intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn Lập trình trên Windows: Đề 3

Chia sẻ: Võ Thùy Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

35
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành công nghệ thông tin Đề thi học kỳ môn Lập trình Windows: Đề 3 của Trường Đại học sư phạm TPHCM. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn tập và làm bài thi tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Lập trình trên Windows: Đề 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM<br /> <br /> Môn thi: Lập trình trên Windows<br /> Lớp: Tin Quận 12<br /> Lần thi: 1<br /> <br /> KHOA TOÁN – TIN HỌC<br /> ***** Được phép sử dụng tài liệu*****<br /> Thời gian thi: 90 phút<br /> Đề 03<br /> <br /> Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai<br /> Ax2 + Bx + C = 0 ( A ≠ 0)<br /> <br /> o<br /> o<br /> o<br /> o<br /> <br /> Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu<br /> Chỉ cho phép thao tác các textbox A, B, C, nút lệnh “Nhập”, nút lệnh “giải”<br /> Nút lệnh nhập: Xóa toàn bộ nội dung của các ô : A, B, C<br /> Nút lệnh giải :<br /> Nếu A = 0 hiển thị MessageBox thông báo “Hệ số A phải khác không”.<br /> Ngược lại (A ≠ 0) thực hiện giải phương trình bậc hai theo qui trình sau<br /> • Bước 1: Thực hiện tính Delta = B*B – 4*A*C<br /> • Bước 2: So sánh Delta<br /> o Nếu Delta < 0 thì<br /> Đổi màu Lable “phương trình vô nghiệm”<br /> o Ngược lại ( nghĩa là Delta ≥0)<br /> Nếu Delta = 0 thì<br /> • Tính nghiệm x1=x2 = (- b)/(2*A)<br /> Ngược lại ( tức Delta > 0)<br /> • Tính hai nghiệm<br /> • x1 = (- b + sqr(Delta))/(2*A)<br /> • x2 = (- b - sqr(Delta))/(2*A)<br /> • Bước 3: Kết thúc quá trình giải<br /> <br /> o Nút “Close”: hiển thị thông báo “Bạn có muốn thoát chương trình không ?”<br /> Nếu chọn “Yes”: Kết thúc chương trình<br /> Nếu chọn “No”: Quay lại màn hình hiện hành<br /> Lưu ý:<br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Trên đầu file source code của Form, phải điền đầy đủ các dòng ghi chú: Lớp, Họ tên,<br /> STT, Số hiệu đề thi, ngày thi<br /> ‘-----------------------------------------------------------------------------------------------‘ Ho ten: Nguyen Van A<br /> ‘ STT: 11<br /> ‘ Lop: Tin Quận 12<br /> ‘ De thi: 01<br /> ‘ Ngay thi: 21/10/2007<br /> ‘-----------------------------------------------------------------------------------------------Tên file Form và tên file Project : là số thứ tự của sinh viên trong danh sách lớp.<br /> Bài thi được lưu trong thư mục: X:\BaiThiVB\STT. ví dụ sinh viên có STT 11 sẽ lưu bài<br /> thi trong thư mục: X:\BaiThiVB\11<br /> Không giải quyết cho trường hợp mất bài do quên lưu file, lưu sai thư mục hay quên ghi<br /> họ tên, STT<br /> Sinh viên có thêm 5 phút để đọc kỹ đề sau khi phát đề. Giáo viên coi thi không giải thích gì<br /> thêm.<br /> ****Đề thi này gồm 2 trang****<br /> <br /> HẾT<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2