intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giải tích

Xem 1-20 trên 7623 kết quả Phương pháp giải tích
 • Bài giảng Quản trị tài chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp và tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tích cực trong giải quyết các vấn đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài giảng gồm 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf109p hidetoshidekisugi 16-06-2022 1 0   Download

 • Nâng cao độ chính xác của các phương pháp dự báo năng lượng gió được xem là giải pháp chính để giải quyết vấn đề vận hành khi tích hợp chúng vào hệ thống điện. Bài viết nghiên cứu so sánh các phương pháp dự báo năng lượng gió trình bày việc tìm ra phương pháp dự báo tốt nhất trong các trường hợp nghiên cứu theo các tiêu chí MAE, WAPE và RMSE.

  pdf7p vianapatricia 22-06-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được viết nhằm giới thiệu cho sinh viên về khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những kiểu dữ liệu trừu tượng thông dụng, giải thuật sắp xếp và tìm kiếm, một số phương pháp cơ bản về thiết kế thuật toán và rèn luyện một số kĩ năng phân tích thuật toán cho sinh viên. Giáo trình gồm có 8 chương, phần 1 giáo trình sau đây sẽ gồm 4 chương đầu với những kiến thức tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kiểu dữ liệu trừu tượng, cấu trúc dữ liệu tuyến tính và cài đặt, cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf190p runordie1 06-06-2022 11 0   Download

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đồ thị, tập hợp và bảng tìm kiếm, sắp xếp và tìm kiếm, một số phương pháp thiết kế thuật giải. Thông qua giáo trình này, có thể rèn luyện cho sinh viên cách áp dụng các cấu trúc dữ liệu đã học và tư duy thuật toán dễ có thể thiết kế và cài đặt một số chương trình bằng một ngôn ngữ bậc cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf173p runordie1 06-06-2022 7 0   Download

 • Cuốn sách "Hình học giải tích" được biên soạn theo chương trình toán cao cấp dành cho sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương với những kiến thức về tập hợp và quan hệ; số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ; không gian véctơ; ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf107p runordie1 06-06-2022 2 0   Download

 • Hình học giải tích & Đại số (In lần 2): Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương và hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf197p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 33 1   Download

 • Bài viết Thử nghiệm áp dụng bộ công cụ phân tích nguồn lực và sơ đồ hóa hệ thống một sức khỏe (OH-SMART) vào mô hình quản lý thịt tại thành phố Hồ Chí Minh, 2021 được nghiên cứu nhằm đánh giá hoạt động phối hợp liên ngành giữa các bên liên quan trong việc quản lý thịt sạch tại Tp. HCM thông qua phương pháp OH-SMART. Từ đó, đưa ra những ý tưởng về giải pháp cải thiện quản lý hiện nay, đồng thời kết quả còn là mô hình cho giảng dạy Một sức khỏe tại mạng lưới các trường đại học Việt Nam.

  pdf10p vianapatricia 22-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết Metagenomics - phương pháp phân tích hệ vi sinh môi trường có nhiều tiềm năng ứng dụng trong thú y trình bày kết quả từ hai nghiên cứu ban đầu, cho thấy tiềm năng ứng dụng của metagenomics trong lĩnh vực thú y. Trong nghiên cứu đầu tiên, chúng tôi sử dụng phương pháp 16s rRNA metagenomics để phân tích các mẫu sữa từ bò lành, bò viêm vú nhẹ và bò viêm vú nặng.

  pdf7p vianapatricia 22-06-2022 1 1   Download

 • Bài viết Quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong mô hình đào tạo định hướng ứng dụng khái quát một số kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập của mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả mối quan hệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học.

  pdf7p vianapatricia 22-06-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề của tỉnh Thái Bình" là hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, phân tích thực trạng và đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề của tỉnh Thái Bình. Đó là cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề của địa phương.

  pdf56p chuheodethuong10 17-06-2022 6 3   Download

 • Khóa luận "Quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương" đã khái quát những cơ sở lý luận về ngân sách và quản lý chi ngân sách cấp huyện; từ đó phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý chi ngân sách của huyện Bình Giang trong những năm gần đây, việc quản lý và thực hiện một chu trình ngân sách từ khâu lập dự toán chi, chấp hành thực hiện dự toán chi, quyết toán chi và thanh tra, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, nêu ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại; tìm ra các phương hướng, giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm hoàn thiện công tác...

  pdf53p chuheodethuong10 17-06-2022 5 4   Download

 • Khóa luận "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nam Dược trên thị trường nội địa" được hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của công ty cùng với phương pháp nghiên cứu và các số liệu cụ thể để phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

  pdf64p chuheodethuong10 17-06-2022 7 3   Download

 • Bài viết sử dụng các phương pháp lịch sử, logic, phân tích, tổng hợp nhằm làm rõ thực trạng và giải pháp trong hợp tác, kết nối giữa các trường đại học và doanh nghiệp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp điển hình sinh viên ngành Kinh tế - Đại học Thuỷ lợi được nghiên cứu với mục tiêu đặt ra là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp (YĐKN) của sinh viên ngành Kinh tế - Đại học Thủy lợi, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát đối tượng sinh viên và ứng dụng các phương pháp phân tích định lượng để giải quyết mục tiêu nghiên cứu.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 11 3   Download

 • One-loop contributions to the decay process \(H \to Z*\gamma \to {v_e}{v_e} \gamma \) in standard model are performed in the paper "One-loop contributions to in standard model \(H \to Z*\gamma \to {v_e}{v_e} \gamma \)". The detailed computations are carried out in unitary gauge. In physical results, we present numerical results for partial decay width and its distribution. We find that the partial decay width is given to 0.466 KeV. This result is in the upper bound of the current experimental data at the Large Hadron Collider.

  pdf9p runordie2 06-06-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án "Quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình" là xác lập nội dung và các tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của một địa phương cấp tỉnh; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình.

  pdf160p hoamaudon2510 16-06-2022 6 2   Download

 • Bài viết "So sánh phân tích công năng ngữ dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Việt và tiếng Hán" trình bày kết quả so sánh phân tích đại từ nhân xưng tiếng Việt và tiếng Hán. Bằng kết quả so sánh phân tích được sẽ đưa ra một vài phương án và ý kiến giúp người học giải quyết vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình dịch Hán - Việt và Việt - Hán. Phương pháp phân tích chính là đưa ra các ví dụ so sánh đối với mỗi điểm, phản ánh cụ thể sự khác biệt giữa đại từ nhân xưng tiếng Việt và tiếng Hán, đồng thời thể hiện rõ chính xác mục đích quan điểm của đề tài.

  pdf11p runordie2 06-06-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital" là hệ thống hóa một số vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về marketing online. Trên cơ sở đó, đánh giá và phân tích thực trạng về chính sách marketing online của Công ty TNHH Phương Nam Digital. Từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing online của Công ty TNHH Phương Nam Digital.

  pdf107p runordie2 06-06-2022 17 5   Download

 • Ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu trong suy thận giai đoạn cuối cho cả người lớn và trẻ em. Bài viết Vai trò của tương hợp HLA trong ghép thận trẻ em phân tích kết quả sống còn của thận ghép ở trẻ em theo số HLA bất tương hợp và các yếu tố liên quan khác.

  pdf6p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp giải tích
p_strCode=phuongphapgiaitich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2