intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích thiết kế giải thuật

Xem 1-20 trên 547 kết quả Phân tích thiết kế giải thuật
 • Bài giảng nhằm mục tiêu: Biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật: từ ý tưởng cho đến giải thuật chi tiết; Hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích thiết kế giải thuật; Vận dụng kỹ thuật phân tích thiết kế để giải các bài toán thực tế: các bài toán dạng nào thì có thể áp dụng được kỹ thuật này.

  pdf39p yy8891 15-01-2014 181 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần tích thiết kế giải thuật (phần 7)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p kupload1 11-01-2011 86 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần tích thiết kế giải thuật (phần 8)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p kupload1 11-01-2011 89 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần tích thiết kế giải thuật (phần 9)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kupload1 11-01-2011 89 14   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 9: Cây khung nhỏ nhất giới thiệu đến bạn đọc về những cách giải bài toán tìm cây khung nhỏ nhất, giải thuật tổng quát, thực thi giải thuật của Kruskal. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  ppt29p gaudinh2015 27-11-2015 80 12   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 2 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn sau đây sẽ bổ sung thêm cho các bạn những kiến thức về phân tích các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt98p cocacola_09 26-11-2015 71 8   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 3 của Trịnh Huy Hoàng bao gồm những nội dung về kỹ thuật tối ưu hóa chương trình (các mức thiết kế một chương trình, các kỹ thuật tối ưu hóa chương trình như kỹ thuật tinh chế mã, kỹ thuật tối ưu hóa rẽ nhánh, kỹ thuật tối ưu hóa các vòng lặp tối ưu hóa chương trình bằng bảng truy cập, tối ưu bằng cách giảm thiểu gọi chương trình con).

  ppt21p cocacola_09 26-11-2015 69 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Công nghệ thông tin, mời các bạn cùng tham "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 37: Giải thuật xấp xỉ" dưới đây. Nội dung bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách tiếp cận một bài toán NP-đầy đủ, bài toán che phủ đỉnh, giải thuật xấp xỉ, ... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt21p gaudinh2015 27-11-2015 68 5   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 1 - Dynamic Programming. Bài giảng bao gồm những nội dung về nguyên tắc của Dynamic Programming; các yếu tố để áp dụng Dynamic Programming; một biến dạng của Dynamic Programming.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 55 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 8: Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về những cách biểu diễn của một đồ thị, biểu diễn một đồ thị vô hướng, biểu diễn một đồ thị có hướng, tìm kiếm theo chiều rộng.

  ppt42p gaudinh2015 27-11-2015 67 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 5 - Heap nhị thức. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về các heap hợp nhất được; thời gian chạy của các thao tác lên heaps hợp nhất được; định nghĩa cây nhị thức; đặc tính của cây nhị thức; tính chất của heap nhị thức và một sô kiến thức khác.

  ppt32p cocacola_09 26-11-2015 55 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 6 - Fibonacci Heaps nêu lên cấu trúc của Fibonacci Heap; các thao tác lên Heap hợp nhất được; cây nhị thức không thứ tự; tạo một Fibonacci Heap mới; chèn một nút vào Fibonacci Heap; hợp nhất hai Fibonacci Heap;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 53 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 1 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các phương pháp phân tích thuật toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt72p cocacola_09 26-11-2015 70 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 4 của Trịnh Huy Hoàng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về phương pháp thiết kế thuật giải như thiết kế thuật toán, phân loại các phương pháp thiết kế thuật toán, các thuật toán chính xác, các thuật toán gần đúng, các bước để thiết kế một thuật giải cho một vấn đề cho trước.

  ppt90p cocacola_09 26-11-2015 65 3   Download

 • Nội dung "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 10: Single-Source Shortest Paths" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về những cách giải bài toán các đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn, biểu diễn các đường đi ngắn nhất. Mời các bạn tham khảo.

  ppt45p gaudinh2015 27-11-2015 56 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 2 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phân tích khấu hao với những nội dung chính như phương pháp để xác định phí tổn khấu hao (phương pháp gộp chung; phương pháp kế toán; phương pháp thế năng).

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 51 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 4 - B-Cây bao gồm những nội dung về cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ ngoài; truy cập đĩa; các thao tác lên một đĩa; hệ số phân nhánh; định nghĩa của B-cây; các thao tác lên một B-cây và một số nội dung khác.

  ppt36p cocacola_09 26-11-2015 35 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Phân tích thiết kế giải thuật bao gồm những nội dung về từ bài toán đến chương trình, các kỹ thuật thiết kế giải thuật như chia để trị, quay lui. Ngoài ra, bài giảng còn đưa ra một số bài tập liên quan tới vấn đề này.

  pdf50p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 44 2   Download

 • Chương 35: Hình học tính toán trong "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật" giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức giải thuật thô sơ, kỹ thuật quét, thứ tự có đoạn thẳng, tính đúng đắn. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  ppt19p gaudinh2015 27-11-2015 47 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật - Chương 12: NP-Đầy Đủ" để nắm bắt được những nội dung về khái niệm cơ bản NP-Đầy Đủ, hình thức hóa khái niệm bài toán, bài toán trừu tượng, bài toán quyết định, bài toán tối ưu, mã hóa.

  ppt48p gaudinh2015 27-11-2015 36 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích thiết kế giải thuật
p_strCode=phantichthietkegiaithuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2