intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình thực thể liên kết

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mô hình thực thể liên kết
 • Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng LAN (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng) cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế xây dựng một hệ thống mạng giải quyết các vấn đề thiết kế một hệ thống mạng. Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: mô tả được nguyên tác hoạt động của bộ chọn đường Bộ định tuyến; xây dựng được các địa chỉ IP cho một liên mạng; cài đặt được các hệ điều hành mạng; cài đặt, cấu hình được các dịch vụ mạng;...

  pdf127p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ liệu quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p ryomaechizen 01-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: ngôn ngữ khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p ryomaechizen 01-07-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của bài báo cáo "Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm Tiếng Anh" là nêu rõ các đặc tả yêu cầu của hệ thống, phân tích, thiết kế để xây dựng được phần mềm quản lý trung tâm Tiếng Anh trên phục vụ cho việc quản lý hoàn toàn tự động trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc37p hatbaynd01 05-07-2022 38 17   Download

 • Bài viết Phát triển logistics nhằm biến tiềm năng thành lợi thế phát triển của tỉnh Bình Phước đề cập một số kết quả nghiên cứu bước đầu về phát triển logistics, trung tâm logistics như là mô hình kinh doanh nhằm thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế giữa các địa phương và vùng lãnh thổ, để biến tiềm năng thành lợi thế phát triển của tỉnh Bình Phước tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với Tây Nguyên.

  pdf7p vianapatricia 22-06-2022 16 1   Download

 • Bài giảng Vật lý đại cương 3 - Chương 9: Tinh thể và vô định hình cung cấp cho học viên các kiến thức về mô hình cấu trúc tuần hoàn của vật rắn tinh thể, phép tịnh tiến, phép đối xứng điểm; liên kết trong tinh thể; phonon và nhiệt dung của điện môi; mô hình vùng năng lượng và khí điện tử tự do;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p andromedashun 26-05-2022 13 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này hướng tới việc làm rõ cơ sở lý thuyết về liên kết chiến lược trong CCU thực phẩm, khai thác các bài học giá trị từ các mô hình liên kết chuỗi theo định hướng chiến lược thành công trong ngành chăn nuôi và cung ứng thịt trên thế giới. Mặt khác, trên cơ sở thu thập các dữ liệu thứ cấp về thực trạng tổ chức và liên kết các CCU ngành hàng thịt ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu cũng hướng tới việc đề xuất các mô hình và giải pháp nhằm phát triển các liên kết chiến lược trong các CCU ngành hàng thịt ở Việt Nam thời gian tới.

  pdf18p vistephenhawking 26-04-2022 27 3   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mà trong đó các doanh nghiệp phát triển đòi hỏi phải có sự tham gia xây dựng của các cơ sở đào tạo và sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức chính phủ. Sự gắn kết Cơ sở giáo dục - Doanh nghiệp - Chính phủ đang ngày càng đòi hỏi phải có những mô hình nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách bền vững. Với vai trò là đơn vị thụ hưởng, các doanh nghiệp vừa là khởi nguồn của nhu cầu, vừa là chủ thể thúc đẩy việc giải quyết nhu cầu.

  pdf15p vithales 20-04-2022 20 3   Download

 • (NB) Giáo trình PLC cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các khái niệm về điều khiển lập trình chính xác theo nội dung đã học; trình bày cấu trúc và phương thức hoạt động của một PLC chính xác theo nội dung đã học; các thành phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

  pdf57p hoatudang09 15-03-2022 11 2   Download

 • (NB) Giáo trình Điều khiển PLC nâng cao với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu trúc và phương thức hoạt động của các loại PLC theo nội dung đã học; Mô tả cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời của các loại PLC khác nhau.

  pdf132p hoababytrang2510 10-03-2022 12 2   Download

 • Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp thêm thông tin, làm sáng tỏ những khúc mắc trong thực tế xây dựng và thực thi hợp đồng liên kết trong sản xuất nông nghiệp ở một số ngành hàng, một số địa phương tại Việt Nam. Từ đó có thể rút ra những ngụ ý về mặt chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên hợp đồng và hướng tới đóng góp vào an ninh lương thực quốc gia.

  pdf32p vikissinger 03-03-2022 11 0   Download

 • Tài liệu học tập này nhằm trình bày các kỹ thuật cơ sở của cơ sở dữ liệu truyền thống, đó là mô hình liên kết thực thể, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Tài liệu cũng trình bày cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong lí thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu phần 1 dưới đây.

  pdf120p hoathachthao090 25-02-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết (ER); xây dựng thực thể liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p hoathachthao090 10-02-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể - liên kết; phân loại và biểu diễn kiểu thực thể; ràng buộc tham gia liên kết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf28p tanmocphong 19-01-2022 29 0   Download

 • Bài viết nêu lên Vai trò của việc xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công của mối quan hệ hợp tác đó. Trên cơ sở đó, đề xuất một số mô hình, hình thức hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của mối quan hệ liên kết hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm đem lại lợi ích cho các bên liên quan.

  pdf9p viericschmid 12-01-2022 16 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, Bắc Kạn; phân tích hệ thống tiêu thụ Hồng không hạt theo quy mô, kênh phân phối…, qua đó đề xuất mô hình dựa vào thế mạnh địa phương; kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hồng không hạt tại Bắc Kạn theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu hồng không hạt tại địa phương.

  pdf136p guitaracoustic08 04-01-2022 22 4   Download

 • Bài giảng Vật lí chất rắn - Chương 4: Lí thuyết dải năng lượng cung cấp cho học viên những kiến thức về electron trong trường thế tuần hoàn của tinh thể; mô hình electron liên kết yếu (định tính); mô hình electron liên kết mạnh (định tính); kim loại, bán dẫn và điện môi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p bachnhuocdong 23-12-2021 5 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database) - Chương 2: Mô hình thực thể - liên kết cung cấp cho học viên những kiến thức về các thành phần cơ bản của mô hình E-R, các ràng buộc trên các kiểu liên kết, một số tính chất mở rộng của mô hình E-R, ví dụ thực hành về thiết kết lược đồ thực E-R,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf120p bachnhuocdong 23-12-2021 29 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database): Chương 2 - TS. Đặng Thị Thu Hiền cung cấp cho học viên các kiến thức về giới thiệu thiết kế CSDL; quy trình thiết kế; mô hình thực thể-liên kết; kiểu thực thể, thuộc tính, khóa; liên kết, kiểu liên kết, các ràng buộc liên kết; tổng quát hóa, chuyên biệt hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf47p bachkhinhdaluu 10-12-2021 12 1   Download

 • Trong bài viết xác lập công thức liên hệ giữa tỉ số kép của bốn đường thẳng Lobachevsky đồng quy và tỉ số kép của bốn điểm. Kết quả chính của bài báo là Định lý 2.1 và Hệ quả 2.3. Kết luận Định lý 2.1 và Hệ quả 2.3 đã thể hiện mối liên hệ giữa tỉ số kép của bốn đường thẳng Lobachevsky đồng quy, tỉ số kép của những giao điểm trên cát tuyến và tỉ số kép của các tâm.

  pdf5p vimichaeldell 04-12-2021 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình thực thể liên kết
p_strCode=mohinhthucthelienket

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2