Mẫu thư xin việc: Vị trí dạy học

Chia sẻ: tuanha1986

Niềm đam mê lớn nhất của tôi là dạy học và vớI những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình giảng dạy ở các trường phổ thông và trung học cũng như những hoạt động giảng dạy ngoạI khoá, tôi thấy mình phù hợp vớI vị trí công việc này.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản