intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình trên Windows

Xem 1-20 trên 2445 kết quả Lập trình trên Windows
 • Bài giảng "Lập trình trên Windows: Giới thiệu môn học" cung cấp kiến thức & kỹ năng lập trình ứng dụng Windows cơ bản & nâng cao; cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản .NET; sử dụng môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET 2015

  ppt16p bautroibinhyen27 09-05-2017 88 14   Download

 • Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 1: Giới thiệu Microsoft .Net Platform" đã giới thiệu .NET Platform, giới thiệu .NET Framework, những thuận lợi của .NET Framework, các thành phần của .NET Framework, các loại ngôn ngữ lập trình trên .NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt68p bautroibinhyen27 09-05-2017 81 12   Download

 • Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan C#, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ, hệ thống kiểu trong .NET, namespace, các câu lệnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt141p bautroibinhyen27 09-05-2017 59 11   Download

 • Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Interface, property, Mảng và Indexer, lớp Collection. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt96p bautroibinhyen27 09-05-2017 40 10   Download

 • Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 3: Lập trình C# trên Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình C# trên Windows, lập trình trên Windows, event-driven programming model, các bước cơ bản tạo ứng dụng Windows,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt220p bautroibinhyen27 09-05-2017 40 10   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 9 của Hồ Hoàn Kiếm trình bày về lập trình cơ sở dữ liệu; giới thiệu về ADO.Net; mô hình chuyển đổi giữa ADO và ADO.NET; các loại .NET Data Provider; mô hình ADO .NET Object; ADO.NET and XML.

  ppt11p cocacola_09 27-11-2015 55 8   Download

 • Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm delegate, tạo đối tượng delegate, gọi đối tượng delegate, ứng dụng delegate,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt29p bautroibinhyen27 09-05-2017 37 8   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước lấy dữ liệu, lấy 1 giá trị đơn, lấy tập giá trị, truy vấn tập giá trị và lưu lại,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p kyniemchieumua_09 14-12-2017 34 7   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: GDI+, các cấu trúc lưu trữ cơ bản, lớp graphics, sự kiện paint làm việc với pen và brush, làm việc với color, font và text, làm việc với image. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt35p kyniemchieumua_09 14-12-2017 54 6   Download

 • Đến với "Đề thi môn Lập trình trên window: Đề 2" dành cho sinh viên khoa tin học điện tử Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với nội dung chính là viết chương trình trên window với thời gian làm bài 90 phút.

  pdf2p codon_03 19-11-2015 76 5   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5 cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế ứng dụng cơ sở dữ liệu, kiến trúc ADO.NET, những đối tượng quan trọng trong ADO.NET,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt38p kyniemchieumua_09 14-12-2017 50 5   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm DataSet, khái niệm DataAdapter, lớp DataAdapter, truy vấn 1 bảng, truy vấn nhiều bảng, truy vấn lược đồ CSDL, ánh xạ - Mapping.

  ppt86p kyniemchieumua_09 14-12-2017 45 5   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.3 Sắp xếp, tìm kiếm và lọc dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp, tìm kiếm, lọc trong DataTable, lớp DataRelation, lớp DataView. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p kyniemchieumua_09 14-12-2017 35 5   Download

 • Đến với "Đề thi môn Lập trình trên Windows" của khoa Toán - Tin học thuộc trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh các bạn sẽ được tham khảo về câu hỏi về lập trình trên Windows. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p codon_03 19-11-2015 49 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 2 do Hồ Hoàn Kiếm biên soạn bao gồm những nội dung về lập trình hướng đối trượng trong C#; Namespace; lớp và đối tượng; các thành phần trong lớp; Constructors trong C#; Static Constructor; Private Constructor; Destructors trong C#; Overloading Methods.

  ppt16p cocacola_09 27-11-2015 48 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.4 Truy vấn có tham số cung cấp cho người học các kiến thức: Nhu cầu cần có truy vấn có tham số, các bước tạo truy vấn có tham số, gọi Stored Procedure. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt22p kyniemchieumua_09 14-12-2017 30 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.5 Cập nhật dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh SQL, dùng đối tượng Command, chỉnh sửa dữ liệu Disconnected, dùng đối tượng Command với DataTable/DataSet, dùng đối tượng DataAdapter, dùng đối tượng CommandBuilder, cấu hình DataAdapter “bằng tay”.

  ppt47p kyniemchieumua_09 14-12-2017 32 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 5.6 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Data Binding, simple Data Binding, complex Data Binding, đồng bộ dữ liệu giữa các control và datasource, master – Detail, binding Source, binding Navigator.

  ppt44p kyniemchieumua_09 14-12-2017 33 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Codepath, Lỗi (Error), Exception, giải pháp khắc phục lỗi, cơ chế hoạt động của Exception, các lớp Exception thông dụng, các cách sử dụng Exception,...Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành.

  ppt27p kyniemchieumua_09 14-12-2017 30 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về: Overloading Methods, kiểu Structs, kiểu Enumerator, properties,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình trên Windows
p_strCode=laptrinhtrenwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2