intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý tôn giáo

Xem 1-20 trên 1663 kết quả Quản lý tôn giáo
 • Luận văn "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế" đánh giá thực trạng, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của vấn đề nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thừa Thiên Huế.

  pdf125p unforgottennight04 14-09-2022 3 0   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 1 này trình bày về nhận diện khái lược vùng đất nam bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII; tiền sử đồng bằng Nam bộ;...

  pdf164p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 2 này trình bày về văn minh Óc Eo và đế chế Phù Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Quản lý chi ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Long An phân tích thực trạng, tác giả đề xuất các giải pháp như: Hoàn thiện lập dự toán ngân sách Nhà nước, hoàn thiện kiểm tra, kiểm soát trong sử dụng ngân sách Nhà nước cho các cơ sở giáo dục đào tạo,… nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và thúc đẩy phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục của tỉnh Long An trong thời gian tới.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 10 2   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu "Tri kiến thức" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ - Xung đột - Xã hội - Nghèo khổ - Thuốc gây nghiện - Tùy thuộc - So sánh - Dục vọng - Lý tưởng - Đạo đức giả; Nhìn thấy và lắng nghe - Nghệ thuật - Cái đẹp - Sự khổ hạnh - Những hình ảnh - Vấn đề - Không gian;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 11 3   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 1 này trình bày về khai phá đất đai, xác lập và bảo vệ chủ quyền đàng trong từ đầu thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII.

  pdf218p vuhuyennhi 02-08-2022 11 1   Download

 • Giáo trình Bảo quản nông sản sau thu hoạch với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các quá trình sinh lý và sinh hóa xảy ra trong nông sản sau khi thu hoạch; Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân gây tổn thất rau, củ, quả sau thu hoạch; Trình bày được các nguyên lý cơ bản, phương pháp thu hoạch, sơ chế và bảo quản rau, củ, quả tươi. Mời các bạn cùng tham khảo, nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf58p namkimcham25 19-07-2022 9 2   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính: Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu di sản văn hóa; Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; Chức năng di sản văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf111p vigeneralmotors 11-07-2022 8 1   Download

 • Bài viết Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong quân đội hiện nay trình bày kết quả đạt được trong quá trình Đảng ủy Quân sự Trung ương lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, những hạn chế còn tồn tại trong quá trình lãnh đạo.

  pdf6p vichristinelagarde 11-07-2022 8 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf120p ryomaechizen 01-07-2022 28 6   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 31 5   Download

 • Giáo trình Tôn giáo học (Ngành: Hướng dẫn viên du lịch - Trung cấp) nhằm giúp học viên: nắm được các tôn giáo đưa đến các đối tượng tham quan du lịch trong hệ thống tuyến điểm của Việt Nam; biết được lịch sử hình thành, vị trí địa lý, giá trị nhân văn của các tôn giáo trong các điểm du lịch trong thành phố, tỉnh thành trên đất nước Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p charaznable 06-06-2022 21 4   Download

 • Nghiên cứu tập trung phân tích quan niệm về thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner (1983). Ông đã đưa ra lý thuyết đa trí tuệ với tám loại năng lực trí tuệ khác nhau cùng tồn tại trong một con người. Bên cạnh đó, sau khi ra đời, thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner đã nhận được vô số ý kiến đồng tình ủng hộ cũng như hoài nghi về tính thực tiễn của nó.

  pdf8p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết Dạy học phát triển năng lực - giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên được nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng Đào tạo, đảm bảo cho sự tồn tại và sự phát triển nhà trường góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục Việt nam hiện nay, đặc biệt là các trường đại học (ĐHSP) địa phương.

  pdf10p vimegwhitman 10-06-2022 25 3   Download

 • Umberto Eco là một triết gia mỹ học hàn lâm, nhà bác học, nhà lý luận lừng danh thế giới. Tác phẩm Tên của đóa hồng ngay từ khi ra đời đã lập tức thành công vang dội, trở thành “cú sốc của tiểu thuyết đương đại”, một “siêu tiểu thuyết” được cả độc giả của văn chương bình dân lẫn bác học đón nhận nồng nhiệt khắp năm châu. Nghiên cứu chú trọng khai thác tính chất thế tục hóa tôn giáo - một phương diện quan trọng làm nên nội giá trị nhân bản của thiên tiểu thuyết này.

  pdf5p vimegwhitman 10-06-2022 8 1   Download

 • Bài viết này sẽ phân tích những tác động của đạo Tin Lành đối với đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai như văn hóa xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng,... trên cả phương diện tích cực lẫn tiêu cực.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 25 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu luận văn "Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk" là nghiên cứu cơ sở lý luận về tôn giáo, quản lý nhà nước về tôn giáo, đánh giá thực trạng tôn giáo, hoạt động các tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar.

  pdf120p hoababytrang2510 04-06-2022 11 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Đạo Phật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc" nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Phật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p hoababytrang2510 04-06-2022 12 4   Download

 • Luận văn có mục đích nghiên cứu cơ sở khoa học QLNN về tôn giáo đối với Công giáo; vận dụng trong QLNN đối với hoạt động Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chỉ ra những ƣu điểm và hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện QLNN đối với Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

  pdf138p hoababytrang2510 04-06-2022 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý tôn giáo
p_strCode=quanlytongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2