intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4 - GV. Trương Thị Hương Xuân

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
174
lượt xem
61
download

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4 - GV. Trương Thị Hương Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp Chương 4 Định vị doanh nghiệp nhằm trình bày về thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp, các khuynh hướng hiện nay trong định vị. Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4 - GV. Trương Thị Hương Xuân

 1. Chương 4 ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1
 2. I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Lựa chọn địa điểm doanh nghiệp có thể tiến hành theo các hướng sau: Lựa chọn địa điểm để xây dựng một doanh nghiệp mới hoàn toàn; Lựa chọn địa điểm để mở thêm các chi nhánh, các xí nghiệp hoặc các phân xưởng mới 2
 3. I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.2. Vai trò Việc định vị doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược lâu dài đối với doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả năng thu hút khách hàng, thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng doanh thu và lợi nhuận. Là biện pháp quan trọng giảm giá thành sản phẩm. Định vị doanh nghiệp hợp lý còn tạo ra một nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp. 3
 4. II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ Định vị ở nước ngoài Lợi ích: - Đáp ứng nhanh nhu cầu và giảm cphí vận chuyển - Tận dụng tài nguyên tại chỗ - Tránh được rào cản thương mại 4
 5. II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ Định vị ở ngoại ô Lý do: - Môi trường - Cơ sở hạ tầng ở ngoại ô ngày càng phát triển - Giá đất đai tương đối rẻ 5
 6. II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ Định vị ở khu công nghiệp Lý do: - Cơ sở hạ tầng tốt - Chính sách ưu đãi (đất đai, thuế, vốn, …) - Tận dụng được mối liên hệ - Hạn chế ô nhiễm 6
 7. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Nhân tố về thị trường  Xác định được quy mô của thị trường hiện có  Xu thế phát triển của thị trường, tiềm năng của thị trường trong tương lai  Đánh giá được tình hình cạnh tranh tại khu vực thị trường đó 7
 8. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Nguồn nguyên liệu Khi xác định địa điểm doanh nghiệp cần chú ý phân tích các vấn đề sau: Chủng loại và quy mô nguồn nguyên liệu. Chất lượng và đặc điểm của nguyên liệu sử dụng. Chi phí vận chuyển nguyên liệu. 8
 9. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Nhân tố lao động Cần xác định, đánh giá được yêu cầu về việc sử dụng lao động Đánh giá chi phí lao động và phải đặt trong mối quan hệ với năng suất lao động. 9
 10. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Cơ sở hạ tầng kinh tế Hệ thống giao thông vận tải - Đánh giá được các loại hình giao thông vận tải hiện có - Đặc điểm và khả năng phát triển của hệ thống GTVT ở khu vực đó - Tình trạng của hệ thống GTVT - Cước phí vận tải Hệ thống thông tin liên lạc (trình độ công nghệ, phạm vi phủ sóng, khả năng nối mạng, cước phí thông tin liên lạc, …) 10
 11. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.2. Các nhân tố văn hoá - xã hội Văn hoá là toàn bộ những yếu tố về trình độ văn hoá, lối sống, quan niệm về đạo đức, hành vi đối xử. Văn hoá phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố: - Dân tộc - Tập quán, truyền thống của dân tộc đó - Tôn giáo, tín ngưỡng Ngoài các yếu tố văn hoá, cần phải tính tới hàng loạt các nhân tố xã hội khác: Chính sách phát triển kinh tế, xã hội của các vùng; Sự phát triển của các ngành bổ trợ trong vùng; Quy mô cộng đồng dân cư trong vùng và tình hình xã h ội 11
 12. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.3. Nhân tố về vị trí cụ thể Diện tích mặt bằng và tính chất đất đai của địa điểm đặt doanh nghiệp; Nguồn nước, điện; Chỗ đổ chất thải; Tình hình an ninh, các dịch vụ y tế, hành chính... Chi phí về đất đai Những quy định của chính quyền địa phương về lệ phí dịch vụ trong vùng và những đóng góp cho địa phương. 12
 13. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM Xác định mục tiêu, tiêu chuẩn sẽ sử dụng để đánh giá các phương án định vị doanh nghiệp; Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp; Xây dựng nhiều phương án định vị khác nhau; Đánh giá và lựa chọn phương án trên cơ sở những tiêu chuẩn và mục tiêu đã lựa chọn. 13
 14. V. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 5.1. Phương pháp định tính (pp cho điểm) Các bước để tiến hành đánh giá địa điểm: Kể ra các yếu tố được coi là quan trọng; Cho trọng số mỗi yếu tố tuỳ tầm mức quan trọng; Cho điểm từng vị trí định chọn dựa theo từng yếu tố; Nhân trọng số với số điểm của mỗi yếu tố; Cộng điểm cho từng vị trí định lựa chọn; Chọn vị trí nào có số điểm cao nhất. 14
 15. 5.1. Phương pháp định tính Ví dụ: Công ty A muốn chọn một địa điểm để xây dựng một nhà máy sản xuất đá Granit với công suất 30000 m3/năm. ĐiÓm s è ĐiÓm s è ®· tÝnh ®Õn Träng träng s è YÕu tè sè Thanh HuÕ Ho¸ HuÕ Thanh Ho¸ Nguyªn liÖu 0,30 70 60 21,0 18,0 ThÞ tr­êng 0,25 80 60 20,0 15,0 Chi phÝ lao 0,20 60 70 12,0 14,0 ®éng 10,5 10,5 Năng suÊt lao 0,15 70 70 ®éng 7,0 5,0 Văn ho¸, x· héi 0,10 70 50 70,5 62,5 15 Tæng
 16. 5.2. Phương pháp định lượng 5.2.1. Phân tích địa điểm theo tổng chi phí Phân tích địa điểm theo tổng chi phí: phân tích mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng sản phẩm sản xuất ra để so sánh, lựa chọn vị trí của doanh nghiệp trên quan điểm kinh tế. Phương pháp này được áp dụng với những giả định sau: Doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại sản phẩm ; Chi phí cố định không đổi trong phạm vi khoảng đầu ra đã cho; Phương trình để biểu diễn chi phí là tuyến tính. Y = a + bx Trong đó: Y là tổng chi phí a: Chi phí cố định b: Chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm x: Số sản phẩm dự kiến sản xuất ra trong một năm 16
 17. 5.2. Phương pháp định lượng 5.2.1. Phân tích địa điểm theo tổng chi phí Xác định chi phí cố định và chi phí biến đổi cho mỗi địa điểm định chọn; Vẽ chi phí của mỗi điểm định chọn lên đồ thị. Chi phí được ghi trên trục tung, khối lượng sản xuất ghi trên trục hoành. Chọn địa điểm nào có tổng chi phí thấp nhất ứng với khối lượng sản xuất mong muốn. 17
 18. 5.2. Phương pháp định lượng 5.2.1. Phân tích địa điểm theo tổng chi phí Ví dụ: Công ty Cơ khí PX định chọn một địa điểm để xây dựng m ột nhà máy sản xuất một loại dụng cụ phục vụ y tế. Có 3 địa điểm đang được xem xét là thành phố Đ ồng H ới, thành phố Thanh Hoá và thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu về chi phí, Công ty dự kiến chi phí c ố đ ịnh hàng năm dự tính ứng với tuần tự ba địa điểm nêu trên là 300 triệu đồng; 600 triệu đồng và 1.100 triệu đồng. Chi phí bi ến đổi tuần tự là 750 ngàn đồng/1 đơn vị, 450 ngàn đồng/1 đơn vị và 250 ngàn đồng/1 đơn vị. Công ty muốn chọn một địa điểm có hiệu quả kinh tế nhất để mỗi năm sản xuất 2.000 dụng cụ. 18
 19. 5.2.1. Phân tích địa điểm theo tổng chi phí Trường hợp đã xác định được công suất YĐH = 300 + 0,75 × 2000 = 1.800 triệu YTH= 600 + 0,450 × 2000 = 1.500 triệu YĐN = 1.100 + 0,250 × 2000 = 1.600 triệu 19
 20. 5.2.1. Phân tích địa điểm theo tổng chi phí Trường hợp công suất nhà máy chưa được khẳng định YĐH = 300 + 0,75x YTH= 600 + 0,450 x YĐN = 1.100 + 0,250 x Chi phí Đà nẵng Thanh hoá 1.100 Đồng hới 600 300 Sản 1.000 2.500 lượng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản