Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 8: Chăn nuôi bò sữa

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
10
lượt xem
3
download

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 8: Chăn nuôi bò sữa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 8: Chăn nuôi bò sữa với nội dụng chia thành các phần chia sẻ chi tiết về các kiến thức về: Bầu vú và tuyến sữa, thành phần và sự tạo sữa, sinh lý tiết sữa, chu kỳ sản xuất của bò sữa, các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sữa, nuôi dưỡng bò sữa, khai thác sữa, cạn sữa, các hệ thống chăn nuôi bò sữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chăn nuôi trâu bò - Chương 8: Chăn nuôi bò sữa

Chương 8<br /> <br /> CHĂN NUÔI BÒ SỮA<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> BẦU VÚ VÀ TUYẾN SỮA<br /> THÀNH PHẦN VÀ SỰ TẠO SỮA<br /> SINH LÝ TIẾT SỮA<br /> CHU KỲ SẢN XuẤT CỦA BÒ SỮA<br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN<br /> LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SỮA<br /> NUÔI DƯỠNG BÒ SỮA<br /> KHAI THÁC SỮA<br /> CẠN SỮA<br /> CÁC HỆ THỐNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA<br /> <br /> BẦU VÚ VÀ TUYẾN SỮA<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Cấu tạo bầu vú<br /> Cấu tạo tuyến sữa<br /> Sự phát triển của tuyến sữa<br /> Vai trò của thần kinh-thể dịch<br /> <br /> Cấu tạo bầu vú<br /> <br /> Thần kinh và mạch quản trên bầu vú<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản