intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín ngưỡng tôn giáo

Xem 1-20 trên 604 kết quả Tín ngưỡng tôn giáo
 • Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung riêng một điều luật về các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân (Điều 27). Những quy định này phù hợp với các Công ước quốc tế, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam năm 2013, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội và đặc biệt là tôn trọng và bảo đảm các quyền của phạm nhân được thực hiện.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 8 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận mác xít về tôn giáo và văn hóa, luận văn phân tích, làm sáng tỏ những ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam thông qua một số lĩnh vực biểu hiện cụ thể trong ca dao, tục ngữ, tín ngưỡng, nghệ thuật sân khấu dân gian của người Việt Nam.

  pdf104p badbuddy10 21-04-2022 12 0   Download

 • Cuốn sách gồm những câu hỏi và trả lời liên quan đến nhận thức về "đạo lạ", tà đạo; phân biệt "đạo lạ", tà đạo với tín ngưỡng, tôn giáo; những chủ trương, chính sách, pháp luật cần nắm vững và một số kinh nghiệm, giải pháp khi giải quyết vấn đề "đạo lạ", tà đạo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf70p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách giúp người đọc nhân biết các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền tà đạo, mê tín dị đoan, mê hoặc quần chúng, mưu lợi ích cá nhân và hoạt động vi phạm pháp luật để tuyên truyền, vận động và đấu tranh nhằm đẩy lùi những ảnh hởng tiêu cực đó trong đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf46p bakerboys01 13-04-2022 3 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, làm cơ sở thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

  pdf101p bakerboys01 13-04-2022 2 0   Download

 • Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp các vấn đề một cách khái quát, ngắn gọn và dễ hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 ngay sau đây.

  pdf113p bakerboys01 13-04-2022 6 0   Download

 • Tìm hiểu về những ngôi chùa, không chỉ giúp chúng ta thấy được đặc điểm của Phật giáo Việt Nam nói riêng, đặc điểm của tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam nói chung, mà còn giúp chúng ta hiểu được một mặt quan trọng của lịch sử văn hóa và tư tưởng Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.

  pdf97p bakerboys01 13-04-2022 3 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 6 1   Download

 • Nội dung cuốn sách nêu khái lược về các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta hiện nay; phân tích quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo và vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf87p bakerboys01 13-04-2022 5 0   Download

 • Văn hóa phi vật thể của cư dân văn hóa Óc Eo - Phù Nam ở khu vực Tây sông Hậu có đặc trưng là loại hình văn hóa tổ chức cộng đồng. Trong đó, cộng đồng cư dân cổ cư trú quanh các “thế đất cao”, dọc theo những đường nước cổ trong sự tương tác với môi trường đồng bằng sông nước. Đồng thời, cư dân cổ có hình thức cố kết cộng đồng “xóm ấp” theo quan hệ ngành nghề gắn với sự chi phối của tín ngưỡng - tôn giáo.

  pdf12p viedison 13-04-2022 3 1   Download

 • Cuốn sách trình bày khái niệm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, đồng thời đi sâu giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể đang có ở nước ta, đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các biện pháp bài trừ mê tín dị đoan. Sách được chia thành 2 phần, trong phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về nội dung tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf117p cucngoainhan9 07-04-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan" cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về chính sách chủ trương về tín ngưỡng, tôn giáo và việc bài trừ mê tín dị đoan. Những nội dung chính trong phần 2 gồm có: Chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số đề xuất trong hoạt động bài trừ mê tín dị đoan; vận dụng lý trí - cách thức tốt nhất chống mê tín dị đoan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p cucngoainhan9 07-04-2022 4 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu sự tác động của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần; bước đầu tìm ra một số đặc điểm của tư tưởng Phật giáo Lý Trần; bước đầu làm rõ được những tác động từ Phật giáo đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội đương thời.

  pdf137p badbuddy09 05-04-2022 13 4   Download

 • Là một trong những tôn giáo lớn ở tỉnh Bình Định hiện nay, cùng với quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã có những đóng góp nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan; song cũng đang đứng trước nhiều vấn đề bất cập cần được phân tích, đánh giá nhằm điều chỉnh hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Nội dung bài viết sẽ làm rõ những vấn đề trên.

  pdf9p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quát về khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Đánh giá lại hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo trong thời kỳ mới, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  pdf122p badbuddy09 29-03-2022 12 0   Download

 • Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với "Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD có đáp án - Trường THPT Trần Quốc Tuấn" được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé!

  pdf6p fanchengcheng_1606 10-03-2022 3 0   Download

 • Đạo Mẫu là tôn giáo tín ngưỡng bản địa của Việt Nam thờ các Nữ thần, Mẫu thần, qua đó thể hiện niềm tin, ước vọng của con người về sự sinh sôi nảy nở. Trong thực tiễn cuộc sống người ta thấy, dường như yếu tố "cái", yếu tố "nữ" có ý nghĩa quyết định trong sự sinh sản, do đó sức mạnh phồn thực được quy định về "nguyên lý Mẹ" và đã hình thành nên tín ngưỡng thờ Nữ thần, Mẫu thần, mà đỉnh cao là tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ và được gọi với tên gọi chung là Đạo Mẫu. Tín ngưỡng thờ Nữ thần, Mẫu thần có mặt ở khắp các vùng miền và ở nhiều dân tộc thiểu số trong cả nước.

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 17 2   Download

 • Nếu quý độc giả là người muốn được khám phá lịch sử thế giới thì không thể bỏ qua cuốn sách “Lịch sử văn minh Ả Rập”. Cuốn sách như một cuốn nhật ký xâu chuỗi lại những giá trị văn hóa về tôn giáo, nghệ thuật, tín ngưỡng, con người,… trải dài qua các giai đoạn lịch sử từ năm 569-632 Mahomet đến 1260-1277 Baibars làm chúa Mameluk. Cuốn sách được biên soạn thành 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 4 chương, trình bày những nội dung sau: Chương 1 Mahomet 569-632, chương 2 kinh Coran, chương 3 lưỡi gươm của Hồi giáo, chương 4 xã hội Hồi giáo 632-1058. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf189p cucngoainhan7 23-02-2022 5 0   Download

 • Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tạo ra trong quá trình lao động, sản xuất, trong sinh hoạt đời sống thường ngày và trong lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo... Người ta thường gọi dân ca dùng để ru trẻ ngủ là thể loại hát ru, dân ca hát đối đáp nam nữ trong ngày hội làng là thể loại hát giao duyên... Dân ca hình thành trong nghi thức cầu cúng, tế lễ các vị thần được gọi là dân ca nghi lễ phong tục hay dân ca nghi lễ hát thờ, dân ca nghi lễ thờ thần.

  pdf5p vigandhi 23-02-2022 34 0   Download

 • Quá trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đến những biến đổi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư nông thôn, từ phương thức sản xuất, cơ cấu nghề nghiệp, đến tổ chức xã hội, phân bố dân dân cư,... Đi cùng với đó là những biến đổi trong đời sống văn hoá của người dân nơi đây, nhất là ở những nơi có sự chuyển đổi một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp, từ lối sống (nếp ăn, mặc, ở) đến các sinh hoạt văn hoá, lễ hội, phong tục tập quán, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

  pdf4p vigandhi 23-02-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín ngưỡng tôn giáo
p_strCode=tinnguongtongiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2