Phản biện xã hội

Xem 1-20 trên 2378 kết quả Phản biện xã hội
 • HOÀNG VĂN TUỆ (*) Hiện nay, phản biện xã hội là một trong những vấn đề đang được các nhà nghiên cứu quan tâm. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra cách hiểu của mình về khái niệm phản biện xã hội; đồng thời, nhấn mạnh vai trò của nó đối với sự phát triển xã hội.

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 100 40   Download

 • Càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn những ý nghĩa tích cực của phản biện xã hội, của phương châm “dân biết, dân bàn”. Bởi phản biện là tạo ra sự tương tác, sự hợp tác giữa các lực lượng xã hội để tìm ra phương án tối ưu nhất, làm tăng thêm chất lượng, tính thuyết phục, sự sáng suốt trong các quyết định của những người lãnh đạo đất nước.

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 79 25   Download

 • Bài viết "Phản biện xã hội trong quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày về khái niệm phản biện xã hội, phản biện xã hội một hoạt động hỗ trợ quản lý phát triển xã hội, nội dung quản lý phát triển xã hội,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 43 11   Download

 • Bài viết "Phản biện xã hội trên tuoitre.vn và vnexpress.net về sự kiện thay thế cây xanh ở Hà Nội năm 2015" đề cập tới một số vấn đề về hiệu quả phản biện xã hội của báo chí thông qua phân tích trường hợp sự kiện thay thế cây xanh ở Hà Nội năm 2015. Đồng thời chỉ ra hiệu quả của phản biện xã hội trên báo chí với các vấn đề của thực tiễn chính trị - xã hội.

  pdf12p vovanvovan2013 13-05-2016 20 9   Download

 • Trên cơ sở lý luận về chức năng phản biện xã hội của báo chí, luận án làm rõ thực trạng về thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra của việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay, nêu ra những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng phản biện xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay và những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 34 8   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục đích nhằm góp phần hệ thống hóa lý luận phản biện xã hội, lý luận phản biện xã hội trên báo chí và phản biện xã hội trên báo điện tử. Soi lý luận vào thực tiễn PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam để đánh giá thực trạng, chỉ ra thế mạnh, hạn chế phản biện xã hội trên báo điện tử, đề ra giải pháp tăng chất lượng phản biện xã hội trên báo điện tử ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc28p khanhnie 05-01-2017 18 4   Download

 • Thực trạng và yêu cầu của phản biện xã hội, những văn bản pháp lý, khái niệm phản biện xã hội, hình thức tổ chức phản biện xã hội, ý nghĩa và giá trị của phản biện xã hội,... là những nội dung chính trong bài viết "Một số vấn đề về tham gia xã hội và phản biện xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 26 3   Download

 • Bài viết Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả về ưu điểm và nhược điểm.

  pdf10p vuthingabay 25-06-2016 19 3   Download

 • Phản biện xã hội (PBXH) là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống, bởi hoạt động này góp phần loại bỏ những yếu tố bất hợp lý trong các quyết sách của Nhà nước. Trong thời gian qua, hoạt động PBXH ở nước ta diễn ra khá sôi động và có những đóng góp nhất định vào việc hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 4 1   Download

 • Bài viết này, bằng cách nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả về ưu điểm và nhược điểm. Từ đó đề xuất một số giải pháp để giải quyết vấn đề. Về mặt chuyên môn, bài viết được tiếp cận dưới góc độ và quan điểm của ngành báo chí và truyền thông.

  pdf10p truongtien_08 06-04-2018 3 1   Download

 • Một trong 5 chủ đề thảo luận của Đại hội là: phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh. Dân chủ và đồng thuận xã hội là một trong những trọng tâm của Báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết gồm các nội dung như vai trò của phản biện xã hội đối với sự đồng thuận xã hội; những vật cản trong quá trình thực hiện phản biện xã hội; một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng sự đồng thuận xã hội.

  pdf5p sieunhansoibac2 07-04-2018 2 0   Download

 • Bài viết Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Nhà nước Việt Nam trong lịch sử trình bày: Cơ chế tổ chức giám sát và phản biện xã hội thời Lý; Cơ chế tổ chức giám sát và phản biện xã hội thời Trần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sobinhoangson 29-04-2018 0 0   Download

 • Hiện nay trong rất nhiều bài viết có dề cập đến Phản biện xã hội như là một nhu cầu tự nhiên của cuộc sống. Theo ông Trần Đình Bạt – Tổng giám đốc Investconsult Group trong một bài việt của mình trên tạp chí The Juoral Of Global Isues & Solution cho rằng: “Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống bởi nhờ có nó con người có thể loại bỏ những yếu tố sai để tiệm cận tới sự hợp lý trong các quyết định, các hành vi của mình.

  doc15p nguyet_123t 21-12-2010 221 117   Download

 • Phản biện xã hội - đối tượng điều chỉnh của pháp luật 1.1. Khái niệm "phản biện xã hội" và tư tưởng pháp luật về phản biện xã hội Trước hết, về khái niệm "phản biện xã hội", không nên đồng nhất từ "phản biện" với việc nhận xét luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, trong đó có khen, có chê.

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 55 16   Download

 • Quan sát cuộc sống chúng ta có thể thấy phản biện là một hoạt động diễn ra hàng ngày. Phản biện là một nhu cầu của cuộc sống bởi nhờ có nó con người có thể loại bỏ những yếu tố sai để tiệm cận tới sự hợp lý trong các quyết định, các hành vi của mình. Trong khoa học phản biện cũng là một trong những cách thức chủ yếu đểm các nhà nghiên cứu tiệm cận tới các chân lý khoa học.

  doc10p nguyet_123t 21-12-2010 459 176   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) được tiến hành từ 29/9/2009 đến 30/10/2009 tại Hà Nội, đó là Đại hội của sự “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Một trong 5 chủ đề thảo luận của Đại hội là: phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh (1).

  pdf12p bengoan369 07-12-2011 136 41   Download

 • Nghiên cứu của luận án góp phần hệ thống hóa lý luận PBXH, lý luận PBXH trên báo chí và PBXH trên báo điện tử. Soi chiếu lý luận vào thực tiễn PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam để đánh giá thực trạng chất lượng phản biện. chỉ ra thế mạnh, hạn chế PBXH trên báo điện tử. góp phần hình thành cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam.

  pdf35p truongtien_03 10-03-2018 4 2   Download

 • Bài viết tập trung lý giải chức năng phản biện của xã hội của văn học thông qua việc phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu từ góc độ kí hiệu học văn bản.

  pdf9p advanger2 06-05-2018 0 0   Download

 • Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội lần VI đến nay đã mang lại nhiều biến đổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phân tầng xã hội ở nước ta hiện nay là một tất yếu kinh tế - xã hội, nó vừa phản ánh những quy luật nói chung, vừa là kết quả trực tiếp của kinh tế thị trường... phản ánh những biến đổi trong cơ cấu kinh tế và tính năng động xã hội. Phân tầng xã hội theo mức sống ở Việt Nam hiện nay cho thấy...

  pdf18p inspiron1212 04-12-2012 240 55   Download

Đồng bộ tài khoản