intTypePromotion=1
ADSENSE

Thị trường sức lao động

Xem 1-20 trên 293 kết quả Thị trường sức lao động
 • Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển thị trường sức lao động là một tất yếu khách quan vì lao động là hoạt động cơ bản nhất của con người, là nguồn lực to lớn nhất góp phần tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Đại hội Đảng lần thứ X chỉ rõ: Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế, tạo sự gắn kết cung - cầu lao động, phát huy tính tích cực của người lao động...

  pdf113p dellvietnam 23-08-2012 184 68   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc phát triển thị trường sức lao động là một tất yếu khách quan vì thị trường sức lao động là một trong những nhân tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy sự phân công lao động xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế thị trường tăng trưởng nhanh và bền vững. Vì vậy, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nhấn mạnh: Phát triển thị trường sức lao động trong mọi lĩnh vực kinh...

  pdf105p dellvietnam 23-08-2012 195 49   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thị trường sức lao động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tập trung phân tích, đánh giá diễn biến thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

  pdf203p nguyenthiminh32 12-07-2014 127 35   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu để đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả và phát huy nguồn nhân lực, nhằm hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội, để phát huy vai trò của sức lao động và thị trường sức lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp đang là nóng bỏng và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, trong bối cảnh của xu hướng toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p longnguyentran000 27-12-2016 55 17   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thị trường sức lao động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tập trung phân tích, đánh giá diễn biến thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 76 8   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động). Cho đến nay vẫn còn chưa có nhận thức rõ và thống nhất về...

  pdf12p nhattruong 13-07-2009 6368 1318   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động)....

  doc11p buiduongson3 08-05-2010 280 155   Download

 • Đề tài phân tích đánh giá chất lượng đào tạo của Trường trong những năm gần đây, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giúp nhà trường nâng cao năng lực cạnh tranh và có những bước phát triển vững chắc trong giai đoạn tới, nhằm nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường với thị trường sức lao động và trong bước xây dựng để nâng cấp Trường

  pdf131p luuduong1905 19-05-2017 38 10   Download

 • Đề tài phân tích đánh giá chất lượng đào tạo của Trường trong những năm gần đây, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giúp nhà trường nâng cao năng lực cạnh tranh và có những bước phát triển vững chắc trong giai đoạn tới, nhằm nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường với thị trường sức lao động và trong bước xây dựng để nâng cấp trường.

  pdf151p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 32 8   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang ền kinh tế thị n trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động). Cho đến nay vẫn còn chưa có nhận thức rõ và thống nhất...

  pdf14p xuan2013 10-01-2013 625 93   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và mở cửa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta càng thấy rằng sự lãnh đạo của Đảng ta về đổi mới một cách toàn diện để đưa đất nước ta tiến lên, mà trọng tâm là đổi mới về kinh tế là hoàn toàn đúng đắn. Sự đúng đắn đó thể hiện bằng việc đã đưa đất nước ta ra khỏi khủng khoảng, nền kinh tế liên tục tăng ổn định với tốc độ cao, đời sống của đại đa số nhân dân...

  pdf121p muathi2013 10-05-2013 51 13   Download

 • Bài viết Để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay bao gồm những nội dung về một số điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay như người lao động được tự do về thân thể hay pháp lý; trong điều kiện nào người lao động sẽ bán sức lao động của mình và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 60 6   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 7: Thị trường sức lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Cung lao động, cầu lao động, cân bằng trong thị trường sức lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_06 12-12-2015 41 2   Download

 • Trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phận cấu thành của thị trường, các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. Điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính nhận thức về hàng hóa sức lao động, về việc làm, về thất nghiệp. Trong đó, quan điểm về sức lao động là hàng hóa, có thể mua, bán, trao đổi được coi là một điều cấm kỵ. Phân bổ lao động được thực...

  pdf102p inspiron1212 04-12-2012 1219 209   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị:“hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p sunderland24 10-06-2011 492 172   Download

 • Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường càng phát triển thì vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp được đánh giá ngày càng quan trọng. Khi luật pháp ngày càng hoàn chỉnh, những chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng coi trọng vai trò và quyền lợi của người lao động. Là con người, ai cũng có quyền bình đẳng, trong cơ chế thị trường, sức lao động trở thành hàng hóa, khi công đoàn và thỏa ước lao động tập thể ngày càng hoàn chỉnh và hoạt động mạnh, quyền lợi của người...

  pdf67p chipchip1122 21-03-2013 169 31   Download

 • Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện sống còn cho sự tồn tại của con người và là nền tảng của đời sống xã hội. Dưới bất cứ xã hội nào muốn sản xuất ra của cải vật chất con người đều cần phải lao động .Chủ nghĩa tư bản ra đời trên cơ sở nền sản xuất hàng hoá phát triển. Mọi của cải của xã hội tư bản đều là hàng hoá. Hàng hoá sức lao động được bán trên thị trường và được tiêu dùng ở lĩnh vực sản xuất của nhà tư...

  pdf6p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 185 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p dahlia89 23-02-2012 66 23   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Thị trường cạnh tranh độc quyền" trình bày các kiến thức: Thị trường và phân loại thị trường, thị trường độc quyền, sức mạnh độc quyền bán, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường sức lao động, cung cầu lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt78p doinhugiobay_18 11-03-2016 168 10   Download

 • Tất nhiên, chọn khâu đột phá như thế thì “đồng bộ thể chế kinh tế thị trường” là mấu chốt để phát triển, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa phát triển được. Các thị trường vận hành không đồng bộ, nhiều tầng nấc, chi phí ráp nối rất cao, liên quan đến logic phát triển trong một nền kinh tế chuyển đổi. Nhà nước có vẻ đã nhận thức được điều đó nhưng về mặt lý luận, cấp độ chưa thật sự sâu sắc. Sự phân biệt đối xử giữa các thị trường khá rõ. Thị trường chứng khoán...

  pdf3p bibocumi38 08-04-2013 43 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thị trường sức lao động
p_strCode=thitruongsuclaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2