intTypePromotion=1

Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

Chia sẻ: ViAmman2711 ViAmman2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
45
lượt xem
11
download

Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động, công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam, điều kiện lao động, nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong xây dựng, các tiêu chuẩn cơ bản đối với người lao động, các nội dung cơ bản của nội quy lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG 1. Tên học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG 2. Số tiết: 30 tiết (2 TÍN CHỈ) 3. Ngành: XÂY DỰNG 4. Môn học tiên quyết: KĨ THUẬT THI CÔNG 1 & 2 BỘ MÔN THI CÔNG 1 GV Nguyễn Chí Hùng
 2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG 5. Mục đích môn học Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: Biết được mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong xây lắp; Biết chọn ra biện pháp phù hợp để thiết kế tổ chức thi công cho công trình. BỘ MÔN THI CÔNG 3 GV. Nguyễn Chí Hùng
 3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG 6. Nội dung môn học CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BHLĐ. CHƯƠNG 2: VỆ SINH LAO ĐỘNG. CHƯƠNG 3: KTAT TRONG CÔNG TÁC XÂY LẮP. CHUONG 4: KTAT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ BỘ MÔN THI CÔNG 4 GV. Nguyễn Chí Hùng
 4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG 7. Nhiệm vụ của sinh viên SV – HS phải tham dự đủ 80% số giờ giảng, thảo luận và làm bài kiểm tra giữa kỳ. Theo dõi bài giảng và tham khảo thêm tài liệu, giáo trình. BỘ MÔN THI CÔNG 5 GV. Nguyễn Chí Hùng
 5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG 8. Tài liệu học tập Giáo trình AN TOÀN LAO ĐỘNG [1]. Nguyễn Bá Dũng – Nguyễn Đình Thám – Lê Văn Tin - Kỹ Thuật an toàn và vệ sinh lao động trong Xây dựng (Kỹ thuật xây dựng 3); [2]. PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt - Giáo trình an toàn lao động – Nhà xuất bản Giáo dục 2003; [3]. Sổ tay An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng – Bộ Xây dựng – Hà Nội – 2012; BỘ MÔN THI CÔNG 6 GV. Nguyễn Chí Hùng
 6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG 9. Đánh giá học tập Điểm quá trình: 40% Kiểm tra kết thúc học phần: 60% BỘ MÔN THI CÔNG 7 GV. Nguyễn Chí Hùng
 7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG BỘ MÔN THI CÔNG 1 GV. Nguyễn Chí Hùng
 8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG BÀI 1 Đối tượng, nội dung và PP nghiên cứu Mục đích, ý nghĩa và tính chất của BÀI 2 công tác BHLĐ CHƯƠNG BÀI 3 Công tác BHLĐ ở Việt Nam 1 Điều kiện LĐ, nguyên nhân TNLĐ và BÀI 4 bệnh nghề nghiệp trong xây dựng BÀI 5 Các tiêu chuẩn cơ bản đối với người LĐ BÀI 6 Các nội dung cơ bản của nội qui LĐ BỘ MÔN THI CÔNG 2 GV. Nguyễn Chí Hùng
 9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG BỘ MÔN THI CÔNG 3 GV. Nguyễn Chí Hùng
 10. BÀI 1: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ KHOA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG I. Đối tượng. II. Nội dung. III. Phương pháp nghiên cứu. BỘ MÔN THI CÔNG 4 GV. Nguyễn Chí Hùng
 11. KHOA I. ĐỐI TƯỢNG XÂY DỰNG Bảo hộ lao động trong xây dựng là môn học khoa học nghiên cứu các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về: ̵ An toàn và vệ sinh lao động ̵ An toàn phòng chống cháy ̵ Nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa: + Tai nạn lao động + Bệnh nghề nghiệp và các yếu tố độc hại + Sự cháy nổ trong xây dựng. BỘ MÔN THI CÔNG 5 GV. Nguyễn Chí Hùng
 12. KHOA II. NỘI DUNG XÂY DỰNG Gồm 4 nội dung: ̵ Pháp lệnh bảo hộ lao động. ̵ Vệ sinh lao động. ̵ Kỹ thuật an toàn. ̵ Kỹ thuật phòng chống cháy. BỘ MÔN THI CÔNG 6 GV. Nguyễn Chí Hùng
 13. KHOA II. NỘI DUNG XÂY DỰNG 1. Pháp lệnh bảo hộ lao động: Là một phần của bộ luật lao động, bao gồm những quy định về các chế độ chính sách bảo vệ người lao động như: - Thời gian làm việc và nghỉ ngơi, - Bảo vệ và bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động. - Chế độ cho lao động nữ, - Tiêu chuẩn quy phạm về kỹ thuật và VSLĐ BỘ MÔN THI CÔNG 7 GV. Nguyễn Chí Hùng
 14. KHOA II. NỘI DUNG XÂY DỰNG 2. Vệ sinh lao động: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và điều kiện lao động sản xuất đến sức khỏe con người. Đề ra những biện pháp về y tế để cải thiện điều kiện làm việc nhầm bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp. BỘ MÔN THI CÔNG 8 GV. Nguyễn Chí Hùng
 15. KHOA II. NỘI DUNG XÂY DỰNG 3. Kỹ thuật an toàn: Nghiên cứu, phân tích nguyên nhân tai nạn lao động, đề xuất và áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn lao động. 4. Kỹ thuật phòng chống cháy: Nghiên cứu phân tích các nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, đề xuất và thực hiện các biện pháp phòng cháy. BỘ MÔN THI CÔNG 9 GV. Nguyễn Chí Hùng
 16. KHOA III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG Phương pháp nghiên cứu môn BHLĐ trong xây dựng chủ yếu là: ̵ Tiến hành phân tích nguyên nhân phát sinh các yếu tố nguy hiểm, độc hại, gây ra sự cố, tai nạn, bệnh nghề nghiệp; ̵ Trên cơ sở đó đề xuất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và loại trừ nguyên nhân phát sinh của chúng, bảo đảm an toàn vệ sinh trong quá trình thi công và xây lắp. BỘ MÔN THI CÔNG 10 GV. Nguyễn Chí Hùng
 17. KHOA III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG  Bảo hộ lao động trong xây dựng có liên quan đến môn khoa học cơ bản như: toán, lý, hoá… và các môn khoa học kỹ thuật như: nhiệt kỹ thuật, kiến trúc, sức bền vật liệu, cơ kết cấu, tự động hóa… đặc biệt là đối với các môn kỹ thuật và tổ chức thi công -> Do đó khi nghiên cứu môn bảo hộ lao động cần vận dụng kiến thức của các môn liên quan nói trên, đồng thời qua nghiên cứu bổ sung cho môn này được hoàn chỉnh hơn trên quan điểm bảo hộ lao động. BỘ MÔN THI CÔNG 11 GV. Nguyễn Chí Hùng
 18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION XÂY DỰNG BỘ MÔN THI CÔNG 1 GV. Nguyễn Chí Hùng
 19. BÀI 2: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH KHOA CHẤT CỦA CÔNG TÁC BHLĐ XÂY DỰNG I. Mục đích. II. Ý nghĩa. III. Tính chất công tác BHLĐ. BỘ MÔN THI CÔNG 2 GV. Nguyễn Chí Hùng
 20. KHOA I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG Mục đích công tác BHLĐ là thông qua các biện pháp khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để: ̵ Hạn chế, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, độc hại, ̵ Tạo ra điều kiện thuận lợi cho người lao động ̵ Ngăn ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe, góp phần bảo vệ lực lượng sản xuất, tăng năng xuất lao động. BỘ MÔN THI CÔNG 3 GV. Nguyễn Chí Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2