intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Xem 1-20 trên 873 kết quả Kế toán nghiệp vụ tín dụng
 • Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng. 5.1.Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng 5.1.1. Ý nghĩa tín dụng ngân hàng Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong công tác kế toán ở các TCTD....

  pdf30p ntgioi120404 09-11-2009 2971 1283   Download

 • Chương 5: Kế toán nghiệp vụ tín dụng của giáo trình Kế toán ngân hàng đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng.

  pdf30p truclyvl 05-01-2010 1060 877   Download

 • Chương 3 Kế toán nghiệp vụ tín dụng trình bày về các nội dung chính: kế toán nghiệp vụ cho vay, thu nợ, kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, kế toán xử lý tài sản đảm bảo.

  pdf39p five_12 17-03-2014 198 38   Download

 • Đề tài hệ thống lý luận về các vấn đề của hoạt động kế toán nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng thương mại; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán các nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Huế, đánh giá tình hình hoạt động kế toán tín dụng tại Chi nhánh để tìm ra những mặt tích cực cũng như hạn chế; đề xuất một số cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng, nâng cao hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.

  pdf112p thangnamvoiva26 21-10-2016 70 20   Download

 • Dưới đây là bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá trình bày nội dung khái quát nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ cho vay, kế toán phương thức cho vay từng lần. Mời các bạn tham khảo.

  pdf23p lamtran89 07-07-2014 130 16   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán cho vay, tổ chức kế toán cho vay, phương pháp thu nợ và lãi vay, chứng từ cho vay, báo cáo kế toán, cho vay theo hạn mức tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  ppt59p viflorida2711 30-10-2020 23 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và chiết khấu giấy tờ có giá được biên soạn nhằm giúp người học biết được các hình thức cho vay tại ngân hàng thương mại, biết cách tính lãi các sản phẩm tín dụng, hiểu và vận dụng được các nguyên tắc kế toán, xử lý được các tình huống liên quan nghiệp vụ tín dụng.

  ppt39p viflorida2711 30-10-2020 21 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư trình bày các nội dung chính sau: Nhiệm vụ kế toán cho vay, tổ chức kế toán cho vay, kế toán cho vay theo hạn mức, kế toán cho vay ủy thác, kế toán cho vay đồng tài trợ, kế toán cho thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf30p viflorida2711 30-10-2020 30 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 5 kế toán nghiệp vụ tín dụng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p nguyenthao1669 24-10-2011 443 174   Download

 • Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình trung gian tài chính, có chức năng cơ bản là chuyển vốn từ nơi dư thừa tới nơi thiếu hụt. Với chức năng cơ bản đó, hoạt động chính của ngân hàng là đi vay để cho vay. Vì vậy, nghiệp vụ tín dụng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất tại các NHTM. Nghiệp vụ tín dụng cũng là một nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro, với quy trình đòi đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng. Bài viết này nhằm trao đổi...

  pdf21p tab_12 29-07-2013 160 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương thứ năm kế toán nghiệp vụ tín dụng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p matquykyo1810 26-01-2010 2124 1610   Download

 • Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế và theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị.Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một...

  ppt59p catbui 08-05-2009 2392 1478   Download

 • Chương thứ năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng. 5.1.Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng 5.1.1. Ý nghĩa tín dụng ngân hàng Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong...

  pdf30p misadu 08-07-2010 1267 623   Download

 • Một số văn bản pháp lý liên quan đến tín dụng: Luật các tổ chức tín dụng QĐ1627 của TĐNHNN ban hành ngày 31/12/ 2001 về Quy chế cho vay của TCTD đối với KH. QĐ 127/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 3/2/2005 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN. QĐ 783/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 31/05/2005 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 của QĐ 127/2005/QĐ- NHNN....

  ppt47p blue_bean 21-09-2010 539 239   Download

 • Tín dụng ngân hàng là giao dịch tài sản giữa Ngân hàng (TCTD) với bên đi vay (là các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nền kinh tế) trong đó Ngân hàng (TCTD) chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho Ngân hàng (TCTD) khi đến hạn thanh toán.

  doc58p lemy_b2001 15-10-2011 361 150   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành tài chính - ngân hàng ôn thi tốt kế toán nghiệp vụ tín dụng

  doc8p p5t_5prince 16-04-2011 421 124   Download

 • Tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế, là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền. Có ba loại tín dụng thương mạPhản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân, đồng thời phản ánh phạm vi, phương hướng và hiệu quả đầu tư của ngân hàng vào các ngành kinh tế...

  pdf59p lovequynh861 13-04-2011 544 112   Download

 • Phần 1 Tài liệu 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng của TS. Trương Thị Hồng trình bày hệ thống ngân hàng tài khoản kế toán ngân hàng; sơ đồ kế toán nghiệp vụ huy động vốn; sơ đồ kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; sơ đồ kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt; sơ đồ kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng.

  pdf130p talata_7 17-01-2015 434 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán ngân hàng - kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt47p lehoang_0104 01-09-2011 225 93   Download

 • Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng.

  pdf30p moonlight7704 08-05-2011 297 85   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán nghiệp vụ tín dụng
p_strCode=ketoannghiepvutindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2