intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 5 TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

129
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Access cho phép bạn đổi tên một cũng tương tự như cách Windows File Manager đổi tên files. Để đổi tên bảng, thực hiện theo các bước sau: 1. Chọn nút Table từ cửa sổ Database. Bạn sẽ thấy một danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5 TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

 1. Bài 5 TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
 2. Giới thiệu  Khi bảng được tạo ra có nhiều thông tin trùng ,người ta thường tách ra thành nhiều bảng  Để có thể kết xuất các dữ liệu các bảng biểu cần có mối quan hệ  Mối quan hệ được tạo ra thông qua các trường chung giữa các bảng (thường thông qua khoá)
 3. Minh họa : chia ra thành nhiều bảng Mã vật tư  Tên vật tư  Đơn vị tính  Số lượng  X01 Xăng A92 Lít 10000 X02 Xăng A95 Lít 5500 Vỏ xe CASUMINA V02 Cái 120 Vỏ xe Hóc Môn V03 Cái 100 Nhớt loai II N02 Thùng 10 Dư thừa dữ liệu Bảng vật tư nhập kho
 4. Minh họa : chia ra thành nhiều bảng Mã vật tư  SL  MVT  Tên VT MDVT  X01 10000 X01 Xăng A92 2 X02 5500 X02 Xăng A95 2 V02 120 Vỏ xe nhập ngoại V01 1 V03 100 Vỏ xe CASUMINA V02 1 N02 10 Vỏ xe Hóc Môn V03 1 Bảng vật tư (vattu) Nhớt loai I N01 3 MDVT DVT  Nhớt loai II N04 3 1 Cái Chi tiết vật tư 2 Lít (chitietvattu) 3 Thùng Đơn vị tính (donvitinh)
 5. Mối liên kết  Lưu ý thứ 4: Khi có nhiều bảng, cần xác định mối liên hệ giữa 2 bảng Mã vật tư – MVT Mã vật tư  SL  MVT  Tên VT MDVT  X01 Xăng A92 2 X01 10000 X02 Xăng A95 2 X02 5500 Vỏ xe nhập ngoại V01 1 V02 120 V03 100 Vỏ xe CASUMINA V02 1 N02 10 Vỏ xe Hóc Môn V03 1 MDVT DVT  Nhớt loai I N01 3 1 Cái Nhớt loai II N04 3 2 Lít 3 Thùng DVT - MDVT
 6. Phân biệt liên kết 1-1 Primary Key với Primary key   1-N Primary Key với Foreign key  VD: Bảng vật tư và chi tiết vật tư 1-1   Bảng đơn vị tính và chi tiết vật tư 1-N
 7. Phân biệt liên kết Bảng Phongban và  Nhanvien 1-N Bảng Chucvu và Nhanvien  1-N Bảng Trinhdo và Nhanvien 1-N Bảng TTYT và Nhanvien  1-1
 8. TẠO LIÊN KẾT GIỮA 2 BẢNG Lệnh Relationship 1. Chọn Tool->Relationships… 2. Nhấp chuột trên toolbar 3. Nhấp chuột phải
 9. Chọn các bảng có liên hệ 1. Chọn các bảng cần tạo liên kết và click add
 10. Tạo liên kết 1. Bấm chỉ vào trường khóa bên 1, sau đó đè phím trái mouse, kéo mouse về trường khóa bên N, thả phím mouse.
 11. Trả lời thông tin về liên kết  1: liên kết tạo ra chi cho các dòng ở 2 bảng bằng nhau  2:liên kết tạo ra gồm tất cả các bảng bên trái và những dòng của bảng bên phải có giá trị bằng  3:liên kết tạo ra gồm tất cả các bảng bên phải và những dòng của bảng bên trái có giá trị bằng
 12. Ví dụ MVT  Tên VT MDVT  Mã vật tư  SL  X01 Xăng A92 2 X01 10000 X02 Xăng A95 2 X02 5500 Vỏ xe nhập ngoại V01 1 V02 120 Vỏ xe CASUMINA V02 1 V03 100 Vỏ xe Hóc Môn V03 1 N02 10 Nhớt loai I N01 3 Nhớt loai II N04 3 Bảng vật tư (vattu) Chi tiết vật tư (chitietvattu)
 13. 1 •liên kết tạo ra chi cho các dòng ở 2 bảng bằng nhau MVT  Tên VT MDVT  SL  X01 Xăng A92 2 10000 X02 Xăng A95 2 5500 Vỏ xe CASUMINA V02 1 120 Vỏ xe Hóc Môn V03 1 100
 14. 2 2:liên kết tạo ra gồm tất cả các bảng bên trái và nh ững dòng của bảng bên phải có giá trị bằng MVT  Tên VT MDVT  SL  X01 Xăng A92 2 10000 X02 Xăng A95 2 5500 Vỏ xe CASUMINA V02 1 120 Vỏ xe Hóc Môn V03 1 100 N02 10
 15. 3 3:liên kết tạo ra gồm tất cả các bảng bên phải và những dòng của bảng bên trái có giá trị bằng MVT  Tên VT SL  MDVT  X01 Xăng A92 10000 2 X02 Xăng A95 5500 2 Vỏ xe nhập ngoại V01 1 Vỏ xe CASUMINA V02 120 1 Vỏ xe Hóc Môn V03 100 1 Nhớt loai I N01 3 Nhớt loai II N04 3
 16. 2. TẠO TÍNH NHẤT QUÁN GIỮA 2 BẢNG 2.3 Tính nhất quán của dữ liệu khi liên kết  Chọn mục Enforce Referential Integrity là sẽ đảm bảo tính chất này. Thể hiện ở : Khi hiệu đính : hiệu đính bên 1, bên N đổi theo  Cascade update related field  Khi xóa mẫu tin : xóa bên 1, bên N xóa theo Cascade delete related record
 17. TẠO LIÊN KẾT GIỮA 2 BẢNG Xóa liên kết 1. Bấm vào liên kết 2. Bấm nút phải mouse để hiện menu tắt 3. Chọn lệnh Delete Hiệu đính, sửa chữa liên kết 1. Bấm vào liên kết 2. Bấm nút phải mouse để hiện menu tắt 3. Chọn lệnh Edit Relationship
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2