intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
36
lượt xem
6
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính trong Bài giảng Kế toán tài chính 2 với mục tiêu giúp cho người học có thể trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt, nắm được các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính, hiểu được cách phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế toán; phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế toán các khoản đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 4<br /> KẾ TOÁN CÁC KHOẢN<br /> ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:<br /> – Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài<br /> chính và giải thích sự khác biệt .<br /> – Trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá<br /> các khoản đầu tư tài chính.<br /> – Phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến<br /> đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế<br /> toán.<br /> – Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế<br /> trong kế toán các khoản đầu tư tài chính.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br />  Các khái niệm cơ bản<br />  Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán<br />  Một số lưu ý dưới góc độ thuế<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> <br />  Một số khái niệm<br />  Phân loại đầu tư tài chính<br />  Mục đích và vai trò đầu tư tài<br /> chính trong doanh nghiệp<br />  Ghi nhận, trình bày các khoản<br /> đầu tư tài chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Một số khái niệm<br />  Đầu tư tài chính: Là các hoạt động sử dụng<br /> vốn để đầu tư vào lĩnh vực tài chính nhằm mục<br /> đích sinh lợi hoặc phục vụ cho chiến lược phát<br /> triển của doanh nghiệp.<br /> <br /> Một số khái niệm<br />  Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền tham gia của nhà đầu<br /> tư vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài<br /> chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không<br /> kiểm soát các chính sách đó.<br /> – Công ty liên kết: Là công ty trong đó nhà đầu tư có<br /> ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty<br /> con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư.<br />  Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính<br /> và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích<br /> kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp đó.<br /> – Công ty con: Là một doanh nghiệp chịu sự kiểm<br /> soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ).<br /> <br /> 3<br /> <br /> Một số khái niệm<br />  Đồng kiểm soát: Là quyền cùng chi phối của các<br /> bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài<br /> chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế<br /> trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.<br /> – Bên góp vốn liên doanh: Là một bên tham gia<br /> vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối<br /> với liên doanh đó.<br /> – Nhà đầu tư trong liên doanh: Là một bên<br /> tham gia vào liên doanh nhưng không có quyền<br /> đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.<br /> <br /> Mức độ kiểm soát<br /> 100 %<br /> Kiểm soát<br /> <br /> Công ty con<br /> <br /> > 50%<br /> Mức<br /> độ<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> 50 %<br /> <br /> Đồng kiểm soát<br /> Ảnh hưởng đáng kể<br /> <br /> Công ty LD<br /> <br /> Công ty liên kết<br /> <br /> Từ 20% 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2