Quản trị khoản phải thu

Xem 1-20 trên 301 kết quả Quản trị khoản phải thu
 • Bài giảng Quản trị khoản phải thu giúp bạn nắm bắt tác dụng của bán hàng tín dụng, lợi ích của bán hàng tín dụng, chính sách bán hàng tín dụng, phương pháp xây dựng chính sách tín dụng, tiêu chuẩn tín dụng,...

  ppt42p lenga_a6 02-01-2011 507 207   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống các nội dung liên quan đến công tác quản trị khoản phải thu tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng, hoàn thiện hệ thống này tại nhà máy.

  pdf13p seven_12 11-03-2014 187 78   Download

 • Luận văn thạc sĩ với đề tài "Hoàn thiện quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng" với kết cấy luận văn được chia làm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về quản trị khoản phải thu, chương 2 thực trạng công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng, chương 3 giải pháp hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng.

  pdf13p langtuthangpro 24-06-2014 207 73   Download

 • Mục tiêu của bài này trình bày về Quản trị khoản phải thu, quyết định tiêu chuẩn bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu, thay đổi thời hạn bán chịu, thay đổi tỷ lệ chiết khấu, phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu, phân tích uy tín khách hàng mua chịu.

  pdf41p four_12 21-03-2014 168 50   Download

 • Cùng tìm hiểu quyết định tiêu chuẩn bán chịu; quyết định điều khoản bán chịu; phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu; phân tích uy tín khách hàng mua chịu;... là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 7 (tt): Quyết định và quản trị khoản phải thu".

  ppt41p codon_06 22-01-2016 52 13   Download

 • Đề tài giới thiệu cơ sở lý luận về khoản phải thu khách hàng và quản trị khoản phải thu khách hàng, thực trạng công tác quản trị khoản phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Minh Phương; đánh giá và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị khoản phải thu khách hàng tại công ty.

  pdf79p thangnamvoiva26 21-10-2016 21 11   Download

 • Quản trị khoản phải thu! Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hóa thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó, mất đi lợi nhuận.

  pdf7p phungnhi2011 16-03-2010 474 189   Download

 • Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hóa thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó mất đi lợi nhuận. Nếu bán chịu hàng hóa quá nhiều thì chi phí...

  pdf8p butanyc 20-08-2010 374 142   Download

 • Số vòng quay khoản phải thu (hay Hệ số quay vòng các khoản phải thu) là một trong những tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cho biết các khoản phải thu phải quay bao nhiêu vòng trong một kỳ báo cáo nhất định để đạt được doanh thu trong kỳ đó. Có thể tính ra số vòng quay khoản phải thu bằng cách lấy doanh thu thuần (doanh thu không bằng tiền mặt) chia cho trung bình cộng đầu kỳ và cuối kỳ của giá trị các khoản phải thu. Các số...

  pdf8p chuoi_cathegioi 17-10-2012 306 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 9: quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p thegoodguy 29-01-2010 581 216   Download

 • Mục tiêu của bài 7 Quyết định và quản trị khoản phải thu trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quyết định tiêu chuẩn bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu, phân tích uy tín khách hàng mua chịu, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.

  ppt41p top_12 21-04-2014 114 50   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p doinhugiobay_15 25-02-2016 92 17   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị khoản phải thu và hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của khoản phải thu, quyết định chính sách bán chịu, quyết định khoản bán chịu, phân tích ảnh hưởng của rủi ro bán chịu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p nguoibakhong05 05-03-2018 4 0   Download

 • Quản trị khoản phải thu nhằm mục tiêu của quản trị khoản phải thu, quyết định chính sách bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu. Phân tích uy tín khách hàng mua chịu.

  pdf38p canon_12 27-03-2014 156 39   Download

 • Chương 10 - Quản trị tài sản ngắn hạn giúp sinh viên hiểu được mục đích và nội dung của quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho, quản trị tiền mặt; hiểu được các điều kiện để thực hiện các quyết định quản trị khoản phải thu, tồn kho, tiền mặt; biết được các mô hình quản trị hàng tồn kho và tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p namthangtinhlang_02 04-11-2015 30 5   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p thangnamvoiva19 13-09-2016 16 1   Download

 • Quản trị khoản phải thu: Quyết định tiêu chuẩn bán chịu, Quyết định điều khoản bán chịu, Thay đổi thời hạn bán chịu, Thay đổi tỷ lệ chiết khấu, Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu, Phân tích uy tín khách hàng mua chịu; Quản trị tồn kho: Mô hình quyết định tồn kho, Xác điểm đặt hàng

  ppt40p ziwan 10-03-2009 723 265   Download

 • Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm.

  doc31p tranthidinh28789 24-07-2011 418 173   Download

 • Quản trị khoản phải thu! Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hóa thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó, mất đi lợi nhuận.

  pdf5p thanh_trieu 29-12-2009 247 125   Download

 • Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro.

  pdf14p ngocchi111 27-12-2010 122 40   Download

Đồng bộ tài khoản