intTypePromotion=3

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)

Chia sẻ: Dung Hải Phòng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1) tìm hiểu quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân; quyền học tập của công dân; quyền sáng tạo của công dân; quyền được phát triển của công dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục công dân 12 – Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)

 1. Chương 4 : Pháp luật với sự phát triển của  công dân đất nước và nhân loại BÀI 8 : Pháp luật với sự phát triển của công dân. (2 tiết) Mục tiêu bài học  1.­ Về kiến thức : Nắm được nội dung cơ bản về quyền học tập,  sáng tạo và phát triển của CD. Hiểu rõ trách nhiệm của NN  trong việc bảo đảm quyền học tập sáng tạo của CD 2.­ Về kỷ năng : Phân biệt được sự khác nhau giữa các quyền  học tập, sáng tạo và phát triển của CD. Biết quan sát thực tiễn  việc thực hiện các quyền trên. Có khả năng liên hệ thực tiễn và  nhận xét giải thích việc thực hiện các quyền trên phạm vi cả nước 3.­ Về thái độ : Có ý chí phấn đấu vươn lên, tính sáng tạo trong  học tập và lao động để trở thành công dân có ích cho đất nước 
 2. NỘI DUNG BÀI HỌC I.­ Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công  dân 1.­ Quyền học tập của công dân 2.­ Quyền sáng tạo của công dân 3.­ Quyền được phát triển của công dân II.­ Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của  công dân III.­ Nhà nước bảo đảm quyền học tập, sáng tạo và  phát triển của công dân
 3. I.­ Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 1.­ Quyền học tập của công dân Học tập là một trong các quyền cơ bản của con người, của  công dân, theo đó mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp  đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng  nhiều hình thức và có thể học thường xuyên học suốt đời. Mọi công dân đều có quyền  học không hạn chế Quyền  học tập  CD có thể học bất cứ  của  ngành nghề nào  công dân CD có quyền học thường xuyên,  học suốt đời Mọi CD đều được đối xữ bình đẳng  về cơ hội học tập
 4. gọ ế ạ ậôn h k c tp H
 5. Học bất cứ ngành nào
 6. Học thường xuyên học suốt đời
 7. Bình đẳng  trong  học tập
 8. Nhân tài  đất Việt 
 9. Cho ví dụ cụ thể về các quyền học  Bài tập tập của công dân Nội dung Ví dụ Học không hạn  Học ở ở tất cả các cấp học, bậc học khác  chế nhau : tiểu học,trung học, đại học … Học bất cứ  Các ngành khoa học tự nhiên, xã hội, kĩ  ngành nghề nào thuật :bác sỹ,kỹ sư,luật sư… Học thường  Các phương thức loại hình khác nhau :  xuyên,  Đại học từ xa, bổ túc, trường công, tư  học suốt đời thục ….  Bình đẳng về  Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới  cơ hội học tập tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội,  hoàn cảnh kinh tế …. 
 10. I.­ Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 2.­ Quyền sáng tạo của công dân a.­ Quyền sáng tạo của công dân là gì? Quyền sáng tạo là quyền của mỗi công dân được tự do nghiên  cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh,  sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, khám phá khoa học để  tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của  đời sống xã hội. Nghiên cứu hóa chất Nghiên cứu cổ vật
 11. Phát minh Sáng kiên Cải tiến máy làm gạch Chế tạo máy cày của nông dân
 12. Sáng tác văn học Nghiên cứu vũ trụ Sáng tác nghệ thuật
 13. b.­ Quyền sáng tạo của công dân Bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp  và quyền họat động khoa học, công nghệ. Công dân  có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học,  nghệ thuật, khoa học, các tác phẩm báo chí, các  sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa  và tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo  trong hoạt đông khoa học, công nghệ
 14. c.­ Chính sách của Nhà nước về quyền sáng tạo của công dân Khuyến khích tự do sáng tạo,  ứng dụng tiến bộ KHKT –CN,  phổ biến các tác phẩm,  công trình có lợi ích  cho đất nước Bảo vệ quyền sáng tạo của  công dân thông qua những  quy định của pháp luật
 15. 3.­ Quyền được phát triển của công dân a.­ Thế nào là quyền được phát triển của công dân Là quyền của CD được sống trong môi trường xã hội và tự  nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần,  trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học  tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn  hóa, được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe, được  khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng Học tập Vui chơi Chămlo sức khỏe
 16. QUYỀN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA  CÔNG DÂN Quyền được hưởng thụ đời  Quyền được khuyến khích  sống vật chất và tinh thần  bồi dưỡng để phát triển tài  để phát triển toàn diện năng Đời sống tinh  Đời sống vật  Người học  Những người  thần chất giỏi, có năng  có tài được  Đựơc tiếp cận  khiếu được  tạo mọi điều  Có mức sống  với các  bồi dưỡng,  kiện để làm  đấy đủ để  phương tiện  ưu tiên  việc và phát  phát triền về  thông tin đại  tuyển chọn  triển, cống  thể chất,  chúng, được  vào các  hiến cho Tổ  được chăm sóc  vui chơi, giải  trường ĐH quốc Sức khoẻ… trí..
 17. Đời sống vật chất Được chăm sóc sức khỏe Ăn ngon Mặc đẹp
 18. Đời sống vật chất Tiếp  cận  thông  Tin Vui  chơi  giải  Trí
 19. Được khuyến khích phát triển tài năng Học tập Thể thao Nghệ thuật
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản