intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình trên Windows

Xem 1-20 trên 2455 kết quả Lập trình trên Windows
 • Nối tiếp chương 4, chương 5 có nội dung: các khái niệm về Font; cớp Font; lớp Font Family; một số thành phần liên quan đến chuỗi ký tự ; lớp StringFormat; lớp TextRenderer; bộ ký tự ; trang mã; bộ ký tự Unicode.

  pdf116p redrose24 07-04-2022 3 0   Download

 • Bài tập thực thành số 1 môn Hệ điều hành được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

  doc5p ngaphamthi_rena2001 27-11-2021 9 4   Download

 • Học phần điều khiển lập trình là một trong những học phần quan trọng đối với sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử. Lượng kiến thức lớn, thao tác trên phần mềm nhiều, đòi hỏi sinh viên tự học, do đó yêu cầu giảng viên cần xây dựng bài giảng dễ hiểu, sinh viên dễ tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể tự học tập và nghiên cứu một cách dễ dàng.

  pdf7p vibigates 04-11-2021 11 0   Download

 • Giáo trình Tin học văn phòng trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Giới thiệu về hệ điều hành windows, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng trên windows. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác khác trong phần mềm Microsoft Word. Tạo lập các bảng tính điện tử và thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, trang trí, vẽ đồ thị và in ấn dựa vào các số liệu trên bảng tính trong phần mềm Microsoft Excel.

  doc221p chanhbap2010 05-11-2021 59 2   Download

 • Bái giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liêu Foxpro và Visual Foxpro cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình trên Window. Nội dung được viết theo mục tiêu đào tạo gồm 7 chương, gồm có: Giới thiệu về hệ quản trị CSDL Foxpro; Thao tác với bảng dữ liệu; Sắp xếp – Tìm kiếm – Thống kê; Lập trình trên Visual Foxpro; Khởi tạo Form; Tạo Menu và quản lý đề án.

  pdf46p tomjerry003 03-11-2021 15 1   Download

 • Giáo trình Lập trình ứng dụng WPF được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ Thông tin đã được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Bên cạnh đó nhằm giúp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế và lập trình được các ứng dụng nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nội dung giáo trình được chia thành 14 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc179p lovebychance10 04-09-2021 10 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình C#2 cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chính sau: Tạo các ứng dụng trên nền Windows; Tạo được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền Windows; Lập trình và sử dụng được các đối tượng của .NET; Tạo được ứng dụng cơ sở dữ liệu với các báo cáo bằng CrystalReport; Tạo ra các ứng dụng MDI.

  doc134p calliope09 20-05-2021 16 2   Download

 • Trình bày được về chức năng và cách thức sử dụng của các điều khiển (windows controls) trong lập trình ứng dụng trên windows. Trình bày được cách thức kết hợp sử dụng của các điều khiển trong lập trình ứng dụng trên windows. Thiết kế một ứng dụng windows forms cho một bài toán cụ thể. Trình bày được thành phần của một ứng dụng có liên quan đến cơ sở dữ liệu.

  pdf123p solua999 05-05-2021 18 6   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao giúp cho người học trang bị được kiến thức về lập trình trên môi trường ứng dụng. Trình bày được quy trình xây dựng một chương trình C# đơn giản. Xác định được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C#. Trình bày được cú pháp câu lệnh trong lập trình C#. Phát biểu được sự hoạt động của câu lệnh chương trình con. Khái quát hóa được trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Phân biệt được các điều khiển trong lập trình window form.

  pdf119p solua999 05-05-2021 32 4   Download

 • Bài giảng này được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu học môn Lập trình Windows cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Bài giảng đề cập đến những nội dung về lập trình Visual Basic.NET căn bản và các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET. Kết quả cuối cùng là tạo ra các ứng dụng quản lý sử dụng Visual Basic.NET như một công cụ phát triển trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf184p tradaviahe20 17-04-2021 24 3   Download

 • Giáo trình nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở trên môi trường Windows. Nội dung giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chính sau: Cài đặt và sử dụng được với môi trường VB.NET trên bộ Visual Studio.Net 2010 trở lên; khai báo được lớp đối tượng, các thành phần của lớp đối tượng và sử dụng được lớp đối tượng trên ngôn ngữ VB.Net; cài đặt và xây dựng được chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trên một ngôn ngữ lập trình VB.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf117p tradaviahe18 01-04-2021 28 6   Download

 • "Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming) bậc đại học" cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

  pdf8p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 15 0   Download

 • Thông qua đề cương này các bạn sinh viên nắm bắt được thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần Công nghệ phần mềm (Software Engineering). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 18 2   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming) thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm tổng quát quát chương trình môn học và có phương pháp học tập hiệu quả hơn.

  pdf8p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 29 2   Download

 • tài liệu trình bày về Local Group policy trong Windows Server 2012. Group Policy có thể dùng để triển khai phần mềm cho một hoặc hoặc nhiều máy trạm nào đó một cách tự động; để ấn định quyền hạn cho một số người dùng mạng, để giới hạn những ứng dụng mà người dùng được phép chạy; để kiểm soát hạn ngạch sử dụng đĩa trên các máy trạm; để thiết lập các kịch bản (script) đăng nhập (logon), đăng xuất (logout), khởi động (start up) và tắt máy (shutdown).

  pdf17p hunggabeo 06-07-2020 40 4   Download

 • (NB) Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Giới thiệu về hệ điều hành windows, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng trên windows. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác khác trong phần mềm Microsoft Word. Tạo lập các bảng tính điện tử và thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, trang trí, vẽ đồ thị và in ấn dựa vào các số liệu trên bảng tính trong phần mềm Microsoft Excel.Thực hiện được các thao tác tạo và trình diễn các bài thuyết trình trên phần mềm Microsoft Powerpoint.

  doc221p ochuong999 24-06-2020 55 17   Download

 • (NB) Giáo trình “Xử lý sự cố phần mềm” được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn đoán, khắc phục sự cố phần mềm máy tính trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang gặp sự cố với một chiếc máy tính, giáo trình sau sẽ là cẩm nang kỳ diệu giúp bạn chuẩn đoán và khắc các lỗi phần mềm máy tính cơ bản.

  doc87p ochuong999 24-06-2020 42 10   Download

 • (NB) Windows Forms là cách cơ bản để cung cấp các thành phần giao diện (GUI components) cho môi trường .NET Framework. Windows Forms được xây dựng trên thư viện Windows API. Windows Forms cơ bản bao gồm: Một Form là khung dùng hiển thị thông tin đến người dùng. Các Control được đặt trong form và được lập trình để đáp ứng sự kiện.

  doc136p ochuong999 24-06-2020 43 7   Download

 • (NB) Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Giới thiệu về hệ điều hành windows, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng trên windows. Soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác khác trong phần mềm Microsoft Word.Tạo lập các bảng tính điện tử và thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, trang trí, vẽ đồ thị và in ấn dựa vào các số liệu trên bảng tính trong phần mềm Microsoft Excel.Thực

  doc221p ochuong999 24-06-2020 37 5   Download

 • (NB) Giáo trình PHP & MySQL với mục tiêu chính là Biết kiến thức tổng quan về PHP và MySQL. Cài đặt Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Cài đặt PHP và cấu hình IIS trên hệ điều hành Windows. Sử dụng phpmyadmin để quản trị MySQL

  doc66p ochuong999 24-06-2020 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình trên Windows
p_strCode=laptrinhtrenwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2