intTypePromotion=3

Bài giảng Định vị doanh nghiệp

Chia sẻ: Van Thang Thang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
219
lượt xem
51
download

Bài giảng Định vị doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định vị doanh nghiệp nêu lên các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp. Các phương pháp đánh giá định vị doanh nghiệp. Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đã lựa chọn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định vị doanh nghiệp

 1. CHƯƠNG 5 ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP
 2. NỘI DUNG CHÍNH  CHƯƠNG 5 5.1 ­ Khái quát chung 5.2­ Các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh  nghiệp  5.3 – Các phương pháp đánh giá định vị doanh  nghiệp  Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 2
 3. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.1 Thực chất của định vị doanh nghiệp   Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố  trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến  lược kinh doanh của doanh nghiệp đã lựa chọn.    ?? Khi nào cần định vị doanh nghiệp ????   5.1.2. Mục tiêu của định vị doanh nghiệp  Tăng doanh số bán hàng   Mở rộng thị trường   Huy động các nguồn lực tại chỗ  Tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi  Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 3
 4. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.3. Tầm quan trọng của định vị doanh nghiệp   Việc quyết định lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp hợp lý về  mặt kinh tế ­ xã hội tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh  nghiệp hoạt động sau này    Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp  xúc trực tiếp với khách hàng   Định vị doanh nghiệp là biện pháp quan trọng giảm giá thành  sản phẩm   Định vị doanh nghiệp hợp lý cho phép doanh nghiệp xác định,  lựa chọn những khu vực có điều kiện tài nguyên và môi trường  kinh doanh thuận lợi, khai thác các lợi thế của môi trường nhằm  tận dụng, phát huy tốt nhất tiềm năng bên trong  Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 4
 5. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.4. Quy trình tổ chức định vị doanh nghiệp   Xác định mục tiêu, tiêu chuẩn sẽ sử dụng để đánh giá các  phương án định vị doanh nghiệp   Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh  nghiệp (Bước quan trọng)   Đánh giá và lựa chọn các phương án trên cơ sở những tiêu  chuẩn, mục tiêu đã lựa chọn. Sau khi xây dựng các phương án  định vị doanh nghiệp, cần phải tính toán các chỉ tiêu về mặt kinh  tế và đánh giá đầy đủ về mặt định tính nhiều yếu tố khác dựa  trên những chuẩn mực đã đề ra. Trên cơ sở đó lựa chọn phương  án khả thi và hợp lý có thể thoả mãn được những mục tiêu chính  của doanh nghiệp đã đặt ra.  Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 5
 6. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.5. Tổ chức sản xuất là gì?  Là tập hợp các công việc mà nhà quản trị phải thực hiện để tạo  ra sản phẩm sau khi đã nghiên cứu và dự báo nhu cầu, thiết kế  sản phẩm, lựa chọn qui trình công nghệ và hoạch định công  suất.  Mục đích của tổ chức SX là lập được chương trình sản xuất tối  ưu.  Nhiệm vụ:  Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết;  Tổ chức thực hiện hiệu quả;  Kiểm tra điều chỉnh liên tục. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 6
 7. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.6. Những nội dung cơ bản của tổ chức sản xuất  Lựa chọn vị trí sản xuất  Phân bổ, sắp đặt thiết bị  Hoạch định qui trình lao động  Lập kế hoạch sản xuất tổng thể  Lập lịch trình sản xuất  Theo dõi tiến độ thực hiện  Kiểm tra, điều chỉnh, chỉnh lý. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 7
 8. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.7. Định hướng cơ bản khi tổ chức sản xuất  Giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất  Rút ngắn tối đa thời gian của một chu kỳ sản xuất kinh doanh  Tối ưu hóa dự trữ  Đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các nguồn  lực sản xuất  Đảm bảo vận hành hệ thống đồng bộ, hiệu quả.  Tổ chức sản xuất phải phù hợp với đặc thù và nguồn lực của  doanh nghiệp  Muốn tổ chức sản xuất hiệu quả thì phải thực hiện đồng bộ  tất cả các khâu. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 8
 9. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 5.1.8. Lựa chọn vị trí sản xuất  Lựa chọn vị trí là chọn vùng, địa điểm để tổ chức sản xuất.  Công việc này ảnh hưởng đến sự thành bại của DN. Vì sao?  Vị trí sản xuất ảnh hưởng tới tinh thần, văn hóa kinh doanh.  Vị trí ảnh hưởng đến chiến lược phát triển.  Vị trí ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 9
 10. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG  Chu trình cơ bản để lựa chọn vị trí sản xuất 1. Xác định mục đích và tiêu chí lựa chọn  Mục đích khác nhau thì tiêu chí lựa chọn sẽ khác nhau.  Đạt lợi nhuận tối đa trước mắt­> tiêu chí?  Tăng cường quảng bá hình ảnh ­> tiêu chí?  Phục vụ lợi ích cộng đồng ­> tiêu chí? Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 10
 11. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 2. Xác định những yêu cầu cơ bản về thị trường tiêu thụ và cung  ứng  Yêu cầu về nguồn nguyên vật liệu  Yêu cầu về thì trường lao động  Yêu cầu về đặc điểm của thị trường tiêu thụ  Yêu cầu về mối quan hệ với cộng đồng  Yêu cầu về giá, mặt bằng, cơ sở hạ tầng, khí hậu, môi  trường, điều kiện phát triển. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 11
 12. 5.1 – KHÁI QUÁT CHUNG 3. Xây dựng các phương án lựa chọn  Phác thảo những nét cơ bản về một vị trí sản xuất đạt yêu  cầu.   Xác định những địa điểm có thể đạt yêu cầu (khoanh vùng).  Sắp xếp theo thứ tự.  Khảo sát vị trí cụ thể, lập phương án chi tiết cho từng vị trí. 4. Đánh giá phương án và ra quyết định. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 12
 13. 5.2 – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP  Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định định vị doanh  nghiệp. Dưới đây đề cập đến những nhân tố quan trọng nhất.   Các điều kiện tự nhiên   Các điều kiện xã hội   Các nhân tố kinh tế  1. Gần thị trường tiêu thụ  2. Gần nguồn nguyên liệu  3. Quan hệ với cộng đồng và hệ thống hành chính địa  phương & Giao thông thuận lợi 4. Nguồn nhân lực dồi dào  Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 13
 14. 5.2 – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1. Phân tích thị trường tiêu thụ và đối thủ cạnh tranh:  Khoảng cách đến thị trường mục tiêu;  Chi phí xúc tiến thương mại;  Đặc điểm văn hóa, dân trí;  Thói quen tiêu dùng, thu nhập;  Phân bổ dân cư. 2. Phân tích thị trường cung ứng:  Khoảng cách và chi phí vận chuyển;  Năng lực của nhà cung ứng: số lượng, trữ lượng;  Phương thức vận chuyển;  Chất lượng nguyên vật liệu;  Uy tín, công nghệ, tiêu chuẩn. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 14
 15. 5.2 – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 4. Quan hệ với cộng đồng và hệ thống hành chính địa phương  Các tổ chức liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:  trường học, chùa, cửa hàng.  Dịch vụ công cộng: y tế, công an.  Cơ quan quản lý nhà nước (thuế…)  Chính sách hỗ trợ DN, đường xá, giao thông thuận lợi  3. Phân tích thị trường lao động  Đặc điểm dân số;  Văn hóa;  Mức lương;  Chế độ bảo hiểm;  Hoạt động công đoàn. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 15
 16. 5.3 – CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH  VỊ DOANH NGHIỆP  Đánh giá lựa chọn phương án 1) PP phân tích mối quan hệ giữa chi phí và số lượng sản  phẩm (PP chi phí theo vùng) 2) PP Xếp hạng (PP cho điểm có trọng số) 3) PP Xác định trọng tâm (PP tọa độ trung tâm)  4) PP chi phí vận tải (PP bài toán vận tải) Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 16
 17. 5.3 – CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1. Phương pháp phân tích mối quan hệ giữa chi phí và số lượng  sản phẩm  Ví dụ: Cho biết chi phí FC và AVC tính cho từng sản phẩm của 4  vị trí được khảo sát. Biết công suất dự kiến có thể giao động  trong khoảng từ 10000­15000sp/năm. Địa điểm Chi phí cố định, FC tr.đ Chi phí biến đổi, AVC  tr.đ 1 250 0,01 2 100 0,03 3 150 0,02 4 200 0,04 Yêu cầu: 1) lập phương án lựa chọn địa điểm tối ưu với tổng chi phí thấp  nhất; 2) Nếu công suất là 12000SP/năm thì nên chọn địa điểm nào? Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 17
 18. 5.3 – CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP  Lời giải: 1) lập phương án so sánh theo trình tự:  Tính tổng chi phí: TC=FC+Q.AVC Địa điểm Chi phí cố định, Chi phí biến đổi, AVC  Tổng chi phí,   FC tr.đ tr.đ với Q=10000 tr.đồng 1 250 100 350 2 100 300 400 3 150 200 350 4 200 400 600 Vẽ đồ thị biểu diễn TC theo Q cho cả 4 vị trí. Dựa vào đồ thị để lựa chọn. Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 18
 19. 5.3 – CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP Đồ t hị so sánh 4  vị t rí lự a chọn 1000 Tổn g ch i ph í, TC 800 Vị t rí 1 600 Vị t rí 2 400 Vị t rí 3 Vị t rí 4 200 0 0 5000 10000 12000 15000 Số lư ợn g SP, Q Với số lượng SP dự kiến sẽ sản xuất là 12000, bạn sẽ chọn vị trí nào? Vì sao? Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 19
 20. 5.3 – CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ  ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 2. Phương pháp xếp hạng (PP cho điểm có trọng số) Lập bảng xếp hạng Tiêu chí đánh giá Trọng số Điểm,  Kết quả so sánh,  (max 100) điểm Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 1 Vị trí 2 Khoảng cách 0,1 100 60 10 6 Thuận tiện trong vận tải 0,05 80 80 4 4 Giá thuê mặt bằng 0,4 70 90 28 36 Chi phí bảo dưỡng 0,1 86 92 8,6 9,2 Diện tích 0,2 40 70 8 14 Chỗ đỗ xe 0,15 80 90 112 13,5 Tổng 1,00 70,6 82,7 Chọn vị trí nào? Vì sao? Chương 5 - Định vị doanh nghiệp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản