intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng windows

Xem 1-20 trên 9333 kết quả Ứng dụng windows
 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tomjerry010 14-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p tomjerry010 14-06-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về XNA Farmework và phương thức xử lý trong game. Đề tài này thuộc về hướng nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ, từ đó xây dựng và phát triển ứng dụng. Mục tiêu chính mà để tài hướng vào là tìm hiểu thư viện XNA Farmework. Trên cơ sở những phân tích các đối tượng, hàm chức năng và các phương thức tương tác sẽ tạo thuận lợi cho quá trình phát triển ứng dụng, game cho nền tảng Windows Phone.

  pdf4p vimarissamayer 02-06-2022 16 1   Download

 • Giáo trình Quản trị mạng (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Trung cấp) được biên soạn sẽ giúp người học nắm được tổng quan về các dịch vụ mạng, hệ điều hành Windows server, xây dựng DHCP server, xây dựng và quản trị active directory và quản lý tài khoản người dùng - nhóm,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf108p cucngoainhan0 08-04-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Cài đặt và bảo trì máy tính (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc máy tính, các thành phần của máy tính, lắp ráp và bảo trì máy tính, thiết lập CMOS, ổ đĩa cứng và phân vùng đĩa cứng, cài đặt hệ điều hành window XP, Driver, cài đặt các phần mềm thông dụng, sao lưu và phục hồi hệ thống.

  pdf60p cucngoainhan0 08-04-2022 17 1   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quan về môi trường Windows; giao diện người dùng kiểu đồ họa GUI, các khái niệm và ứng dùng cơ bản; giới thiệu .NET, .NET Framework, CLR, dự án và giải pháp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf50p redrose24 06-04-2022 3 0   Download

 • Chương 3 Bao gồm nội dung về lập trình GUI; cấu trúc ứng dụng Window Form; các lớp cơ sở; menu, dialog cùng các ví dụ về câu lệnh và giao diện. Mời quý đọc giả xem chi tiết bài giảng.

  pdf114p redrose24 06-04-2022 12 1   Download

 • Chương 8 trình bày các khái niệm cơ bản của đa tiểu trình, dộ ưu tiên của tiến trình, chuyển đổi ngữ cảnh, xây dựng ứng dụng tiểu trình và đồng bộ hóa các tiểu trình. Mời các bạn tham khảo chi tiết bài giảng.

  pdf42p redrose24 07-04-2022 7 1   Download

 • Báo cáo bài tập lớn môn Hệ điều hành: Tìm hiểu lập trình API trong Window có kết cấu nội dung gồm 3 phần. Trong đó, phần mở đầu giới thiệu chung, phần 2 giới thiệu sơ lược về Window API, phần 3 đề cập đến một số thành phần cơ bản của ứng dụng.

  doc22p huyenhuyen0827 23-03-2022 10 2   Download

 • Tài liệu Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1 có nội dung trình bày về kiến trúc .NET Framework; lập trình Visual C++ .NET; tạo giao diện người dùng; menu, hộp thoại và các điều khiển của Windows; kiến trúc Document/View của MFC .NET; tiểu trình (Thread); cơ chế kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p linyanjun_2408 24-03-2022 26 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, tài liệu Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng dự án quản lý tài khoản ngân hàng với VC++ .NET; debug và quản lý lỗi ngoại lệ trong VC++ .NET; Managed Extensions C++; tìm hiểu GDI+, event, delegate; xây dựng ứng dụng Managed C++ Application; ADO.NET và VC++ .NET; cài đặt ứng dụng ADO.NET trong Managed C++ .NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf248p linyanjun_2408 24-03-2022 14 2   Download

 • Giáo trình Quản trị mạng (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Trung cấp) được biên soạn sẽ giúp người học nắm được tổng quan về các dịch vụ mạng, hệ điều hành Windows server, xây dựng DHCP server, xây dựng và quản trị active directory và quản lý tài khoản người dùng - nhóm,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf107p cucngoainhan8 15-03-2022 9 3   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 với mục tiêu giúp người học có thể chỉ ra được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Windows; Liệt kê được các thao tác cơ bản của hệ điều hành; Liệt kê được các thao tác xử lý file, thư mục; Sử dụng được trình duyệt truy nhập Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hoathachthao090 25-02-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 4 Windows Form và các Control, với mục tiêu giúp các bạn có thể Sử dụng đúng và hợp lý các loại giao diện ứng dụng; Sử dụng thành thạo các thuộc tính của Form và control để xây dựng các ứng dụng đáp ứng yêu cầu ở mức độ từ cơ bản đến nâng cao; Nắm bắt và xử lý các sự kiện trong Windows Form và các control một cách hợp lý; Thao tác thành thạo khi chuyển form và truyền dữ liệu giữa các form.

  pdf48p cuchoami2510 18-02-2022 10 0   Download

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy vi tính với các nội dung chính như: Tháo, lắp máy vi tính; khai báo hệ thống, phân vùng ổ đĩa; cài đặt hệ điều hành Windows; cài đặt các chương trình ứng dụng khác; tạo tập tin ảnh (Ghost): Backup và Restore khi gặp sự cố; cài đặt và chia xẻ một kết nối Internet cho nhiều người dùng.

  pdf85p hoathachthao090 10-02-2022 13 3   Download

 • (NB) Giáo trình “Tin học” được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc, sinh viên, học sinh có những kiến thức nhất định về môn Tin học, nhằm sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng và ứng dụng Tin học trong công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu học tập, vận dụng để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 sau đây sẽ cung cấp những kiến thức đại cương về Tin học như thông tin, dữ liệu, máy tính và hệ điều hành Windows XP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p cucngoainhan5 08-12-2021 14 1   Download

 • Xây dựng ứng dụng với ngôn ngữ lập trình C#: Phần 1 cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - ứng dụng Windows Form: các bài tập về ứng dụng Windows Form; lập trình với C# - quản lý bán hàng, thiết kế form quản lý bán hàng, quản lý danh mục hóa đơn, quản lý danh mục khách hàng, quản lý danh mục nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf193p hanthienngao 16-12-2021 34 3   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p tomjerry009 11-12-2021 44 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương do Lê Thị Thu biên soạn, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Đại cương về Tin học; Hệ điều hành trên máy tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; Ứng dụng của máy tính để xử lý văn bản; Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính; Giới thiệu mạng máy tính.

  pdf110p tomjerry009 11-12-2021 33 1   Download

 • Nghiên cứu này phát triển một phần mềm cho phép xác định nồng độ của một hợp phần khi biết nồng độ của một hợp phần còn lại và pH của dung dịch, trong đó có tính tới ảnh hưởng của lực ion. Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ C# với giao diện Windows Form trên công cụ Microsoft Visual Studio. Với nồng độ tính từ phần mềm đã phát triển, sự sai khác (|ΔpH|) giữa giá trị pH của các BGE thu được trong thực tế so với giá trị pH mong muốn đều nhỏ hơn 0,07, tương ứng với sai số dưới 2%.

  pdf6p princessmononoke 28-11-2021 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng windows
p_strCode=ungdungwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2