Lập hoá đơn gtgt

Xem 1-20 trên 37 kết quả Lập hoá đơn gtgt
 • Tổng hợp các mẫu hóa đơn GTGT trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán và các kế toán doanh nghiệp tham khảo để phục vụ cho công tác học tập và làm việc thật tốt.

  xls58p utquan3311 04-12-2009 7984 1812   Download

 • Công văn 4124/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn GTGT và thuế nhà thầu

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 28 1   Download

 • Công văn 3008/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn GTGT của nhà thầu nước ngoài

  pdf1p landai 14-08-2009 29 2   Download

 • Công văn 1294/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập lại hoá đơn GTGT ghi sai giá trị thanh toán

  pdf1p thachthao 14-08-2009 86 21   Download

 • Công văn 3444/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn và kê khai thuế GTGT

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 46 2   Download

 • Lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng là 1 quy trình quan trọng trong quy trình bán hàng. Hãy tham khảo "Quy trình lập và luân chuyển chứng từ về bán hàng" để biết thêm chi tiết 1 số nội dung quan trọng như sau: quá trình lập và luân chuyển chứng từ bán hàng, quy trình tổ chức hóa đơn GTGT, quy trình tổ chức phiếu xuất kho,...

  doc12p nguyenvantheht 28-11-2010 2656 617   Download

 • Báo cáo thực tập: Lập và luân chuyển chứng từ trong công tác bán hàng và thu tiền khách hàng tập trung tìm hiểu về quy trình bán hàng và thu tiền khách hàng đặc biệt chuyên sâu về chứng từ kế toán và lập, luân chuyển chứng từ trong bán hàng và thu tiền khách hàng như hóa đơn GTGT, phiếu xuất, phiếu thu,...

  doc98p kim1611 21-04-2014 1122 197   Download

 • BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :...................................................................

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 441 94   Download

 • Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế giá trị gia tăng: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Thu trùng lắp d. Có tính trung lập cao Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu. b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ....

  doc28p kidkalovely 04-07-2013 108 14   Download

 • (GTGT) cho Công ty để thanh toán tiền hoa hồng, đồng thời cả bên giao đại lý và Công ty lập bảng kê hóa đơn. Chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra Vd: khi bán hàng đại lý, Công ty lập phiếu xuất kho (mẫu kèm phụ lục) Đến cuối tháng, bên giao đại lý lập hóa đơn GTGt gởi về cho Công ty thanh toán tiền hoa hồng Sau khi Công ty đã nhận bán hàng đại lý thì cho đến cuối quý Công ty lập bảng đối chiếu tồn kho (hàng đại lý) để đối chiếu với...

  pdf9p lavie5 26-07-2011 88 6   Download

 • Công văn 3521/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn giá trị gia tăng đối với than xuất khẩu tiểu ngạch

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 55 1   Download

 • Công văn 2857/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế TNDN

  pdf2p landai 14-08-2009 46 1   Download

 • 1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh . 2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở. 3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu 4. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất

  doc2p mrcheng 22-06-2011 361 108   Download

 • 1/ Về thuế GTGT Cục Thuế TP đã có văn bản số 6389/CT-TTHT ngày 05/07/2007, hướng dẫn việc tính thuế GTGT, lập hoá đơn đối với hàng hoá khuyến mãi khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính (đính kèm). Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện . 2/ Về việc hạch toán doanh thu và chi phí đối với hàng hoá khuyến mãi Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và ...

  pdf3p nkt_bibo49 24-02-2012 71 28   Download

 • Kế toán không hạch toán khi khoản chiết khấu đã được trừ ngay trên hóa đơn.

  pdf10p lavie8 27-07-2011 92 25   Download

 • Công văn 1004/TCT/PCCS của Tổng cụcThuế về việc lập lại hoá đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT

  pdf1p hueman 16-08-2009 89 8   Download

 • Công văn 2241/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn đối với hàng khuyến mại, quảng cáo

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 25 5   Download

 • Công văn 4799/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về lập hoá đơn, kê khai thuế GTGT

  pdf2p dohuong 14-08-2009 46 3   Download

 • Công văn 1580/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về hướng dẫn lập hoá đơn, chứng từ

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 12 1   Download

 • Công văn 2289/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn

  pdf1p phamvu 14-08-2009 24 1   Download

Đồng bộ tài khoản