intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị đơn vị công

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

28
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị đơn vị công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: khái quát về khu vực công; bản chất và vai trò của kế toán quản trị đơn vị công; đối tượng và nội dung kế toán quản trị đơn vị công; phương pháp kế toán quản trị đơn vị công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị đơn vị công

 1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐƠN VỊ CÔNG Bộ môn Kế toán quản trị Trường Đại học Thương Mại
 2. Mục tiêu học phần – Trang bị cho SV lý luận chung và những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, phương pháp KTQT áp dụng cho các đơn vị thuộc khu vực công – Sinh viên có thể tham gia giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn kế toán phục vụ quản trị trong các đơn vị khu vực công –
 3. Tài liệu tham khảo – Giáo trình Kế toán quản trị, Đại học Thương Mại (2020) – Public Sector Accounting, Rowan Jones, Maurice Pendlebury (2010) – Quản lý tài chính công, Học viện Tài chính (2010) – Bài giảng gốc Kế toán quản trị công, Học viện Tài chính (2015)
 4. Nội dung học phần • Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị đơn vị công • Chương 2: Dự toán trong đơn vị công • Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước • Chương 4: Kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp • Chương 5: Phân tích thông tin KTQT cho việc ra quyết định trong đơn vị công
 5. Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị đơn vị công
 6. Nội dung chương 1 1 1.1. Khái quát về khu vực công 2 1.2. Bản chất và vai trò của KTQT đơn vị công 3 1.3. Đối tượng và nội dung KTQT đơn vị công 4 1.4. Phương pháp KTQT đơn vị công
 7. 1.1. Khái quát về khu vực công • 1.1.1 Khái niệm và phân loại • 1.1.2. Đặc điểm các đơn vị trong khu vực công
 8. 1.1.1 Khái niệm và phân loại • Sự khác biệt “Khu vực công” và “Khu vực tư” • Khái niệm Khu vực công “Khu vực công (the public sector) là một khái niệm được dùng để xác định một tập hợp gồm có các cơ quan quản lý nhà nước trong một quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp công và cả hệ thống ngân hàng trung ương”
 9. Phân loại hoạt động trong khu vực công • Hoạt động quản lý nhà nước • Hoạt động sản xuất và cung cấp các loại hàng hóa • Hoạt động cung cấp các dịch vụ công
 10. Phân loại đơn vị trong khu vực công • Các đơn vị trong khu vực chính phủ - Chính phủ trung ương - Chính quyền địa phương - Các quỹ bảo hiểm xã hội - Các đơn vị sự nghiệp • Các đơn vị trong khu vực DNNN
 11. Phân loại đơn vị trong khu vực công theo chức năng nhiệm vụ - Các đơn vị công trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp - Các đơn vị công trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - Các đơn vị công trong lĩnh vực xây dựng - Các đơn vị công trong lĩnh vực khoa học công nghệ - Các đơn vị công trong lĩnh vực y tế - Các đơn vị công trong lĩnh vực giáo dục - …..
 12. 1.1.2. Đặc điểm các đơn vị trong khu vực công • Phụ thuộc vào định hướng chính trị. • Chịu sự chi phối của nhà nước. • Sử dụng chủ yếu kinh phí từ NSNN. • Phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của xã hội. • Không nhằm mục tiêu lợi nhuận
 13. 1.2.Bản chất và vai trò của kế toán quản trị đơn vị công • 1.2.1. Bản chất của kế toán quản trị công • 1.2.2. Vai trò của kế toán quản trị công
 14. 1.2.1. Bản chất của kế toán quản trị công • Khái niệm KTQT công là khoa học cung cấp, đánh giá và phân tích thông tin kinh tế, tài chính trong quá trình lập dự toán, kế hoạch, tổ chức chỉ đạo và thực hiện kế hoạch, kiểm soát và đưa ra các quyết định trong quản lý kinh tế, tài chính và đánh giá kết quả hoạt động khu vực công nói chung cũng như đơn vị kế toán công nói riêng.
 15. 1.2.1. Bản chất của kế toán quản trị công • Bản chất - Cung cấp thông tin tài chính và thông tin khác cho mục đích quản lý trong đơn vị - Là công cụ quản lý quan trọng trong các đơn vị công
 16. 1.2.2. Vai trò của kế toán quản trị công - Là công cụ xác lập các cân đối vĩ mô của nền kinh tế phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Là công cụ điều hành tài chính công - Là công cụ giúp quản lý kỷ luật và rủi ro tài khoá, giải trình và đánh giá trách nhiệm trong quản lý tài chính công - Cung cấp thông tin cho quản trị khu vực công về mặt giá trị và hiện vật - Là công cụ kiểm soát nội bộ trong đơn vị công
 17. 1.3. Đối tượng và nội dung kế toán quản trị đơn vị công • 1.3.1. Đối tượng kế toán quản trị công • 1.3.2. Nội dung kế toán quản trị công
 18. 1.3.1. Đối tượng KTQT đơn vị công - KTQT công phản ánh đối tượng của kế toán công dưới dạng chi tiết theo yêu cầu của nhà quản lý - Phản ánh chi tiết các khoản tiền và tương đương tiền - Phản ánh chi tiết các khoản thu và các khoản chi phí tương ứng - Phản ánh chi tiết các khoản thanh toán công nợ trong và ngoài đơn vị
 19. 1.3.1. Đối tượng KTQT đơn vị công - KTQT công phản ánh, mô tả hoạt động trong khu vực công theo yêu cầu quản lý và cấp quản lý - Các hoạt động quản lý tài chính công, tài sản công, tình hình sử dụng kinh phí NSNN - Các nghiệp vụ thu, chi từ nguồn NSNN - Các hoạt động đầu tư công - Các hoạt động tín dụng trong lĩnh vực công - Các hoạt động của các quỹ ngoài NSNN
 20. 1.3.2. Nội dung KTQT đơn vị công • Căn cứ vào bản chất kinh tế của đơn vị công: - (1) KTQT NSNN và nghiệp vụ KBNN - (2) KTQT ngân sách và tài chính xã - (3) KTQT thu NSNN - (4) KTQT đơn vị sử dụng NSNN - (5) KTQT quỹ ngoài NSNN - (6) KTQT tài sản công - (7) KTQT nợ công
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2