intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Khoa học quản lý

Xem 1-20 trên 2296 kết quả Bài giảng Khoa học quản lý
 • Tham khảo sách 'bài giảng khoa học quản lý đại cương', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc192p whylove1020 29-04-2011 2325 987   Download

 • Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương có có bố cục gồm 3 phần, trình bày các nội dung chính: Tổng quan về Khoa học quản lý, Nguyên tắc và phương pháp quản lý, Các chức năng của quy trình quản lý. Mỗi phần lại chia thành từng chương nhỏ nhằm hệ thống các nội dung cơ bản mà sinh viên cần nắm. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf192p trongminh123 17-10-2012 649 243   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Nội dung trình bày tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý và các chức năng của quy trình quản lý như: lập kế hoạch và ra quyết định quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra và chức năng thông tin trong quản lý.

  pdf187p coc_xanh 18-01-2013 489 187   Download

 • Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học sẽ giúp cho các bạn có cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn về khoa học quản lý. Để có thể nắm bắt tốt hơn kiến thức về lĩnh vực này thì tập bài giảng Khoa học Quản lý đại cương là một tài liệu hữu ích.

  pdf187p nguyenvandien1992 26-11-2012 556 144   Download

 • Nội dung "Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2" gồm 2 chương. Chương 1: Người cán bộ quản lý giáo dục. Chương 2: Kỹ năng quản lý giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ các nội dung trên.

  pdf370p hoa_loaken91 29-05-2014 470 145   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý Chương 1 Tổng quan về quản lý, khoa học quản lý nhằm trình bày về khái niệm quản lý, đặc điểm của quản lý, vai trò của quản lý, phân loại quản lý, các yếu tố cấu thành quản lý. Khái niệm khoa học quản lý, đối tượng, nhiệm vụ của khoa học quản lý và đặc điểm khoa học quản lý.

  pdf30p vespa_12 15-04-2014 151 67   Download

 • Nội dung chính của Chương 3 Các quy luật và nguyên tắc quản lý trong bài giảng Khoa học quản lý trình bày các quy luật cơ bản trong quản lý, các quy luật tự nhiên, các quy luật kinh tế-xã hội , các quy luật tâm lý.

  pdf38p vespa_12 15-04-2014 117 36   Download

 • Nội dung Chương 2 Khái lược lịch sử tư tưởng quản lý nằm trong bài giảng Khoa học quản lý trình bày về tư tưởng quản lý thời cổ đại, Hy Lạp- La Mã cổ đại Lạp, Trung Quốc cổ đại, tư tưởng quản lý thời trung cổ, tư tưởng quản lý thời cận đại, tư tưởng quản lý xã hội chủ nghĩa.

  pdf72p vespa_12 15-04-2014 138 34   Download

 • Nội dung chính Bài giảng Khoa học quản lý Chương 8 Công cụ và cơ cấu tổ chức quản lý trình bày khái niệm và phân loại, một số công cụ thường dùng trong hoạt động quản lý, công cụ pháp luật, công cụ kế hoạch, công cụ chính sách, hoạch định và vận dụng các công cụ quản lý.

  pdf76p vespa_12 15-04-2014 113 33   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý Chương 7 Thông tin và quyết định quản lý nhằm trình bày các nội dung một số vấn đề lý luận về thông tin trong quản lý, hệ thống đảm bảo thông tin trong quản lý.

  pdf52p vespa_12 15-04-2014 98 29   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý: Bài 1, bài 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về đối tượng và chức năng của quản lý; mục tiêu và động lực trong quản lý (khái quát chung về mục tiêu và động lực quản lý, phát huy nhân tố con người trong quản lý, mục tiêu và động lực kinh tế).

  ppt99p cocacola_04 20-10-2015 43 11   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 4: Phương pháp quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phương pháp quản lý, những phương pháp quản lý cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tieu_vu09 30-04-2018 32 7   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định" cung cấp cho người học các khái niệm kế hoạch và lập kế hoạch, vai trò của lập kế hoạch, đặc điểm và phân loại kế hoạch, quá trình lập kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p tieu_vu09 30-04-2018 23 8   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 7: Chức năng lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng của chức năng lãnh đạo, vai trò của chức năng lãnh đạo, nội dung của chức năng lãnh đạo, phương thức thực hiện chức năng lãnh đạo.

  pdf30p tieu_vu09 30-04-2018 26 6   Download

 • Chương 2 Phân tích ra quyết định của Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng với mục tiêu trình bày các thành phần của quyết định, chọn lựa được quyết định trong các tình huống không xác suất, có xác suất, có thông tin bổ sung.

  pdf13p sangbanmai_0906 11-01-2018 24 5   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 1: Quản lý và môi trường quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản lý, môi trường quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p tieu_vu09 30-04-2018 39 6   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 2: Quản lý với tư cách là một khoa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, hệ thống phương pháp luận, mục đích ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tieu_vu09 30-04-2018 23 6   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 3: Nguyên tắc quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nguyên tắc quản lý, đặc trưng của nguyên tắc quản lý, vai trò của nguyên tắc quản lý, các nguyên tắc quản lý cơ bản.

  pdf18p tieu_vu09 30-04-2018 35 6   Download

 • Bài giảng "Khoa học quản lý đại cương - Chương 8: Chức năng kiểm tra" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình kiểm tra, phương pháp kiểm tra, yêu cầu kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p tieu_vu09 30-04-2018 23 6   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng cung cấp những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực khoa học quản lý hướng đến mục tiêu sử dụng tối ưu các tài nguyên hiện có, giới thiệu cách tiếp cận sử dụng những mô hình mang tính hình thức để biểu diễn các hoạt động kinh doanh một cách rõ ràng, chính xác và đầy đủ hơn,...

  pdf3p sangbanmai_0906 11-01-2018 50 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Khoa học quản lý
p_strCode=baigiangkhoahocquanly

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản