intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trường bền vững

Xem 1-20 trên 999 kết quả Tăng trường bền vững
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê việt nam tăng trưởng bền vững và đạt hiệu quả cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p addition1122 12-04-2013 236 62   Download

 • Bài viết Tăng trưởng bền vững và mô hình ước tính tỷ lệ tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp tập trung làm rõ mô hình tăng trưởng bền vững của Higgins, mô hình tăng trưởng bền vững của James C.Van-Horne, mô hình tăng trưởng bền vững của Rui Huang and Guiying Liu.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 109 10   Download

 • Bài viết An ninh môi trường - Một yếu tố của tăng trưởng bền vững giới thiệu một số giải pháp nhằm tăng cường sự đảm bảo về an ninh môi trường ở nước ta như xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, tăng cường truyền thông bảo vệ môi trường và một số giải pháp khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 91 9   Download

 • Giải bài toán toàn cầu hóa “Tăng trưởng bền vững” chính là câu thần chú trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Các công ty đã sẵn sàng nắm bắt và tận dụng những cơ hội mới đến từ quá trình phục hồi kinh tế, dù vẫn ở giai đoạn sơ khai, để đẩy mạnh hoạt động toàn cầu hóa. Chặng đường phía trước còn lắm chông gai, và theo kết quả nghiên cứu của Hay Group, các công ty sẽ phải đối mặt với khá nhiều thách thức trên con đường hoàn thành sứ mệnh tăng trưởng bền vững...

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 72 7   Download

 • Bài viết An ninh môi trường - Một trụ cột của tăng trưởng bền vững làm rõ an ninh môi trường là mối quan tâm toàn cầu, bức tranh còn nhiều mảng tối, xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường, tăng cường truyền thông trong bảo vệ môi trường.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 47 7   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 có nội dung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế và định hướng tăng trưởng kinh tế vùng theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế tại vùng Đông Nam Bộ trong tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lanxichen 05-05-2020 106 10   Download

 • Bài viết Điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô hướng tới tăng trưởng bền vững nêu lên một số điều chỉnh cần thiết như tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ.

  pdf7p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 58 7   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 có nhiệm vụ làm rõ cơ sở lý thuyết về tăng trưởng bền vững kinh tế vùng và xây dựng các tiêu chí, chỉ số phản ánh, chỉ tiêu đo lường và đánh giá sự tăng trưởng bền vững kinh tế vùng; đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ theo các tiêu chí và chỉ số tăng trưởng kinh tế bền vững để xác định những hạn chế, yếu kém, và nguyên nhân; đề xuất các chỉ tiêu tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đồng Nam Bộ đến năm 2030 và các giải pháp thực hiện, thúc đẩy nhằm đạt được các chỉ tiê...

  pdf195p lanxichen 05-05-2020 54 11   Download

 • Đòn bẩy tài chính thể hiện việc sử dụng nợ vay nhằm bù đắp sự thiếu hụt vốn và nhằm hy vọng khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn tham khảo bài viết Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp sau đây.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 78 3   Download

 • Đối với mọi quốc gia nguồn nhân lực luôn có vai trò hết sức quan trọng, nhưng đối với những quốc gia tài nguyên thiên nhiên không dồi dào, thì nguồn nhân lực càng có tầm quan trọng hơn. Việt Nam thuộc những nước không có nhiều tài nguyên, do vậy nguồn nhân lực càng có vị thế vượt trội đối với sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Báo cáo sẽ đề cập tới một số vấn đề chung về nguồn nhân lực, một số kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề về phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf12p dtphuongg 10-09-2018 56 7   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam lựa chọn là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam xác định là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng vì con người, vì một xã hội ngày càng công bằng hơn, dân chủ hơn, tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình "Tăng trưởng xấu" dưới đây.

  ppt15p m4m3od3n 06-12-2015 67 4   Download

 • Bài viết Phát triển kinh tế dân doanh để tăng trưởng bền vững bao gồm những nội dung về kinh tế dân doanh ngày càng sụt giảm? Vì sao kinh tế dân doanh không lớn nổi? Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf2p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 33 1   Download

 • Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey Tháng 02 năm 2012 Giữ nhịp tăng trưởng bền vững tại Việt Nam: Thách thức về năng suất .Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey (The McKinsey Global Institute – MGI) là đơn vị nghiên cứu các vấn đề kinh doanh và kinh tế của Công ty McKinsey & Company. Viện được thành lập năm 1990 nhằm phát triển một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nền kinh tế thế giới đầy biến động. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dữ liệu thực tế và...

  pdf60p sjhsjkgfj 24-09-2012 89 24   Download

 • Các nghiên cứu tổng quát cho thấy rằng , so với các nước trong khu vực , năng lực cạnh tranh của khu vực dịch vụ Việt Nam còn rất thấp. Trong khi đó, sức ép từ các cam kết khu vực và song phương của Việt Nam cũng như sức ép tự do hóa khu vực và song phương giũa các nước ngày càng tăng, chưa kể đến nổ lực đàm phán của Việt Nam để gia nhập tổ chức thương mại quốc tế.

  pdf62p peheo_1 29-07-2012 92 22   Download

 • Nhiều người đã kỳ vọng tháng 6 là tháng tăng trưởng bởi cả năm 2010 đã đi qua quá bán nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu về một con sóng nào đáng giá. Penny đã âm thầm rẽ sóng cho riêng mình, Midcap và BCs cũng thỉnh thoảng nhích lên được một vài ba bận. Nhưng tất cả vẫn quá yếu ớt để phác lên những nét màu rành mạch về một sự tăng trưởng bền vững và trọn vẹn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tìm hiểu nguyên nhân, thấy có nhiều. Nhưng cá nhân tôi nghiệm ra...

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 52 5   Download

 • Tái cấu trúc nền kinh tế thủ đô để vượt qua khủng hoảng và tăng trưởng bền vững

  pdf7p banhbeonhantom 29-07-2013 77 2   Download

 • Tại sao một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, dân chúng có thu nhập bình quân tăng nhanh, trong khi những nền kinh tế khác tăng trưởng chậm hoặc chẳng tăng trưởng chút nào? Tại sao một số quốc gia Đông Á vươn lên từ nghèo đói đến tương đối thịnh vượng chỉ trong 30 năm, trong khi nhiều nước châu Phi vẫn đắm chìm trong đói nghèo thê thảm, gần như không có dấu hiệu phát triển và tăng trưởng bền vững?...

  pdf37p muaythai5 26-10-2011 170 48   Download

 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế lớn của thời đại. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hoàn thành quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới mục tiêu tự do hóa thương mại, thu hút đầu tư để phát triển.

  pdf26p nobita_12 16-11-2013 79 23   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh song hành cùng tái cơ cấu nền kinh tế chỉ ra quyết tâm theo đuổi tăng trưởng xanh của nước ta, thuận lợi và thách thức khi tiến hành tăng trưởng xanh. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 46 4   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức giới thiệu tới các bạn những nội dung về thế giới và tăng trưởng xanh; tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 60 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trường bền vững
p_strCode=tangtruongbenvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2