Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Chia sẻ: tb1978

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 tham khảo

Nội dung Text: Mẫu đơn xin vào học lớp 6

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TRƯỜNG THCS - THPT ĐINH THIỆN LÝ


Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 2009 – 2010
Nơi dán
ảnh Kính gửi Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ
3x4
Em tên là: ...................................................................................Nam, Nữ:.............................
Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ....................................Dân tộc:...............................
Hiện ngụ tại số : ....................Đường: .......................................Phường: ..................Quận: ........
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................Điện thoại: ...................
Họ và tên cha: ......................................................
Nghề nghiệp: ...................................................................Điện thoại……………………
Họ và tên mẹ: ..............................................................
.Nghề nghiệp: ..................................................................Điện thoại……………………
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: ………….
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2008 – 2009

Học chương trình tiếng
Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm
Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm
Toán Có Không
Ở trường:


Ở trung tâm:
Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)
………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………...............................
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường

Ngày ..... tháng ... năm 2009
Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu) Học sinh ký tên


Họ và tên ................................ Họ và tên .........................
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS NA SANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hừa Ngài, ngày 16 tháng 8 năm 2011

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 8

Kính gửi: Ban giám hiệu trường PTDTBT THCS Na Sang.

1. Họ và tên học sinh:.....................................................Nam/Nữ :.............. Dân tộc...........

2. Ngày tháng năm sinh :...../..../........... Nơi sinh : Quận/Huyện................Tỉnh/TP............

3. Là học sinh lớp :............ (2010 – 2011) - Học sinh giỏi - Học sinh tiên tiến

4. Tại trường:.................................................... Quận/Huyện................Tỉnh/TP............

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................

6. Họ và tên bố:......................................... Nghề nghiệp:..........................

Số ĐT ...................................... Di động :.........................................

7. Họ và tên mẹ:......................................... Nghề nghiệp:..........................

Phần cam kết: Gia đình tôi đưa cháu đến trường để xin được nhập học. Thấy nhà trường
cho biết là đã xét xong chế độ bán trú, nộp về phòng GD&ĐT Mường Chà vào trưa ngày
15/8/2011. Biết được điều đó, gia đình tôi quyết tâm cho cháu học ở đây, gia đình sẽ t ự túc kinh
phí để lo cho cháu học tập, không đòi hỏi chế độ học sinh bán trú mà Nhà n ước c ấp cho các em
sau này. Chỉ mong nhà trường tạo điều kiện về chỗ ở, yên tâm học tập.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, tôi xin cam kết chấp hành t ốt
mọi quy định của nhà trường, có trách nhiệm kết hợp với nhà trường cùng chăm sóc giáo dục, tạo
điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Người nhận hồ sơ CHA MẸ HỌC SINH

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, quan hệ với học sinh)
phương trình:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản