intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp tác quốc tế

Xem 1-20 trên 2278 kết quả Hợp tác quốc tế
 • Tài liệu Tranh chấp biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế tập hợp các tham luận của các học giả quốc tế trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3 về Biển Đông với chủ đề “Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4-5/11/2011. Tài liệu được chia làm 2 phần.

  pdf253p talata_10 09-03-2015 231 87   Download

 • Phần 2 Tài liệu Tranh chấp biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế tương ứng với nội dung phần 4 đến phần 6 trong Tài liệu, cụ thể: Phần 4: Thảo luận những khía cạnh pháp lý quốc tế của tranh chấp biển Đông - Phần 5: Tìm hiểu các biện pháp quản lý xung đột và giải quyết tranh chấp ở biển Đông- Phần 6: Các phương cách và biện pháp thúc đẩy hợp tác ở biển Đông.

  pdf189p talata_10 09-03-2015 151 66   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, luận văn Thạc sỹ quan hệ quốc tế "Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tội phạm xuyên quốc gia và sự tất yếu của hợp tác quốc tế, tiến trình hợp tác quốc tế chống tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng cảnh sát Việt Nam, giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

  pdf102p clackpy 17-11-2015 248 61   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'bài tiểu luận : hợp tác quốc tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p nguyenthao978692 21-08-2012 290 56   Download

 • Tài liệu Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Anh có kết cấu gồm 3 chương, trình bày nhận thức chung về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, thực trạng hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam, một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây phần 1.

  pdf152p lalala7 07-12-2015 95 23   Download

 • Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp Tài liệu Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam qua phần 2 sau đây. Tài liệu là một công trình chuyên khảo có thể được dùng làm Tài liệu tham khảo cho việc xây dựng chính Tài liệu cũng như những biện pháp trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân.

  pdf162p lalala7 07-12-2015 65 17   Download

 • Mục đích của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về khủng bố và hợp tác chống khủng bố nhằm trả lời các câu hỏi: Thế nào là khủng bố, hợp tác quốc tế về chống khủng bố? Nội dung và các nguyên tắc chống khủng bố? Cơ sở pháp lý quốc tế, khu vực và song phương về hợp tác quốc tế chống khủng bố?... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 90 16   Download

 • Trong giai đoạn xây dựng Nhà n-ớc pháp quyền (NNPQ), c.i cách t- pháp và hội nhập với các n-ớc trên thế giới của Việt Nam, việc nghiên cứu những vấn đề về hợp tác quốc tế trong hoặt động tố tụng hình sự (TTHS) của n-ớc ta hiện nay có ý nghĩa khoa học - thực tiễn rất quan trọng để góp phần nâng cao hiệu qu. cuộc đấu tranh phòng và chống các tội phạm quốc tế và tội phạm có yếu tố n-ớc ngoài đang đ-ợc tiến hành bởi các cơ quan b.o vệ pháp luật...

  pdf10p dem_thanh 20-12-2012 54 7   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của trung tâm khảo thí VN033 tại sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai được viết với mục đích hỗ trợ cho người học tiếng Anh tại Đồng Nai trong việc tiếp cận với trình độ tiếng Anh trong khu vực và thế giới, đồng thời góp phần nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh tại địa phương và đặc biệt khi hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh của bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam được thể hiện qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia gồm ba cấp độ A,B,C chưa tương thức với khung trình độ ngoại ngữ chung trên thế giới.

  pdf9p thanhbinh22592 13-08-2016 65 6   Download

 • Bài viết phân tích nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và hợp tác quốc tế; luận giải các quan điểm Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải đoàn kết về hợp tác quốc tế, về mục tiêu, phương châm đoàn kết và hợp tác quốc tế.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 68 6   Download

 • Với tài liệu này các bạn sẽ hiểu thêm về công tác hợp tác quốc tế (HTQT) 5 năm qua của thư viện Việt Nam. Hòa nhập với xu thế chung của đất nước, ngành thư viện nước nhà đã phát huy tốt kinh nghiệm và truyền thống, đưa hợp tác quốc tế dần trở thành một trong những mũi nhọn của hoạt động thư viện Việt Nam.

  pdf15p bella_19 11-03-2014 48 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN ký kết với nước ngoài (cụ thể là đề xuất mô hình quản lý – Động học hệ văng).

  pdf16p truongtien_06 31-03-2018 40 6   Download

 • Thông qua việc nhìn lại lịch sử quá trình hợp tác giữa Đại học Joseph Fourier – Cộng hòa Pháp với Việt Nam nói chung và với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; bài viết này sẽ cố gắng làm rõ những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả.

  pdf10p bautroibinhyen16 09-02-2017 47 5   Download

 • Bài viết Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo trình bày và phân tích một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tranminhluanluan 29-05-2018 30 4   Download

 • Tài liệu "Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hợp tác quốc tế" cung cấp cho các bạn danh sách, hệ thống nội dung thông tư, nghị định, quyết định,... liên quan đến hợp tác quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p vuive78 05-12-2015 42 2   Download

 • Bài viết này tập trung làm rõ cơ sở lý do sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003 và những nội dung chính của BLTTHS năm 2015 về hợp tác quốc tế trong TTHS. Bài viết cũng đề cập đến những vấn đề đặt ra, cần được xem xét, hoàn thiện giải quyết khi thi hành BLTTHS năm 2015 để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về hình sự trong quá trình tiến hành tố tụng, giải quyết vụ án.

  pdf12p truongtien_09 10-04-2018 59 2   Download

 • Nhiều trường đại học hiện nay đang tìm tòi xây dựng nội dung và lộ trình để phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trong khi quốc tế đại học nghiên cứu là tiêu chí phổ biến để thu hút sinh viên đăng ký tham gia học tập. Một trong những nhân tố làm nên thành công của các đại học nghiên cứu là hợp tác quốc tế về KH&CN trong nội dung xây dựng một đại học nghiên cứu.

  pdf14p jangni6 07-05-2018 28 3   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu một số nội dung cơ bản về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra. Những quy định về hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh xử lý tội phạm có yếu tố nước ngoài tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia... và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng của Trung Quốc với các quốc gia khác trong lĩnh vực Tư pháp hình sự.

  pdf10p truongtien_09 10-04-2018 22 1   Download

 • Nhiều trường đại học hiện nay đang tìm tòi xây dựng nội dung và lộ trình để phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trong khi quốc tế đại học nghiên cứu là tiêu chí phổ biến để thu hút sinh viên đăng ký tham gia học tập. Một trong những nhân tố làm nên thành công của các đại học nghiên cứu là hợp tác quốc tế về KH&CN trong nội dung xây dựng một đại học nghiên cứu.

  pdf14p jangni6 07-05-2018 15 1   Download

 • Bài viết Định hướng công tác hợp tác quốc tế của trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018 trình bày khái quát những kết quả đạt được từ đoàn với 13 sinh viên đi thực tập tại 3 cơ sở đào hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại tạo TDTT ở nước ngoài: Trường Đại học Bu- học TDTT Bắc Ninh; định hướng hoạt động hợp tác quốc tế hoạt của lưu học sinh, chuyên gia nước ngoài và của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p baohaidang 24-05-2018 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp tác quốc tế
p_strCode=hoptacquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2