiên cứu: Lập kế hoạch dạy học tích hợp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục kĩ năng mềm;...

  pdf12p vitokyo2711 01-09-2020 6 0   Download

 • Tài liệu Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I tập hợp các câu hỏi tự luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có hướng dẫn trả lời. Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức.

  doc24p quanghai87h 09-04-2014 358 139   Download

 • I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ-XÃ HỘI, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Điều kiện lịch sử – xã hội xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh a) Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX + Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng cho Việt Nam cơ hội tiếp...

  pdf10p abcdef_36 09-10-2011 329 104   Download

 • Tài liệu Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần II tập hợp các câu hỏi tự luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có hướng dẫn trả lời. Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức.

  pdf24p quanghai87h 09-04-2014 262 93   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, trình bày tính chất, nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản, cách mạng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  ppt26p trandau2521993 22-04-2014 561 83   Download

 • Bài thuyết trình bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần II trình bày các nội dung: quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  ppt27p hotballoonboy 19-04-2014 423 79   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài giảng trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng HCM; cơ sở hình thành tư tưởng HCM; quá trình hình thành tư tưởng HCM; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

  ppt45p hoahue91 15-08-2014 173 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
p_strCode=hocphantutuonghochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2