intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 7. Những khuynh hướng và vấn đề do tác động của sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đến thư viện là gì?

Chia sẻ: Thanh Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

98
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo cho cán bộ thư viện/người tham dự ra những quyết định thông minh khi xem xét ứng dụng ICT vào thư viện. Các vấn đề thể chế và luật pháp do tác động của việc ứng dụng ICT là gì? Các vấn đề mỹ học và đạo đức của việc ứng dụng ICT là gì? Các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội cần phải xem xét khi ứng dụng ICT là gì? Các vấn đề an ninh cơ bản cần quan tâm khi sử dụng máy tính/truy cập Internet là gì? Các vấn đề công nghệ cần giải quyết khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 7. Những khuynh hướng và vấn đề do tác động của sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đến thư viện là gì?

  1. Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 7. Những khuynh hướng và vấn đề do tác động của sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đến thư viện là gì? UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 1
  2. Đặt vấn đề s Đảm bảo cho cán bộ thư viện/người tham dự ra những quyết định thông minh khi xem xét ứng dụng ICT vào thư viện. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 2
  3. Phạm vi s Các vấn đề thể chế và luật pháp do tác động của việc ứng dụng ICT là gì? s Các vấn đề mỹ học và đạo đức của việc ứng dụng ICT là gì? s Các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội cần phải xem xét khi ứng dụng ICT là gì? s Các vấn đề an ninh cơ bản cần quan tâm khi sử dụng máy tính/truy cập Internet là gì? s Các vấn đề công nghệ cần giải quyết khi sử dụng ICT trong thư viện là gì? s Các vấn đề chính sách quan trọng liên quan đến ICT và sự phát triển của ICT có thể tác động đến dịch vụ thư viện? UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 3
  4. Mục tiêu Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng:  Nhận dạng các khuynh hướng và vấn đề trong việc phát triển và ứng dụng ICT. s Nhận thức được các vấn đề công nghệ, kinh tế, xã hội, đạo đức và pháp lý liên quan đến việc sử dụng máy tính/truy cập Internet. s Xác định được các vấn đề chính sách liên quan đến ICT trong thư viện. s Thừa nhận sự phát triển của ICT có tác động đến dịch vụ thư viện. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 4
  5. Khuynh hướng s Tăng cường sự chủ động toàn cầu về việc chuẩn hoá. s Làm cho người dùng ngay càng quen thuộc với ICT. s Giảm chi phí phần cứng, nâng cao năng lực. s Tăng chi phí phần mềm, nâng cao năng lực. s Tăng cường lựa chọn phần mềm nguồn mở. s Mở rộng phổ biến nội dung trên các định dạng khác nhau. s Tiếp tục phát triển Internet. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 5
  6. Vấn đề s Thể chế và luật pháp s Đạo đức s Chính sách s Xã hội s Kinh tế s Công nghệ s Ngôn ngữ và chữ viết s An ninh s Các vấn đề khác UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 6
  7. ICT và thư viện s Phát triển kho tài liệu –Tài liệu in so với thông tin điện tử. s Tổ chức kho - Siêu dữ liệu. s Dịch vụ - Dịch vụ điện tử: Cho mượn sách điện tử, đặt tài liệu/đặt chỗ điện tử, các hệ thống tự phục vụ. s Tự động hoá thư viện - Lựa chọn việc chuyển đổi hồi cố hệ thống mượn liên thư viện,… s Các vấn đề tổ chức: Phòng ICT, tiếp thị và xúc tiến, nghiên cứu và phát triển. s Các vấn đề về phát triển và bổ nhiệm cán bộ: Tiêu chí lựa chọn, chương trình đào tạo. s Số hoá: Lựa chọn tài liệu, lưu trữ. s Các khía cạnh công nghệ. s Các vấn đề ngân sách. UNESCO EIPICT Module 1. Bài 7 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=98

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2