intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
24
lượt xem
7
download

Bài giảng Hành vi tổ chức - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi tổ chức gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, động viên người lao động, cơ sở của hành vi nhóm và xung đột, lãnh đạo và quyền lực, thông tin và cơ cấu tổ chức, văn hóa tổ chức,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> Bài giảng<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> Hành vi tổ chức<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Bộ môn Nguyên lý marketing<br /> Khoa Marketing, ĐH Thương mại<br /> <br /> Nội dung chương trình<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 1. Khái quát về hành vi tổ chức<br /> Chương 2. Cơ sở của hành vi cá nhân<br /> Chương 3. Động viên người lao động<br /> Chương 4. Cơ sở của hành vi nhóm và xung đột<br /> Chương 5. Lãnh đạo và quyền lực<br /> Chương 6. Thông tin và cơ cấu tổ chức<br /> Chương 7. Văn hóa tổ chức<br /> Chương 8. Thay đổi và phát triển tổ chức<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 1. Khái quát về hành vi tổ chức<br /> <br /> D<br /> <br /> 1. Bản chất của hành vi tổ chức<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> 2. Các xu thế nổi bật trên thị trường thế giới và<br /> trong các tổ chức trên thị trường thế giới<br /> <br /> M<br /> <br /> 3. Các khoa học có liên quan trong nghiên cứu<br /> hành vi tổ chức<br /> <br /> U<br /> <br /> Bản chất của hành vi tổ chức<br /> <br /> D<br /> <br /> • HVTC…. Là hành vi của con người trong tổ<br /> chức, chịu sự chi phối và quyết định bởi nhận<br /> thức, thái độ, năng lực của bản thân NLĐ<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> • HVTC bao gồm… hành vi và thái độ của cá<br /> nhân, tương tác giữa hành vi và thái độ của<br /> cá nhân với tổ chức<br /> <br /> U<br /> <br /> Vai trò của hành vi tổ chức<br /> <br /> D<br /> <br /> • Gắn kết người lao động với tổ chức<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • Giúp nhà quản l{ có cách nhìn đầy đủ và toàn<br /> diện<br /> <br /> M<br /> <br /> • Giúp tạo lập môi trường làm việc hiệu quả<br /> <br /> U<br /> <br /> • Đảm bảo sự cân bằng, tin tưởng giữa NLD với<br /> tổ chức và lãnh đạo<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản