intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý đơn khiếu nại

Xem 1-20 trên 155 kết quả Xử lý đơn khiếu nại
 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính...

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 140 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p depart 27-02-2012 67 6   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 13 1   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 26 0   Download

 • Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 41 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND Tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 13 0   Download

 • Nghị quyết số 49/2017/NQ-­HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 31 0   Download

 • Nghị quyết số 51/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 16 0   Download

 • Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hòa Bình ban hành quy định nội dung, mức chi cụ thể đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 35 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  doc3p nghiquyet01 22-11-2017 21 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 18 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  doc3p nghiquyet01 22-11-2017 21 0   Download

 • Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 10 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 16 0   Download

 • Nghị quyết số 14/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 15 0   Download

 • Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 22 0   Download

 • Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 16 0   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 18 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 21 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 16 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý đơn khiếu nại
p_strCode=xulydonkhieunai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản