intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về kế toán

Xem 1-20 trên 2364 kết quả Tổng quan về kế toán
 • Giáo trình Kế toán ngân hàng: Chương 1 có nội dung chính trình bày tổng quan về kế toán ngân hàng. Nội dung chương này nhằm cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p truclyvl 05-01-2010 1447 978   Download

 • Cuốn sách Tổng quan về kế toán giới thiệu với bạn đọc các nội dung: Kế toán và vai trò cung cấp thông tin tài chính định lượng kế toán, môi trường kế toán, định nghĩa về kế toán,...Cuốn sách phục vụ cho các bạn sinh viên học ngành kế toán.

  pdf41p ntgioi120403 06-11-2009 878 254   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: Bản chất, chức năng nhiệm vụ của kế toán; tầm quan trọng của thông tin kế toán với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế; các nguyên tắc phương pháp kế toán; quá trình đo lường ghi chép cung cấp thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nguyên lý kế toán thông qua bài giảng này.

  ppt72p nolimit_it 11-09-2011 399 127   Download

 • Bài giảng Tổng quan về kế toán công trình bày về các vấn đề chung, một số quy ước và nguyên tắc, các chuẩn mực hiện hành, quá trình áp dụng vào Việt Nam, vai trò của tổ chức IPSASB, thành viên IPSASB 2011, chuẩn mực kế toán công quốc tế.

  pdf16p wide_12 29-07-2014 214 31   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Chương 1: Tổng quan về kế toán" nhằm cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p doinhugiobay_01 09-11-2015 117 12   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm của kế toán NHTM, tài khoản, chứng từ, tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf55p vitunis2711 11-12-2019 45 3   Download

 • "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan về kế toán" giới thiệu các vấn đề tổng quan về bản chất, vai trò của kế toán; cơ hội, triển vọng phát triển của nghề nghiệp kế toán; các báo cáo tài chính và vai trò của báo cáo tài chính đối với các đối tượng sử dụng thông tin; các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.

  pdf32p kethamoi10 27-01-2021 28 7   Download

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019) trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán, đối tượng của kế toán, phân loại kế toán, các phương pháp kế toán, các nguyên tắc và yêu cầu của kế toán, môi trường pháp lý.

  pdf13p vitexas2711 03-11-2020 9 1   Download

 • "Bài giảng Kế toán quản trị 1 - Bài 1: Tổng quan về kế toán quản trị" tìm hiểu về yêu cầu người học nắm chắc khái niệm và bản chất kế toán quản trị; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị; đối tượng và phương pháp nghiên cứu kế toán quản trị; tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

  pdf14p chauchaungayxua9 25-11-2020 32 3   Download

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ và vai trò kế toán, nhận biết đối tượng sử dụng thông tin và các lĩnh vực kế toán, phương pháp kế toán trong các tình huống cụ thể tại đơn vị, nhận biết và hiểu các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong nghề nghiệp kế toán, nhận biết khung pháp lý kế toán Việt Nam.

  ppt58p viflorida2711 30-10-2020 10 0   Download

 • "Bài giảng Kế toán quốc tế - Bài 1: Tổng quan về kế toán công" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan về kế toán công, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf9p chauchaungayxua9 25-11-2020 9 0   Download

 • "Bài giảng Kế toán quốc tế - Bài 1: Tổng quan về kế toán quốc tế" được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu các kiến thức về sự hình thành và phát triển của các vấn đề kế toán mang tính quốc tế; nhu cầu tất yếu khách quan đối với kế toán quốc tế; quá trình hình thành và phát triển của kế toán quốc tế; kết cấu cơ bản của chuẩn mực kế toán quốc tế và các phương hướng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.

  pdf18p chauchaungayxua9 25-11-2020 18 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ttổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p marc222 10-08-2011 106 21   Download

 • Tài liệu "Hệ thống thông tin kế toán - Tổng quan về kế toán máy" cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống kế toán trên môi trường có ứng dụng công nghệ thông tin. Từ những khái niệm và quan điểm đúng về phần mềm kế toán đến cách thức phân loại cũng như các chỉ tiêu cơ bản để lựa chọn phần mềm kế toán

  pdf18p bebebongbong12 21-10-2013 195 16   Download

 • Sau khi học xong chương 1 người học có khả năng: Hiểu được định nghĩa về kế toán, đối tượng của kế toán, nhận thức được quá trình hình thành và phát triển kế toán, giải thích được cách thức phân loại kế toán, phân biệt được Tài sản và Nguồn vốn của một đơn vị kế toán, hiểu được các nguyên tắc, phương pháp kế toán, nhận thức được môi trường pháp lý của kế toán.

  ppt38p viflorida2711 30-10-2020 9 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương thứ nhất tổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p matquykyo1810 26-01-2010 3483 1720   Download

 • Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức quản lý. Sau đó cung cấp...

  pdf37p misadu 08-07-2010 1600 932   Download

 • Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính • Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán • Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán • Nhận diện các dạng file cơ bản trong chương trình kế toán máy nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc (lưu, bảo vệ, hiệu chỉnh dữ...

  pdf13p ntgioi120404 10-11-2009 1191 584   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Tổng quan về kế toán tài chính", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...để biết được vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán , các nguyên tắc cơ bản của kế toán và các yếu tố của báo cáo kế toán trong kinh doanh.

  ppt31p maidao1987 19-12-2009 828 516   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng kiểm toán căn bản - tổng quan về kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p tamtmt 07-10-2011 821 300   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan về kế toán
p_strCode=tongquanveketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2