Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Chia sẻ: Nguyễn Văn Sáng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
1.893
lượt xem
90
download

Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin vào học lớp 6

  1. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc TRƯỜNG THCS - THPT ĐINH THIỆN LÝ ∂ Số đơn: ....... ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2009 – 2010 Nơi dán ảnh Kính gửi Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ 3x4 Em tên là: ...................................................................................Nam, Nữ:............................. Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ....................................Dân tộc:............................... Hiện ngụ tại số : ....................Đường: .......................................Phường: ..................Quận: ........ Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................Điện thoại: ................... Họ và tên cha: ...................................................... Nghề nghiệp: ...................................................................Điện thoại…………………… Họ và tên mẹ: .............................................................. .Nghề nghiệp: ..................................................................Điện thoại…………………… Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …………. KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2008 – 2009 Học chương trình tiếng Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Anh ở tiểu học Tiếng Việt Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Toán Có Không Ở trường: □ □ Ở trung tâm: Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên) ………………………………………………………………………………………………............................... ………………………………………………………………………………………………............................... ………………………………………………………………………………………………............................... ………………………………………………………………………………………………............................... Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường Ngày ..... tháng ... năm 2009 Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu) Học sinh ký tên Họ và tên ................................ Họ và tên .........................
  2. PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTBT THCS NA SANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hừa Ngài, ngày 16 tháng 8 năm 2011 ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 8 Kính gửi: Ban giám hiệu trường PTDTBT THCS Na Sang. 1. Họ và tên học sinh:.....................................................Nam/Nữ :.............. Dân tộc........... 2. Ngày tháng năm sinh :...../..../........... Nơi sinh : Quận/Huyện................Tỉnh/TP............ 3. Là học sinh lớp :............ (2010 – 2011) - Học sinh giỏi - Học sinh tiên tiến 4. Tại trường:.................................................... Quận/Huyện................Tỉnh/TP............ 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................... 6. Họ và tên bố:......................................... Nghề nghiệp:.......................... Số ĐT ...................................... Di động :......................................... 7. Họ và tên mẹ:......................................... Nghề nghiệp:.......................... Phần cam kết: Gia đình tôi đưa cháu đến trường để xin được nhập học. Thấy nhà trường cho biết là đã xét xong chế độ bán trú, nộp về phòng GD&ĐT Mường Chà vào trưa ngày 15/8/2011. Biết được điều đó, gia đình tôi quyết tâm cho cháu học ở đây, gia đình sẽ t ự túc kinh phí để lo cho cháu học tập, không đòi hỏi chế độ học sinh bán trú mà Nhà n ước c ấp cho các em sau này. Chỉ mong nhà trường tạo điều kiện về chỗ ở, yên tâm học tập. Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, tôi xin cam kết chấp hành t ốt mọi quy định của nhà trường, có trách nhiệm kết hợp với nhà trường cùng chăm sóc giáo dục, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Người nhận hồ sơ CHA MẸ HỌC SINH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, quan hệ với học sinh)
  3. phương trình:
Đồng bộ tài khoản