intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng Cục Thống Kê

Xem 1-20 trên 552 kết quả Tổng Cục Thống Kê
 •  Để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu và người dùng tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm “Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006-2011”. Ấn phẩm dựa trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê. Nội dung ấn phẩm gồm 2 phần: Phần I - Tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006-2011, Phần II - Số liệu cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giai đoạn 2006-2011.

  pdf15p tructhu98 23-07-2015 81 21   Download

 • Tài liệu Ôn thi tổng cục thống kê 2016 gồm có các câu hỏi tự luận liên quan đến các chương học: Thu thập và trình bày dữ liệu thống kê, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng thống kê, dãy số thơì gian, chỉ số, điều tra chọn mẫu và ước lượng, kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc22p quayngo 27-08-2016 169 21   Download

 • Thông tư 01/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc bổ sung Thông tư số 09/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  doc4p chanhson 19-08-2009 101 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày các nội dung: Thực trạng việc giao điểm kế hoạch và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cực thống kê; nội dung, phương pháp, quy trình giao kế hoạch và điểm thi đua cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cực thống kê; nội dung, phương pháp quy trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cực thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p tsmttc_003 06-06-2015 50 7   Download

 • Bài giảng Ứng dụng công nghệ quét trong xử lý dữ liệu điều tra tại Tổng cục Thống kê cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu các điều tra, tổng điều tra xử lý dữ liệu áp dụng công nghệ quét tại Tổng cục Thống kê, giới thiệu mô hình xử lý dữ liệu bằng công nghệ quét, so sánh xử lý dữ liệu nhập tin truyền thống và công nghệ quét, kinh nghiệm thực tế trong xử lý dữ liệu áp dụng công nghệ quét tại Tổng cục Thống kê.

  pdf14p doinhugiobay_01 09-11-2015 50 4   Download

 • Để hiểu thống nhất về khái niệm, nội dung, phương pháp tính chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu, Tổng cục Thống kê tiến hành nghiên cứu biên soạn cuốn: “Một số thuật ngữ thống kê thông dụng”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa có chọn lọc cuốn “Từ điển Thống kê” do Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản năm 1977, áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tổng cục “Nghiên cứu xây dựng hệ thống từ chuẩn thống kê Việt Nam” và tham khảo một...

  doc72p hoangvanchuc_kn40a 26-01-2010 346 133   Download

 • Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2013 trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong cả năm 2013, có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho các bạn.

  pdf236p congdong18041990 12-10-2014 250 61   Download

 • Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục năm 2005 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các cục thống kê thực hiện" tiến hành nghiên cứu hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, nghiên cứu thực trạng tin học hóa công tác xử lý thông tin thống kê, công tác lập báo cáo thống kê theo chế độ áp dụng cho Cục thống kê tỉnh, thành phố và đề xuất những giải pháp công nghệ nên áp dụng cho những công tác này.

  pdf157p votinhdon91 28-08-2014 62 11   Download

 • Thông tư 03/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê vê việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  doc2p chanhson 19-08-2009 76 8   Download

 • Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BNN-TCTK về việc hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê ban hành

  pdf2p lawktkt3 25-10-2009 148 47   Download

 • Hoàn thiện công tác báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là việc làm cần thiết, có tính cấp bách và đổi mới liên tục. Nguồn thông tin này là một trong những nguồn quan trọng mà lâu nay Cục thống kê vẫn sử dụng để thu thập, tổng hợp trong hệ thống tổ chức Thống kê ngành dọc và nguồn thông tin thống kê này đã góp phần rất lớn trong việc cung cấp kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho Lãnh đạo Đảng...

  doc56p sunflower_loveny 03-05-2012 216 43   Download

 • Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

  doc74p quynhson 19-08-2009 311 41   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận của phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các đề tài khoa học, thực trạng công tác đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của Tổng cục Thống kê, đề xuất cải tiến phương pháp đánh giá kết quả thực hiện các đề tài khoa học của Tổng cục Thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p tsmttc_003 06-06-2015 95 10   Download

 • Thực hiện quyết định 141/2002/QÐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010, ngày 16-17/01/2003 Tổng cục thống kê đã tổ chức hội nghị triển khai định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010 và chương trình công tác năm 2003. Tại hội nghị các đại biểu tham gia, góp ý và nhất trí cao chương trình công tác năm 2003 vàdự thảo Chương trình hành động thực hiện Ðịnh Hướng. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và...

  doc13p thuthuy 27-07-2009 256 57   Download

 • Nghiên cứu về vấn đề lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-6 tháng đầu năm 2011. Tài liệu gồm các hình thức điều tra gián tiếp thông qua nhập số liệu, qua các nguồn thông tin từ tổng cục thống kê, bộ tài chánh, ngân hàng thế giới.Hình thức điều tra: Điều tra gián tiếp thông qua thu nhập số liệu, qua các nguồn thông tin từ tổng cục thống kê, bộ tài chính, ngân hàng thế giới...

  ppt65p vuhongthanhck5 16-12-2011 239 44   Download

 •  Niên giám thống kê 2014 (Tóm tắt) với các số liệu thống kê về đơn vị hành chính và diện tích đất trình bày các nội dung: Đơn vị hành chính và diện tích đất; dân số và lao động; tài sản quốc gia và ngân sách Nhà nước; doanh nghiệp - hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; đầu tư và xây dựng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính viễn thông; giáo dục, mức sống dân cư và trật tự, an toàn xã hội; số liệu thống kê nước ngoài.

  pdf292p tructhu98 23-07-2015 144 44   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê 2012: Phần 1 tập hợp những thông tin về các số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam hệ thống trong năm 2012. Trong phần 1 này, Tài liệu sẽ giới thiệu tới các bạn các số liệu thống kê về đơn vị hành chính và khí hậu, dân số và lao động, tài khoản quốc gia và ngân Tài liệu Nhà nước, đầu tư, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nông - lâm nghiệp - thủy sản của nước ta trong năm 2012.

  pdf468p thuytrang_6 12-08-2015 70 23   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê 2011: Phần 2 được biên soạn nhằm giúp các bạn có được tư liệu trong việc tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2011 bằng việc tham khảo các số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện về các lĩnh vực thương mại và du lịch, chỉ số giá, vận tải và bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế - văn hóa - thể thao và mức sống dân cư, số liệu thống kê nước ngoài.

  pdf427p thuytrang_6 12-08-2015 76 21   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê 2010: Phần 2 sau đây giới thiệu tới các bạn những con số thống kê do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện vào năm 2010. Cụ thể, trong phần 2 này sẽ trình bày những số liệu về công nghiệp, thương mại và du lịch, chỉ số giá, vận tải và bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế - văn hóa - thể thao và mức sống dân cư, số liệu thống kê nước ngoài trong năm 2010.

  pdf462p thuytrang_6 12-08-2015 79 22   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê (tóm tắt) 2013: Phần 2 giới thiệu tới các bạn những con số do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện về các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại và du lịch, chỉ số giá, vận tải và bưu chính - viễn thông, giáo dục - y tế và mức sống dân cư, số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt được số liệu cụ thể.

  pdf138p thuytrang_6 12-08-2015 74 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng Cục Thống Kê
p_strCode=tongcucthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản