intTypePromotion=1

Bài giảng Giải phẫu vùng chi trên

Chia sẻ: Phan Hữu Kiệm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:77

0
240
lượt xem
62
download

Bài giảng Giải phẫu vùng chi trên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Giải phẫu vùng chi trên" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: xương chi trên, cơ chi trên, mạch máu chi trên, thần kinh chi trên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải phẫu vùng chi trên

 1. GIẢI PHẪU VÙNG CHI TRÊN
 2. XƯƠNG CHI TRÊN ĐAI VAI: XƯƠNG ĐÒN XƯƠNG VAI XƯƠNG CÁNH TAY MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 3. XƯƠNG CHI TRÊN 1- XƯƠNG ĐÒN: 1.2- MÔ TẢ: BỜ SAU MẶT TRÊN TH ÂN ĐẦU NGOÀI ĐẦU CÙNG VAI BỜ TRƯỚC ĐẦU TRONG DIỆN KHỚP CÙNG VAI ĐẦU ỨC DIỆN KHỚP ỨC MẶT DƯỚI ĐƯỜNG THANG RÃNH DƯỚI ĐÒN CỦ NÓN ẤN DÂY CHẰNG SƯỜN ĐÒN
 4. XƯƠNG CHI TRÊN 2- XƯƠNG VAI: 2.2- MÔ TẢ: GÓC TRÊN HỐ TRÊN GAI MÕM CÙNG VAI KHUYẾT VAI ÊN TR BỜ NG GÓC NGOÀI BỜ TRO Ổ CHẢO MÕM QUẠ OÀI NG BỜ GAI VAI HỐ DƯỚI VAI MẶT SAU HỐ DƯỚI GAI MẶT TRƯỚC GÓC DƯỚI
 5. XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: CHỎM 3.2.1- ĐẦU TRÊN: CỦ BÉ CỦ LỚN ĐẦU TRÊN RÃNH GIAN CỦ CỔ GIẢI PHẪU CỔ PHẪU THUẬT BỜ TRONG RÃNH TK QUAY OÀI THÂN BỜ NG LỒI CỦ DELTA BỜ TRƯỚC ĐẦU DƯỚI MẶT TRƯỚC TRONG- NGOÀI MẶT SAU
 6. XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: HỐ MÕM KHUỶU 3.2.2- ĐẦU DƯỚI: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI HỐ VẸT MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG HỐ QUAY CHỎM CON XƯƠNG QUAY RÒNG RỌC XƯƠNG TRỤ MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 7. XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.3- THÂN XƯƠNG: BỜ TRƯỚC I OÀ MẶ NG T TR ỚC ƯỚ TRƯ C TR T ON MẶ G BỜ NGOÀI BỜ TRONG MẶT SAU
 8. XƯƠNG CHI TRÊN
 9. XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: MẶ BỜ TRƯỚC T C ĐẦU TRÊN TR ƯỚ ĐẦU TRÊN MẶT NGOÀI ƯỚ R C ẶTT G M QUAY TRỤ RON MẶ AU T MẶT S TS ẶT THÂN AU M THÂN BỜ SAU XƯƠNG QUAY XƯƠNG TRỤ BỜ GIAN CỐT MÀNG GIAN CỐT ĐẦU DƯỚI ĐẦU DƯỚI
 10. XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.1- ĐẦU TRÊN: CHỎM LỒI CỦ QUAY RÃNH CƠ DUỖI NGÓN TRỎ CƠ DUỖI CÁC NGÓN RÃNH CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI RÃNH CƠ DUỖI MÕM TRÂM QUAY CỔ TAY QUAY DÀI, NGẮN
 11. XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.2- ĐẦU DƯỚI: CHỎM XƯƠNG TRỤ MÕM TRÂM QUAY DIỆN KHỚP XƯƠNG THUYỀN MÕM TRÂM TRỤ KHUYẾT TRỤ
 12. XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.2- XƯƠNG TRỤ: MÕM KHUỶU 4.2.1- ĐẦU TRÊN: KHUYẾT RÒNG RỌC KHUYẾT QUAY MÕM VẸT LỒI CỦ TRỤ CHỎM TRỤ MÕM TRÂM TRỤ
 13. XƯƠNG CHI TRÊN 5- XƯƠNG CỔ TAY: THÁP NGUYỆT THUYỀN ĐẬU THANG MÓC THÊ CẢ
 14. XƯƠNG CHI TRÊN 6- XƯƠNG BÀN TAY: XƯƠNG CỔ TAY NỀN 1 CHỎM XƯƠNG ĐỐT BÀN 5 2 4 3 ĐỐT GẦN XƯƠNG ĐỐT NGÓN ĐỐT GIỮA ĐỐT XA
 15. CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG 1- CƠ THANG 2- CƠ LƯNG RỘNG 3 - CƠ TRÁM LỚN 4- CƠ TRÁM BÉ 5- CƠ NÂNG VAI
 16. CƠ CHI TRÊN 4- CƠ TRÁM BÉ 3- CƠ NÂNG VAI 5- CƠ TRÁM LỚN 1- CƠ THANG 2- CƠ LƯNG RỘNG
 17. CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI THÀNH NGỰC 1- CƠ NGỰC LỚN 2- CƠ NGỰC BÉ 3- CƠ DƯỚI ĐÒN 4- CƠ RĂNG TRƯỚC
 18. CƠ CHI TRÊN CƠ NGỰC LỚN BÓ ĐÒN CƠ NGỰC LỚN BÁM TẬN RÃNH GIAN CỦ BÓ ỨC KHÉP VÀ XOAY TRONG CÁNH TAY BÓ THẲNG BỤNG
 19. CƠ CHI TRÊN CƠ DƯỚIIĐÒN CƠ DƯỚ ĐÒN CƠ NGỰC BÉ CƠ NGỰC BÉ 3 4 5 BÁM TẬN MÕM QUẠ KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC
 20. CƠ CHI TRÊN CƠ RĂNG TRƯỚC CƠ RĂNG TRƯỚC BÁM TẬN MẶT TRUOC XƯƠNG VAI NÂNG LỒNG NGỰC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2