intTypePromotion=1

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
4
download

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phương pháp ADD, thông tin đầu vào và kết quả đầu ra của ADD, khẳng định đầu vào đã đủ thông tin, chọn thành phần cần phân rã, chọn các drivers, chọn mẫu kiến trúc phù hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chương 4<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM<br /> ADD<br /> 4.1 Tổng quát về phương pháp ADD<br /> 4.2 Thông tin ₫ầu vào và kết quả ₫ầu ra của ADD<br /> 4.3 Khẳng ₫ịnh ₫ầu vào ₫ã ₫ủ thông tin<br /> 4.4 Chọn thành phần cần phân rã<br /> 4.5 Chọn các drivers<br /> 4.6 Chọn mẫu kiến trúc phù hợp<br /> 4.7 Instanciate các thành phần của từng kiểu thành phần<br /> 4.8 Định nghĩa interface<br /> 4.9 Kiểm tra kết quả<br /> 4.10 Lập công việc phân rã nếu cần<br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 1<br /> <br /> 4.1 Tổng quát về phương pháp ADD<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 2<br /> <br /> 4.2 Thông tin ₫ầu vào và kết quả ₫ầu ra của ADD<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 3<br /> <br /> 4.3 Khẳng ₫ịnh ₫ầu vào ₫ã ₫ủ thông tin<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 4<br /> <br /> 4.4 Chọn thành phần cần phân rã<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 5<br /> <br /> 4.5 Chọn các drivers<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 6<br /> <br /> 4.6 Chọn mẫu kiến trúc phù hợp<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 7<br /> <br /> 4.7 Cụ thể hóa các thành phần<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 8<br /> <br /> 4.8 Định nghĩa interface<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 9<br /> <br /> 4.9 Kiểm tra kết quả<br /> ‰<br /> <br /> tham khảo file add.pdf trong website<br /> <br /> Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính<br /> Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> © 2015<br /> <br /> Môn : Kiến trúc phần mềm<br /> Chương 4 : Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD<br /> Slide 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản