intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1 - GV. Trương Thị Hương Xuân

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
209
lượt xem
60
download

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1 - GV. Trương Thị Hương Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp Chương 1 Giới thiệu chung về Quản trị sản xuất và tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm quản trị sản xuất và tác nghiệp, thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp. Quản trị sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hoá thành các kết quả ở đầu ra là các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất, đạt được các lợi ích lớn nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1 - GV. Trương Thị Hương Xuân

 1. BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP GV Trương Thị Hương Xuân Khoa Quản trị kinh doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
 2. Tài liệu tham khảo  Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Phùng Thị Hồng Hà, TS. Thái Thanh Hà, ThS. Hoàng Trọng Hùng (Tài liệu học tập chính thức)  Quản trị sản xuất và dịch vụ - GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương  Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – ĐH KTQD  Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Đặng Minh Trang  Quản lý sản xuất – TS. Đặng Văn Nghiến  Quản lý hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp - Nguyễn Đỗ & Nguyễn Hữu Thọ  Production and operations management (hoặc Operations management)
 3. Yêu cầu môn học  Sinh viên đã được trang bị các kiến thức về Lý thuyết thống kê, quản trị học,…  Tham dự tích cực các buổi học trên lớp: dự lớp và thảo luận
 4. Đánh giá kết quả học tập  Điểm tham dự trên lớp (10%)  Bµi kiÓm tra trªn líp (10%)  Điểm bài tập nhóm – Thảo luận Bài tập tình huống và trình bày trên lớp (20%)  Thi cuèi kú (60%): thi tự luận, không sử dụng tài liệu, được sử dụng bảng công thức có sẵn, trong ® ã:  Lý thuyÕt (3 đ)  Bµi tËp (7 đ)
 5. Chương 1 – Giới thiệu chung về Quản trị sản xuất và tác nghiệp
 6. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.1. Khái niệm  Sản xuất  Quan niệm cũ: Sx là quá trình tạo ra các sản phẩm vật chất hữu hình  Quan niệm mới: Sx là quá trình chuyển hoá các yếu tố đầu vào, biến chúng thành đầu ra dưới dạng sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ
 7. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.1. Khái niệm Bảng 1. Tỷ trọng lao động trong ngành dịch vụ ở một số quốc gia Tãn næ åïc 1980 1993 2000 (%) (%) (%) Myî 67,1 74,3 80,5 Canada 67,2 74,8 74,1 Israel 63,3 68,0 73,9 Nháût 54,5 59,9 72,7 Phaïp 56,9 66,4 70,8 YÏ 48,7 60,2 62,8 Brazil 46,2 51,9 56,5 Trung 13,1 21,2 40,6 Quäúc (Nguồn: Niên giám thống kê, Văn phòng thống kê Kinh tế và xã hội thế giới 2003)
 8. Tỷ trọng việc làm ở Mỹ trong ngành sản xuất vật chất và dịch vụ U.S. Manufacturing vs. Service Employment Year Mfg. Service 90 45 79 21 Mfg. 50 80 72 28 Service 55 70 72 28 60 60 68 32 65 64 36 Percent 50 70 40 64 36 75 30 58 42 80 20 44 46 85 10 43 57 90 35 65 0 95 25 75 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 02 05 00 30 70 02 25 75 Year
 9. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.1. Khái niệm  Hệ thống Sản xuất SƠ ĐỒ HỆ THỐNG SẢN XUẤT/TÁC NGHIỆP Biến đổi Đầu vào ngẫu nhiên Đầu ra Quá trình biến đổi Thông tin Thông tin phản hồi phản hồi Kiểm tra
 10. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.1. Khái niệm Sự khác nhau giữa hoạt động sản xuất vật chất và dịch vụ  Đặc tính của đầu vào và đầu ra;  Mối quan hệ tiếp xúc với khách hàng  Thời điểm tiêu dùng sản phẩm;  Khả năng đo lường đánh giá năng suất và chất lượng của quá trình sản xuất và dịch vụ.
 11. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.1. Khái niệm  Quản trị sản xuất Quản trị sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hoá thành các kết quả ở đầu ra là các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất, đạt được các lợi ích lớn nhất.
 12. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.2. Mục tiêu của quản trị sản xuất Chi phí Tính linh hoạt Chất lượng Thời gian
 13. I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.3. Vai trò và mối quan hệ của quản trị sản xuất tác nghiệp với các chức năng quản trị khác Sản xuất Marketing Tài chính
 14. II. Lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các lý thuyết quản trị sản xuất o Năm 1881, Federick W. Taylor - người khai sinh ra lý thuyết quản trị lao động khoa học: quan sát, đo lường, phân tích và cải tiến phương pháp làm việc, khuyến khích kinh tế o Năm 1913, Henry Ford và Charles Sorenso - phương pháp dây chuyền trong hoạt động đóng gói và phân phối thịt theo đơn hàng o Năm 1924, lý thuyết về kiểm tra chất lượng sản phẩm đã ra đời bởi Walter - Scheuhart o Năm 1938 - bắt đầu ứng dụng Computer vào quản trị sản xuất và điều hành
 15. II. Lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất 2.2. Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất  Toàn cầu hoá, khu vực hoá  Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ  Xu hướng quốc tế: tăng tỷ trọng dịch vụ trong giá trị tổng sản phẩm.  Những tiến bộ nhanh chóng về kinh tế, xã hội dẫn đến sự thay đổi nhanh của nhu cầu.  Các quốc gia tăng cường kiểm soát và đưa ra những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi
 16. III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất  Thảo luận Giả sử các anh (chị) được phân công thiết lập một nhà máy sản xuất và được cung cấp 100 tỷ đồng. Những vấn đề gì anh (chị) cần quan tâm khi thiết lập và đưa nhà máy vào hoạt động?
 17. III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất  Dự báo nhu cầu  Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ  Quyết định công suất  Định vị doanh nghiệp  Bố trí mặt bằng  Quyết định sử dụng nguồn lực  Lập lịch trình sản xuất  Quyết định tồn kho  Hoạch định nhu cầu vật tư
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2