Mẫu đơn xin phép nghỉ phụ sản

Chia sẻ: luutrunghieucntt

Mẫu đơn hướng dẫn cách ghi đơn xin phép nghỉ phụ sản

Nội dung Text: Mẫu đơn xin phép nghỉ phụ sản

 

  1. TRUỜNG CAO ĐẲNG KT-KT CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa Công Nghệ Thông Tin Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHỤ SẢN O  Kính gửi : Ban Giám Hiệu . Phòng Hành Chính Tổng Hợp Khoa Công Nghệ Thông Tin Tôi tên : Nguyễn Thị Phương Thy. Chức Vụ: Giáo viên khoa Công Nghệ Thông Tin. Nay tôi làm đơn xin phép được nghĩ phụ sản, bắt đầu từ ngày 9/11/2009 cho đến hết ngày 9/3/2010. Trong khi chờ đợi được giải quyết tôi xin chân thành cảm ơn. Kính đơn Nguyễn Thị Phuơng Thy
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản