intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 1 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
4
download

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 1 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng chương 1 Tổng quan về khoa học quản lý giúp các bạn phát biểu ý nghĩa của KHQL, mô tả được các ứng dụng của KHQL, trình bày được qui trình của KHQL, trình bày được các vấn đề ra quyết định, mô tả được vai trò của mô hình toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 1 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

2/12/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP<br /> .HCM<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ<br /> <br /> Mục tiêu bài học<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC QUẢN LÝ ỨNG DỤNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phát biểu ý nghĩa của KHQL<br /> Mô tả được các ứng dụng của KHQL<br /> Trình bày được qui trình của KHQL<br /> Trình bày được các vấn đề ra quyết định<br /> Mô tả được vai trò của mô hình toán<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ<br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 2<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Cách tiếp cận KHQL trong giải quyết vấn đề.<br /> Các kỹ thuật của khoa học quản lý và ứng dụng<br /> trong kinh doanh.<br /> KHQL và hệ thống hỗ trợ ra quyết định.<br /> Mô hình phân tích điểm hòa vốn.<br /> <br /> 3<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1. Cách tiếp cận khoa học quản lý<br /> trong giải quyết vấn đề<br /> <br /> 4<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Một số khái niệm KHQL<br /> Management science is the discipline that adapts the<br /> scientific approach for problem solving to executive<br /> decision making in order to accomplish the goal of<br /> “doing the best you can with what you’ve got”<br /> <br /> <br /> <br /> Một số khái niệm KHQL trong lịch sử<br /> Scientific methods of providing executive departments<br /> with a quantitative basis for decisions regarding operations<br /> under their control<br /> <br /> <br /> <br /> (Morse & Kimball – 1951)<br /> <br /> (Laurence & Pasternack)<br /> <br /> Operations research is an interdisciplinary branch of<br /> applied mathematics and formal science using<br /> mathematical modeling, statistical analysis, and<br /> mathematical optimization, … to arrive at optimal or nearoptimal solutions to complex decision-making problems<br /> <br /> <br /> <br /> The use of techniques such as statistical inference and<br /> decision theory, mathematical programming, probabilistic<br /> models, network and computer science [to solve complex<br /> operational and strategic issues]<br /> <br /> <br /> <br /> (US Army Pamphlet 600-3)<br /> <br /> (wiki)<br /> <br /> 5<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1.1 Khái niệm & Nguồn gốc của KHQL<br /> Khái niệm: KHQL là phương pháp khoa học dùng<br /> các công cụ định lượng để hỗ trợ ra quyết định.<br /> Các thuật ngữ về Khoa học quản lý<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khoa học quản lý<br /> Phân tích định lượng<br /> Phương pháp định lượng<br /> Nghiên cứu tác vụ, Vận trù học<br /> <br /> Nguồn gốc (lịch sử): từ đầu Thế kỷ 20, trong thế<br /> chiến thứ hai (1939 – 1945).<br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 6<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL<br /> KHQL bắt đầu từ dữ liệu và vai trò chính của phương pháp này<br /> là xử lý dữ liệu để đưa ra kết quả là thông tin.<br /> <br /> <br /> <br /> Dữ liệu<br /> <br /> Xử lý<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> KHQL bao gồm các ứng dụng của thống kê, toán học, mô hình<br /> tối ưu, mô phỏng… vào việc giải quyết các bài toán Ra quyết<br /> định.<br /> <br /> <br /> <br /> KHQL xem xét cả 2 yếu tố Định tính và Định lượng.<br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL (tt)<br /> Quan sát & Xác định vấn đề<br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL<br /> Quan sát<br /> <br /> <br /> <br /> Quan sát:<br /> <br /> <br /> <br /> Xác định vấn đề<br /> <br /> <br /> <br /> Xác định vấn đề:<br /> <br /> <br /> Xây dựng mô hình<br /> <br /> Các kỹ thuật<br /> Khoa học<br /> Quản lý<br /> <br /> Xác định một vấn đề tồn tại trong tổ chức<br /> Thường được thực hiện bởi nhà khoa học, quản lý.<br /> Cần xác định rõ ràng và chính xác để tìm giải pháp phù<br /> hợp nhất.<br /> Phải phân biệt Triệu chứng – Nguyên nhân.<br /> Liên quan đến vấn đề khác.<br /> <br /> <br /> <br /> Xây dựng giải pháp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phản hồi<br /> <br /> Đúng, rõ ràng (mục tiêu cụ thể, đo được  định lượng)<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> Thực hiện<br /> 9<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL (tt)<br /> Xây dựng mô hình & giải pháp<br /> Xây dựng mô hình:<br /> <br /> <br /> Đại diện/biểu diễn thực tế.<br /> <br /> <br /> <br /> Nhiều thành phần liên quan.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thu thập dữ liệu:<br /> <br /> <br /> $ Advertising<br /> <br /> <br /> <br /> Mô hình toán: tập các mối quan hệ toán học được biểu diễn dưới các<br /> phương trình hoặc bất phương trình, nhằm tối ưu hóa một hàm mục<br /> tiêu nào đó.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL (tt)<br /> Thực hiện<br /> $ Sales<br /> <br /> <br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Dữ liệu chính xác, đầy đủ, tin cậy (GIGO).<br /> Nguồn dữ liệu<br /> <br /> Garbage<br /> In<br /> <br /> Tồn tại một/nhiều biến số (biến kiểm soát được – biến QĐ và biến không<br /> kiểm soát được) và tham số.<br /> <br /> Process<br /> <br /> Hiểu được, có thể giải được, điều chỉnh, cập nhật.<br /> <br /> Garbage<br /> Out<br /> <br /> Xây dựng giải pháp<br /> <br /> <br /> Ứng dụng mô hình vào thực tế vấn đề<br /> <br /> 11<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 12<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL (tt)<br /> Thực hiện<br /> <br /> <br /> Tìm lời giải:<br /> <br /> <br /> <br /> 1.2 Quy trình của KHQL (tt)<br /> Thực hiện<br /> Kiểm nghiệm lời giải:<br /> <br /> <br /> <br /> Lời giải tối ưu, thực tiễn, khả dụng.<br /> Tìm lời giải từ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phương trình/Hệ phương trình/Bất phương trình<br /> Phương pháp thử sai (Trial & Error)<br /> Chạy mọi giá trị<br /> Giải thuật (Algorithm)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kiểm tra dữ liệu (so với nguồn dữ liệu khác).<br /> Kiểm tra mô hình (thể hiện đúng thực tế).<br /> <br /> Phân tích kết quả:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ý nghĩa lời giải (các hành động ngầm hiểu, hệ quả)<br /> <br /> <br /> <br /> Phân tích độ nhạy<br /> <br /> Thực hiện lời giải:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Theo dõi kết quả.<br /> <br /> <br /> 13<br /> <br /> Đưa vào áp dụng.<br /> <br /> <br /> <br /> Thuyết phục nhà quản lý.<br /> <br /> 14<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Các kỹ thuật của khoa học quản lý<br /> 1.<br /> <br /> 2. Các kỹ thuật của khoa học quản lý<br /> và ứng dụng trong kinh doanh<br /> <br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> 15<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 16<br /> <br /> Linear & Integer programming<br /> LP/IP Modeling<br /> Network models<br /> Project scheduling<br /> Forecasting / Dự báo<br /> Queuing models<br /> Simulation models / Mô phỏng<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/12/2017<br /> <br /> Một số ứng dụng KHQL<br /> trong doanh nghiệp thực tế trên thế giới<br /> <br /> <br /> Producing Hamburgers at Burger King<br /> <br /> <br /> Queuing models<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Inventory modeling<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Decision analysis<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Shortest path network<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Integer linear programming<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Linear programming<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Simulation model<br /> <br /> Scheduling Crews at American Airlines<br /> <br /> Planning Environmental Policy in Finland<br /> Cooking at Mrs. Fields<br /> Designing Attractions at Disneyland<br /> Transporting Trash in New York City<br /> <br /> 17<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Khoa học quản lý<br /> và hệ thống hỗ trợ ra quyết định<br /> <br /> <br /> 3. Khoa học quản lý<br /> và hệ thống hỗ trợ ra quyết định<br /> <br /> Planning the Sony Advanced Traveler Information System<br /> <br /> 18<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Khoa học quản lý<br /> và hệ thống hỗ trợ ra quyết định<br /> <br /> Decision variables & decision makers<br /> <br /> <br /> <br /> Hệ thống hỗ trợ ra quyết định được phân loại theo “Mô hình hóa<br /> quyết định” bao gồm:<br /> <br /> <br /> Inputs<br /> <br /> Manager<br /> <br /> <br /> PRODUCTION<br /> PROCESS<br /> <br /> $<br /> <br /> Owner<br /> <br /> GV. ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> Mô hình khoa học quản lý (management science - MS): mô tả toán học<br /> về một số bối cảnh kinh doanh<br /> <br /> <br /> <br /> Ý tưởng của các mô hình hệ thống hỗ trợ ra quyết định: kết hợp<br /> các mô hình dạng MS (phù hợp ít nhiều, với các giả thiết khác<br /> nhau về bài toán nghiệp vụ) với phân giải của người ra quyết<br /> <br /> “Controllable” or “uncontrollable” depend on who has control<br /> 19<br /> <br /> Mô hình nhận thức (mental model) – về bối cảnh kinh doanh – như là lý<br /> thuyết của người ra quyết định về kinh doanh tốt/xấu.<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> định .<br /> 20<br /> <br /> GV. Huỳnh Đỗ Bảo Châu<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản